HP LaserJet P2055 Printer series - Баспа сапасы

background image

Баспа сапасы

Баспа тапсырмаларының орындалуын жақсарту үшін HP ToolboxFX баспа сапасы опциясын
пайдаланыңыз. Бұл өнімнің басқару панелінен қол жеткізуге болатын ұқсас опциялар болып
табылады. Көбірек білу үшін, қараңыз

Басқару панелінің мəзірлерін пайдаланыңыз 11-бетте

.

82

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW

background image

Баспа құралын басқаруға арналған төрт опция болып ажыратымдылық, REt (Resolution
Enhancement technology (Ажыратымдылықты Жақсарту технологиясы), баспа тығыздығы жəне
EconoMode (Үнемдеу режимі) табылады.

Resolution (Ажыратымдылық). Орташа баспа тапсырмалары үшін 600 ажыратымдылығын
жəне жоғары сапалы баспа тапсырмалары үшін 1200 жылдам ажыратымдылығын
таңдаңыз. Ең жоғары сапалы баспа тапсырмасы үшін 1200 арақатынасты
ажыратымдылығын таңдаңыз.

REt (Ажыратымдылықты Жақсарту технологиясы). Сіз HP компаниясымен жақсартылған
баспа сапасы үшін əзірленген REt (Ажыратымдылықты Жақсарту технологиясы) опциясын
қоса аласыз.

Print density (Баспа тығыздығы). Ұлғайтылған баспа тығыздығы үшін көбірек мəнді санды
таңдаңыз. Төмендетілген баспа тығыздығы үшін азырақ мəнді санды таңдаңыз.

EconoMode (Үнемдеу режимі). Үнемдеу режимін баспа жобаларын басып шығарғанда
қосыңыз. EconoMode (Үнемдеу режимі) құрылғыға əр бетке азырақ тонерді пайдалану
мүмкіндігін беретін функция болып табылады. Бұл опцияны пайдалану тонер жабдығының
қызмет мерзімін арттырып, əр беттің өзіндік құнын төмендете алады. Дегенмен, ол баспа
сапасын да төмендетеді. Басып шығарылған бейнелер ашықтау, бірақ баспа жобалары
мен үлгілер үшін жарамды. HP Үнемдеу режимін үздіксіз қолдануды ұсынбайды. Үнемдеу
режимі үздіксіз қолданылу жағдайында тонер мөлшері баспа картриджінің механикалық
бөліктерінің қызмет ету мерзімінен асып кетуі мүмкін. Баспа сапасы осы себептерге
байланысты төмендей бастау жағдайында сізге баспа картриджінде тонердің қалуына
қарамастан жаңа баспа картриджін орнату қажет болады.

ЕСКЕРІМ:

Өзгертулеріңіз күшіне енуі үшін сіз Apply (Қолдану) батырмасын басуыңыз тиіс.