HP LaserJet P2055 Printer series - Қағаз пайдалану

background image

Қағаз пайдалану

Бұл өнімнің қосымша автоматты дуплекстеу функциясы (екі-жақты баспа) жəне N-дейін баспа
(бір бетке бірнеше бетті басып шығару) қабілеті қағаз шығынын азайтып, табиғи қорларды
пайдалану мұқтаждығын азайтады.