HP LaserJet P2055 Printer series - Орнатпа Мәртебесінің Сигналдық хабарлары

background image

Орнатпа Мəртебесінің Сигналдық хабарлары

Оны өнім компьютеріңізге қағаз кептелгенде, НР картриджінің тонер деңгейі азайғанда, НР-
емес баспа картриджі қолданылғанда, кіріс науасы босағанда жəне ерекше қателік жөніндегі
хабар орын алғанда сигналдық хабарын жіберу үшүін баптаңыз.

Қабылдау жайылмалы мəзірін, тапсырмалар панелінің белгішесін, жұмыс үстелінің сигналдық
хабарын жəне осылардың барлығының комбинациясын таңдаңыз. Жайылмалы хабар тек өнім
сигналдық хабарлар бапталған компьютерден басып шығару барысында ғана шығарылады.
Жұмыс үстелінің сигналдық хабары қысқа мерзімге ғана көрсетіліп, автоматты түрде жоғалады.

Тонердің аз деңгейі жөніндегі хабар жіберетін Cartridge low threshold (Картридждің төменгі
шегі) параметрін System setup (Жүйені орнату) бетінде өзгертіңіз.

ЕСКЕРІМ:

Сіздің өзгертулеріңіз күшіне енуі үшін сіз Apply (Қолдану) батырмасын басуыңыз

керек.