HP LaserJet P2055 Printer series - Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты

background image

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты

Егер сіз арнайы бағытты қажет ететін қағазды пайдалансаңыз, оны келесі кестедегі ақпаратқа
сəйкес салыңыз.

Науа

Бір жақты баспа

Дуплексті баспа (тек
дуплексті үлгілерде)

Конверт баспасы

1-Науа

Жоғары қаратып

Үстіңгі жиегі өнімге қарайды

Жоғары қаратып

Үстіңгі жиегі өнімге қарайды

Конверттің алдын жоғары
қаратып

Өнімге салынатын пошта
қағазының қысқа жиегі

Барлық басқа науалар

Төмен қаратып

Жоғарғы жиегі науаның
алдына қарайды

Төмен қаратып

Жоғарғы жиегі науаның
алдына қарайды

Конверттерді басып шығару
үшін 1-науаны ғана
пайдаланыңыз.