HP LaserJet P2055 Printer series - Тұтынушыларды қолдау

background image

Тұтынушыларды қолдау

Сізге кепілдік беру кезеңінде тегін болатын еліңізге/
аймағыңызға арналған телефон қолдауын алыңыз

Өнім атауын, серия нөмірін, сатып алынған күнін жəне
проблемалардың сипаттамаларын көріңіз.

Ел/аймақ телефон нөмірлері өніміңіздің қорабында
болған флаерде немесе

www.hp.com/support/

сайтында

бар.

24 сағаттық Интернет қолдауын алыңыз

www.hp.com/support/ljp2050series

Macintosh компьютерімен бірге пайдаланылатын өнімдер
үшін қолдауды алу

www.hp.com/go/macosx

Бағдарламалық құрал утилиталарын, драйверлерді жəне
электронды ақпаратты жүктеу

www.hp.com/go/ljp2050series_software

Қосымша HP қызмет көрсетуіне немесе қызмет
келісімдеріне тапсырыс беру

www.hp.com/go/carepack

KKWW

Тұтынушыларды қолдау 155