HP LaserJet P2055 Printer series - Қорларды сақтау (тұрақты қорлар)

background image

Қорларды сақтау (тұрақты қорлар)

Өнімге көшірген утилиталарыңыздың немесе тапсырмаларыңыздың құрамында кейбір кезде
қорлар болады (мысалы: қаріптер, макростар немесе əшекейлер). Тұрақты ретінде іштей
белгіленген қорлар өнімнің жадында, сіз өнімді өшіргеніңізге дейін, сақталып тұрады.

Егер қорларды тұрақты ретінде белгілеуге бетті түсіндіру тілін (PDL) қолдансаңыз, келесі
нұсқауларды орындаңыз. Техникалық егжей-тегжейлерін алу үшін PCL немесе PS арналған
тиісті PDL нұсқауын қараңыз.

Ресурстардың, өнім өшірілмейінше жадта сақталып тұрғаны аса қажет болмаса, оларды
тұрақты ретінде белгілемеңіз.

Тұрақты қорларды өнімге тапсырманы басып шығару кезінде емес, оның басында
жіберіңіз.

ЕСКЕРІМ:

Тұрақты қорларды өте көп пайдалану немесе оларды басып шығару кезінде көшіру

өнімнің өнімділігіне немесе құрмалас беттерді басып шығару қабілетіне əсер етеді.