HP LaserJet P2055 Printer series - Басқару панеліндегі хабарлар

background image

Басқару панеліндегі хабарлар

Басқару панелінің сигналдық
хабарлары

Сипаттамасы

Ұсынылатын амал

# науаға <ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> салу

Қол жетімді қағаз алу үшін [OK]
батырмасын басыңыз

Науа баспа тапсырмасы қажет ететін
баспа құралының түрі мен өлшеміне
конфигурацияланған, бірақ ол науа бос.

Лайықты баспа құралын науаға салыңыз
немесе басқа науадағы баспа құралын
пайдалану үшін

OK

батырмасын

басыңыз.

<ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> қолмен беру

Қол жетімді қағаз алу үшін [OK]
батырмасын басыңыз

Өнім қолмен беру режиміне
ауыстырылған.

Хабарды өшіру үшін

OK

батырмасын

басыңыз немесе лайықты баспа құралын
1-науаға салыңыз.

10.X Жабдық жадының қатесі

Баспа картриджінің электрондық
жапсырмасы оқылмады немесе жоқ.

Баспа картриджін қайта орнатыңыз.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

Мəселе шешілмесе, картриджді
ауыстырыңыз.

Бұл қателіктен өту жəне басып шығаруды
жалғастыру үшін

OK

батырмасын

басыңыз. Жабдықтар мен мəртебе
мүмкіндіктері қол жетімді емес.

13.XX <орын> ішіндегі кептелу

Өнім кептелуді анықтады.

Көрсетілген жердегі кептелуді тазалаңыз.
Тапсырма жалғастырылуы тиіс. Болмаған
жағдайда, тапсырманы қайта басып
көріңіз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

1-науаға <ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> салу

Қол жетімді қағаз алу үшін [OK]
батырмасын басыңыз

Баспа тапсырмасы қажет ететін баспа
құралының түрі мен өлшеміне ешбір науа
конфигурацияланбаған.

Лайықты баспа құралын 1-науаға
салыңыз немесе басқа науадағы баспа
құралын пайдалану үшін

OK

батырмасын

басыңыз.

1-науаға тегіс <ӨЛШЕМІ> салу

Тазарту режимі бастау үшін [OK]
басыңыз.

Өнім тазалау операциясын орындауға
əзір.

1-науа ішіне көрсетілген өлшемді таза
парақты салып,

OK

батырмасын

басыңыз.

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 111

background image

Басқару панелінің сигналдық
хабарлары

Сипаттамасы

Ұсынылатын амал

21.X Баспа ақаулығы

[OK] батырмасын басыңыз

Егер қателік қайталанса, өшіріп қайта
қосыңыз

Өнім бетті өңдей алмайды.

Басып шығару тапсырмасын жалғастыру
үшін

OK

батырмасын басыңыз, бірақ

шығаруға əсер етуі мүмкін.

Егер қате жойылмаса, қоректі өшіріп,
қайта қосыңыз. Баспа тапсырмасын қайта
жіберіңіз.

41.2 Механизм қатесі

[OK] батырмасын басыңыз

Механизмінде ішкі қателік бар.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

41.3 х науасындағы күтпеген өлшем

<ӨЛШЕМ> салу

[OK] батырмасын басыңыз

Өнім науа ішінен сол науа
конфигурациясына сəйкес келмейтін
баспа құралын анықтады.

Науаға дұрыс баспа құралын салыңыз
немесе науаны жүктеген өлшемге
конфигурациялаңыз.

Науаларды

толтыру 58-бетте

дегенді қараңыз.

49 Қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнім ішкі қателікке кездесті.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

50.X Термобекіткіш қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнім темобекіткіш қателігіне кездесті.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Өімді өшіріп, кем дегенде 25 минут күтіп,
өнімді қайта қосыңыз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

112 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің сигналдық
хабарлары

Сипаттамасы

Ұсынылатын амал

51.XX Қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнімде ішкі енгізілген бағдарламалық
құралға қатысты қате пайда болды.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

55.X Қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнім ішкі байланыс қателігіне кездесті.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

57 Желдеткіш қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнімде ішкі желдеткішіне қатысты
мəселе пайда болды.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

79 Қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Өнімде ішкі енгізілген бағдарламалық
құралға қатысты қате пайда болды.

Өнімді өшіріп, кем дегенде 30 секунд
күтіп, одан кейін қайта қосыңыз да, іске
қосылуын күтіңіз.

