HP LaserJet P2055 Printer series Žinynas

background image
background image
background image

„HP LaserJet P2050 Series“

Spausdintuvas

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto
dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško
sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,
kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija
gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms
suteikiamos garantijos išdėstytos prie
produktų pridėtose specialiose garantijos
nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima
interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP
nėra atsakinga už čia esančias technines ar
redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: CE457-90921

Edition 3, 11/2009

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Intel® Core™“ yra „Intel“ korporacijos
prekės ženklas JAV ir kitose šalyse /
regionuose.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows®XP“
yra JAV registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekės ženklai.

„Windows Vista™“ yra „Microsoft
Corporation“ prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas JAV ir/arba
kitose šalyse.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ žymė
yra JAV registruotieji prekių ženklai.

background image

Turinys

1 Gaminio pagrindai .......................................................................................................................................... 1

Gaminio palyginimas ............................................................................................................................ 2

„HP LaserJet P2050 Series“ modeliai .................................................................................. 2

Gaminio funkcijos ................................................................................................................................. 3
Gaminio apžvalga ................................................................................................................................. 5

Vaizdas iš priekio ................................................................................................................. 5
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................... 6
Sąsajos prievadai ................................................................................................................ 6
Modelio ir serijos numerio etiketės vieta .............................................................................. 6

2 Derinimo pultas ............................................................................................................................................... 9

Derinimo pulto schema ....................................................................................................................... 10
Derinimo pulto meniu naudojimas ...................................................................................................... 11

Meniu naudojimas .............................................................................................................. 11

„Reports“ (ataskaitos) meniu .............................................................................................................. 12
„System setup“ (sistemos nustatymas) meniu ................................................................................... 13
„Service“ (aptarnavimas) meniu ......................................................................................................... 15
„Network config.“ (tinklo konfig.) meniu .............................................................................................. 16

3 Programinė įranga „Windows“ sistemai .................................................................................................... 19

„Windows“ palaikomos operacinės sistemos ..................................................................................... 20
„Windows“ palaikomos spausdintuvo tvarkyklės ................................................................................ 21
HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) ...................................................................................... 22

UPD diegimo režimai ......................................................................................................... 22

Spausdinimo nustatymų pirmumas .................................................................................................... 23
Spausdintuvo tvarkyklės parametrų keitimas „Windows“ sistemoje ................................................... 24
Programinės įrangos diegimo tipai „Windows“ sistemoje ................................................................... 25
„Windows“ skirtos programinės įrangos pašalinimas ......................................................................... 26
Palaikomos „Windows“ paslaugų programos ..................................................................................... 27

„HP ToolboxFX“ ................................................................................................................. 27

„Windows“ palaikomos tinklo paslaugų programos ............................................................................ 28

„HP Web Jetadmin“ ........................................................................................................... 28
Integruotas interneto serveris ............................................................................................ 28

Programinė įranga kitoms operacinėms sistemoms ........................................................................... 29

LTWW

iii

background image

4 Naudokite su „Macintosh“ ........................................................................................................................... 31

Programinė įranga „Macintosh“ sistemai ............................................................................................ 32

„Macintosh“ palaikomos operacinės sistemos ................................................................... 32
„Macintosh“ palaikomos spausdintuvo tvarkyklės .............................................................. 32
„Macintosh“ operacinėse sistemose pašalinkite programinę įrangą .................................. 32
Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje ................................................ 32
Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje ................................ 33
Palaikomos „Macintosh“ paslaugų programos ................................................................... 33

Integruotas interneto serveris ............................................................................ 33

Funkcijas naudokite „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklėje. ............................................................... 34

Spausdinimas .................................................................................................................... 34

Kurkite ir naudokite išankstinius spausdinimo nustatymus „Macintosh“
operacinėje sistemoje ....................................................................................... 34
Keiskite dokumentų dydį ir spausdinkite ant pasirinkto dydžio popieriaus ........ 34
Spausdinkite viršelį ........................................................................................... 34
Naudokite vandens ženklus .............................................................................. 35
Spausdinti kelis puslapius viename popieriaus lape naudojant „Macintosh“
operacinę sistemą ............................................................................................. 35
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių .................................................................. 36
Naudokite meniu „Services“ (paslaugos) .......................................................... 37

