HP LaserJet P2055 Printer series - Енгізілген веб-серверді қауіпсіздендіру

background image

Енгізілген веб-серверді қауіпсіздендіру

Сіз кейбір жиекбелгілерді қолдану кілтсөзді талап ету үшін енгізілген веб серверін
конфигурациялай аласыз.

Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту 46-бетте

дегенді қараңыз..

KKWW

Желлік өнімді басқару

87