HP LaserJet P2055 Printer series - PostScript.

background image

PostScript.

Осы опцияларды PostScript баспа ерекшеліктерін пайдаланғаныңызда параметрлерді
конфигурациялау үшін пайдаланыңыз. Print PostScript error (Баспа PostScript қателігі)
опциясы қосылған жағдайда PostScript қателігі орын алғанда PostScript қателігінің беті
автоматты түрде басылып шығарылады.

ЕСКЕРІМ:

Сіздің өзгертулеріңіз күшіне енуі үшін сіз Apply (Қолдану) батырмасын басуыңыз

керек.