HP LaserJet P2055 Printer series - Оқиғалар журналы

background image

Оқиғалар журналы

Оқиғалар журналы өнімнің басқару панелінің дисплейіне шығарылған қателіктер жөніндегі
хабарларға сəйкес келетін кодтар, əр қателіктің қысқаша сипаттамасы жəне əр қателік орын
алу барысында басылып шығарылған бет саны келтірілген кесте болып табылады. Қателіктер
хабарламалары жөніндегі көбірек ақпаратты табу үшін

Басқару панеліндегі хабарларды

аудару 111-бетте

торабын қараңыз.