HP LaserJet P2055 Printer series - Басқа байланыстар)

background image

Басқа байланыстар)

Бұл бөлімде сізді интернетке қосатын байланыстар бар. Осы байланыстардың кез келгенін
пайдалану үшін сізде интернетке қосылыс болуы тиіс. Егер сізде телефон арқылы теріп қосылу
байланысы болса жəне сіз HP ToolboxFX алғаш рет ашқанда байланыса алмасаңыз, сіз веб-
сайттарға кірерден бұрын алдымен қосылып алуыңыз керек. Қосылу HP ToolboxFX жауып,
қайта ашуыңызды талап етуі мүмкін.

HP Instant Support. HP Instant Support веб-сайтына қосады.

Support and Troubleshooting (Қолдау көрсету жəне Ақаулықтарды жою). Ішінен нақты
мəселе бойынша көмек сұрай алатын қолдау сайтына қосады.

Product Registration (Өнімді Тіркеу). HP өнімді тіркеу веб-сайтына қосады.

84

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW