HP LaserJet P2055 Printer series - Науаларды конфигурациялау

background image

Науаларды конфигурациялау

1.

OK

батырмасын басыңыз.

2.

төмен көрсеткісін Жүйені орнату параметрін таңдау үшін басып, одан кейін

OK

батырмасын басыңыз.

3.

төмен көрсеткісін Қағаз орнату параметрін таңдау үшін басып, одан кейін

OK

батырмасын басыңыз.

4.

Қажетті науаны таңдау үшін төмен көрсеткішін, одан кейін

OK

батырмасын басыңыз.

5.

Қағаз түрі немесе Қағаз өлшемі таңдау үшін төмен көрсеткішін, одан кейін

OK

батырмасын басыңыз.

6.

Өлшемін немесе түрін таңдау үшін төмен көрсеткішін басыңыз.

7.

Параметрлерді сақтау үшін

OK

батырмасын басыңыз.

KKWW

Науаларды конфигурациялау

61