HP LaserJet P2055 Printer series - Izbornik Network config. (Konfiguracija mreže)

background image

Izbornik Network config. (Konfiguracija mreže)

Pomoću ovog izbornika možete postaviti mrežnu konfiguraciju.

Stavka izbornika

Opis

CFG TCP/IP

Pristupite izborniku TCP/IP i postavite parametre protokola.

BOOTP=DA* Omogućavanje IPv4 konfiguracije putem BOOTP poslužitelja.

DHCP=YES* Omogućavanje IPv4 konfiguracije putem DHCP poslužitelja.

Ako je opcija DHCP=DA*, a poslužitelj za ispis ima najam DHCP-a, možete konfigurirati
sljedeće postavke DHCP-a:

OTPUSTI: Odaberite treba li otpustiti (DA) ili spremiti (NE) trenutni najam.

OBNOVI: Odaberite treba li obnoviti (DA ili NE) najam.

AUTO IP=DA* Automatski dodjeljuje lokalnu IPv4 adresu u obliku 169.254.x.x.

Ako postavite BOOTP=NE*, DHCP=NE* i AUTO IP=NE*, možete ručno postaviti sljedeće TCP/
IPv4 parametre putem upravljačke ploče:

Svaki bajt IPv4 adrese (IP)

Masku podmreže (SM)

Syslog poslužitelj (LG)

Zadani pristupnik (GW)

Trajanje isteka vremena u stanju mirovanja (zadano je 270 sekundi, 0 onemogućuje istek)

CFG DNS 1: IPv4 adresa primarnog DNS poslužitelja (jedan po jedan bajt).

CFG DNS 2: IPv4 adresa sekundarnog DNS poslužitelja (jedan po jedan bajt).

IPV6 = DA*: Omogućavanje IPv6 rada. Za onemogućavanje IPv6 rada odaberite NE.

PRAVILA=RTR_AV/RTR_UN/UVIJEK: Postavite neko od sljedećih pravila za IPv6 adresiranje:

RTR_AV: (zadano) Usmjerivač određuje metodu automatske konfiguracije. Usmjerivač
određuje hoće li poslužitelj za ispis dobiti adresu, informacije o konfiguraciji ili oboje od
DHCPv6 poslužitelja.

RTR_UN: Pokušaj dobivanja konfiguracije od DHCPv6 poslužitelja (kad usmjerivač nije
dostupan).

UVIJEK: Uvijek se pokušava dobiti konfiguracija od DHCPv6 poslužitelja (bez obzira je li
usmjerivač dostupan).

RUČNO= ZADRŽI/ONEMOGUĆI: Postavlja ponašanje ručno konfigurirane IPv6 adrese
pronađene na poslužitelju za ispis.

ZADRŽI (zadano): Adresa se zadržava u aktivnom stanju.

ONEMOGUĆI: Adresa se zadržava, ali u neaktivnom stanju.

Za provjeru postavki ispišite stranicu s konfiguracijom za HP Jetdirect (poslužitelj za ispis može
odabrane parametre promijeniti u vrijednosti koje će osigurati ispravan rad).

16

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Opis

INTERNET

Ugrađeni web-poslužitelj prihvaća komunikaciju samo putem HTTPS-a (sigurni HTTP) ili putem i
HTTP-a i HTTPS-a.

HTTPS: Prihvaća samo HTTPS (poslužitelj za ispis se prikazuje kao zaštićeno web-
mjesto).

HTTP/HTTPS: Prihvaća HTTP ili HTTPS.

ZAŠTITA

Vraćanje trenutnih postavki zaštite na tvornički zadane.

ZADRŽI (zadano): Zadržavaju se trenutne postavke zaštite.

PONOVO POSTAVI: Trenutne postavke zaštite vraćaju se na tvornički zadane.

VATROZID

Onemogućavanje vatrozida.

ZADRŽI (zadano): Zadržava se konfigurirani rad vatrozida.

ONEMOGUĆI: Onemogućava se rad vatrozida.

ISPIS

Ispisuje se stranica s konfiguracijom za odabranu stavku.

ZAŠTITA: Ispis trenutnih postavki zaštite.

CFG VEZA

Ručno konfiguriranje mrežne veze poslužitelja za ispis za HP Jetdirect.

Postavlja se brzina veze i način komunikacije. Oni se moraju podudarati s mrežom. Dostupne
postavke ovise o modelu poslužitelja za ispis.

OPREZ:

Promjena postavki veze može dovesti do gubitka mrežne komunikacije s

poslužiteljem za ispis.

AUTOMATSKI (zadano): Koristi se automatsko usklađivanje kako bi se postavili najveća
moguća brzina veze i način komunikacije. Ako funkcija automatskog usklađivanja ne
uspije, postavlja se 100TX HALF ili 10TX HALF, ovisno o prepoznatoj brzini veze priključka
koncentratora/prekidača (1000T naizmjenični prijenos nije podržan).

10T POLA: 10 Mb/s, naizmjenični prijenos.

10T PUN: 10 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

100TX POLA: 100 Mb/s, naizmjenični prijenos.

100TX PUN: 100 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

100TX AUTO: Ograničava funkciju automatskog usklađivanja na najvišu brzinu veze od
100 Mb/s.

1000TX PUN: 1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

HRWW

Izbornik Network config. (Konfiguracija mreže)

17

background image

18

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

3