Егер сіз тоқ ауытқуларынан қорғағышты
пайдалансаңыз, өшіріңіз. Өнімді тікелей
қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Өнімді
қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 113

background image

Басқару панелінің сигналдық
хабарлары

Сипаттамасы

Ұсынылатын амал

79 Қызметтік қателігі

Өшіріп, қайта қосыңыз

Үйлеспейтін DIMM орнатылған.

1.

Өнімді қайта қосыңыз.

2.

Өнім қолдайтын DIMM орнатыңыз.
Қолдаулы DIMM модульдері тізімін

Қамсыздандыру материалдары жəне
керек-жарақтар 143-бетте

ішінен

қараңыз. DIMM модулін орнату
нұсқауларын

Жадты орнату 94-бетте

ішінен қараңыз.

3.

Өнімді қайта қосыңыз.

Хабар шығарылуы тоқтамаса, HP қолдау
қызметімен хабарласыңыз.

Тұтынушыларды қолдау 155-бетте

дегенді қараңыз.

HP емес жабдығы орнатылды

HP емес жабдықтары орнатылады.

Егер сіз сатып алғаныңыз НР
жабдықтары болып табылатындығына
сенімді болсаңыз

www.hp.com/go/

anticounterfeit

сайтына өтіңіз.

HP емес жабдықтарын орнату
салдарынан туындаған қызметті немесе
жөндеуді қажет ету HP кепілдігімен
қамтылмайды.

Артқы есік ашық

Өнімнің артқы есігі ашық.

Есікті жабыңыз.

Есік ашық

Өнімнің есігі ашық.

Есікті жабыңыз.

Жад аз

[OK] батырмасын басыңыз

Өнім жады толуға жақын.

Тапсырманы аяқтау үшін

OK

батырмасын

басыңыз немесе тапсырмадан бас тарту
үшін Cancel (Бас тарту) батырмасын
басыңыз.

Өнім жадын кеңейту жөніндегі ақпаратты

Жадты орнату 94-бетте

бөлімінен

қараңыз.

Қағаз салу

Өнімде қағаз таусылған.

Науаға қағаз салыңыз.

Қара картриджге тапсырыс беру

Дайын

Баспа картриджі пайдалану мерзімінің
соңына жақындады.

Жаңа баспа картриджіне тапсырыс
беріңіз. Сіз тонерді қайта үлестіру рұқсат
етілген баспа сапасына келісім бергенше,
басып шығаруды ағымдағы баспа
картриджімен жалғастыра аласыз.

Толық ақпарат алу үшін

Қамсыздандыру

материалдары жəне керек-
жарақтар 143-бетте

бөлімін қараңыз.

Қара картриджден тасымалдау кілтін
алу

Баспа картриджінің тасымал ілмегі
орнатылған.

Баспа картриджінің тасымал ілмегі
алынғандығына көз жеткізіңіз.

Қара сиялы картриджді орнатыңыз

Картридж өнімге не орнатылмаған, не
дұрыс орнатылмаған.

Баспа картриджін орнатыңыз.

Баспа

картриджін ауыстыру 92-бетте

дегенді

қараңыз.

Қате басу

[OK] батырмасын басыңыз

Баспа құралы өнім арқылы өту кезінде
кідірді.

Тазарту үшін

OK

басыңыз.

114 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің сигналдық
хабарлары

Сипаттамасы

Ұсынылатын амал

Қолмен дуплекстеу

х науасына салу

[OK] батырмасын басыңыз

Дуплексті тапсырманың бір жағы
басылып шығарылды жəне бет екінші
жағын өңдеуге жүктелуі тиіс.

Бетті көрсетілген науаға басып
шығарыталытн бетін жоғары қаратып,
беттің жоғарғы жағын өзіңізден алыс
салыңыңз, содан кейін

OK

батырмасын

басыңыз.

Құрылғы қателігі

[OK] батырмасын басыңыз

Ішкі қателік орын алды.

Тапсырманы жалғастыру үшін

OK

батырмасын басыңыз.

Пайдаланылған картридж орнатылған

Қабылдау үшін [OK] батырмасын
басыңыз

Қайта толтырылған баспа картридж
орнатылды.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Пайдаланылған картридж
пайдаланылуда

Қайта толтырылған картридж анықталып,
қабылданды.

Араласу қажет емес.

Шығару қалтасы толған

Қалтадан қағаздың барлығын алып
тастау

Шығару қалтасы толған.

Қалтадан барлық қағазды шығарыңыз.

Шынайы HP жабдығы орнатылды

Шынайы HP жабдығы орнатылған. Хабар
жабдықтар орнатылғаннан кейін қысқа
мерзімге шығарылып, орнына Дайын
хабары шығады.

Ешқандай əрекет қажет емес.

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 115