HP LaserJet P2055 Printer series - 3-науа

background image

3-науа

1.

2-науа мен 3-науаны шығарыңыз.

2.

Екі қолыңызбен кептелген қағазды ұстап, оны өнімнен ақырын шығарыңыз.

KKWW

Кептелулер 125

background image

3.

Науаларды орнына салыңыз.

4.

Егер науа аумағынан ешқандай кептелген қағаз көрінбесе, баспа картриджінің есігін ашып,
жоғарғы баспа құралының бағыттауыштарын басыңыз. Екі қолыңызбен кептелген қағазды
ұстап, оны өнімнен ақырын шығарыңыз.

5.

Баспа картриджін орнына салып, баспа картриджінің есігін жабыңыз.

126 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW