HP LaserJet P2055 Printer series - Windows бағдарламалық жасақтамасын жою

background image

Windows бағдарламалық жасақтамасын жою

1.

Start (Бастау) батырмасын басып, оның ішінен All Programs (Барлық бағдарламалар)
тармағын таңдаңыз.

2.

HP батырмасын басып, одан кейін өнім атауын нұқыңыз.

3.

Өнімді жою үшін опцияны басып, одан кейін бағдарламалық құралды жою үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.

26

Бап 3 Windows арналған бағдарламалық құралдар

KKWW