HP LaserJet P2055 Printer series - 1-науа

background image

1-науа

1-науа принтердің алдыңғы жағынан ашылады. Принтер басқа науалар арқылы басып
шығаруға əрекеттенерден бұрын 1-науадан басып шығарады.

Құрал бағыттаушылары құралдың принтерге дұрыс берілуін жəне басылған бейне қисаймай
шығуын қамтамасыз етеді. Баспа құралын салған кезде, құрал бағыттаушыларын
пайдаланылатын құралдың еніне сай етіп икемдеңіз.

58

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW