HP LaserJet P2055 Printer series - Анықтамалық

background image

Анықтамалық

Help (Анықтамалық) папкасында келесідей негізгі беттерге сілтемелер бар:

Troubleshooting (Ақауларды табу жəне жою). ақаулықтарды түзету анықтамасының
тақырыптарын көріп, ақаулықтарды түзету беттерін басып шығарып, өнімді тазалаңыз.

Paper and Print Media (Қағаз жəне баспа құралы). Өніміңіздің көбігімен қағаз бен баспа
құралдарының əр түрлерін пайдалана отырып оңтайлы нəтижелерге қол жеткізуге
болатындығы жөніндегі ақпаратты басып шығарады.

How do I? (Қалай істеймін?) Пайдаланушы нұсқаулығы индексіне сілтеме.

User Guide (Пайдаланушы Нұсқаулығы). Өнімді пайдалану, кепілдік, ерекшеліктері жəне
қолдау жөніндегі ақпаратты көріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығын HTML жəне PDF
форматтарында да бар.