5 Ryšys ............................................................................................................................................................. 39

USB konfigūravimas ........................................................................................................................... 40

Prijunkite USB kabelį ......................................................................................................... 40

Tinklo konfigūracija ............................................................................................................................. 41

Palaikomi tinklo protokolai ................................................................................................. 41
Gaminio diegimas tinkle ..................................................................................................... 43
Tinklo įrenginio konfigūravimas ......................................................................................... 43

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ...................................................... 43
Nustatykite arba pakeiskite tinklo slaptažodį ..................................................... 43
IP adresas ......................................................................................................... 44

Automatinis konfigūravimas .............................................................. 44
Konfigūravimas rankiniu būdu .......................................................... 44
IPv4 ir IPv6 nustatymai ..................................................................... 44

Ryšio spartos nustatymas ................................................................................. 45

6 Popierius ir spausdinimo laikmenos .......................................................................................................... 47

Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą ................................................................................. 48
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų formatai ..................................................................... 49
Nestandartiniai popieriaus dydžiai ...................................................................................................... 51
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų tipai ........................................................................... 52
Dėklų ir skyrių talpa ............................................................................................................................ 53
Specialaus popieriaus ar spausdinimo medžiagos reikalavimai ........................................................ 54

iv

LTWW

background image

Dėjimas į dėklus ................................................................................................................................. 55

Popieriaus padėtis dedant į dėklus .................................................................................... 55
1 dėklas ............................................................................................................................. 55
2 dėklas ir pasirinktinas 3 dėklas ....................................................................................... 56

A6 dydžio popieriaus dėjimas ........................................................................... 56

Rankinis popieriaus įvedimas ............................................................................................ 57

Dėklų konfigūravimas ......................................................................................................................... 58
Popieriaus išvesties parinkčių naudojimas ......................................................................................... 59

Spausdinimas į viršutinį (standartinį) išvedimo skyrių ........................................................ 59
Spausdinimas į tiesaus traukimo popieriaus kelią (galinis išvedimas) ............................... 59

7 Spausdintuvo funkcijų naudojimas ............................................................................................................ 61

„EconoMode“ ...................................................................................................................................... 62
Tylusis režimas ................................................................................................................................... 63

8 Spausdinimo užduotys ................................................................................................................................. 65

Spausdinimo darbo atšaukimas ......................................................................................................... 66

Esamo spausdinimo darbo stabdymas iš derinimo pulto ................................................... 66
Spausdinimo darbo sustabdymas programinėje įrangoje .................................................. 66

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas ................................................................... 67

Spausdintuvo tvarkyklės atidarymas ................................................................................. 67
Spausdinimo nuorodų naudojimas .................................................................................... 67
Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas ...................................................................... 67
Dokumentų efektų nustatymas .......................................................................................... 68
Nustatykite dokumento užbaigimo parinktis ...................................................................... 68
Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas .......................................................... 70
Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas .................................................................. 70

9 Gaminio valdymas ir priežiūra ..................................................................................................................... 73

Informacijos puslapių spausdinimas ................................................................................................... 74
„HP ToolboxFX“ programinės įrangos naudojimas ............................................................................ 75

Žr. „HP ToolboxFX“ ............................................................................................................ 75
Būsena ............................................................................................................................... 75

Įvykių ataskaita .................................................................................................. 75

Įspėjimai ............................................................................................................................. 76

„Set up Status Alerts“ (būsenos įspėjimų sąranka) ........................................... 76
„Set up E-mail Alerts“ (įspėjimų el. paštu sąranka). .......................................... 76

Žinynas .............................................................................................................................. 76
Įrenginio nustatymai ........................................................................................................... 77

„Device Information“ (įrenginio informacija) ...................................................... 77
„Paper Handling“ (popieriaus tvarkymas) .......................................................... 77
„Printing“ (spausdinimas) .................................................................................. 78
PCL5c ............................................................................................................... 78

LTWW

v

background image

„PostScript“ ....................................................................................................... 78
Spausdinimo kokybė ......................................................................................... 78
„Paper Types“ (popieriaus tipai) ........................................................................ 79
Sistemos sąranka .............................................................................................. 79
Trikčių šalinimas ................................................................................................ 79

Tinklo parametrai ............................................................................................................... 79
Eksploatacinių medžiagų pirkimas ..................................................................................... 79
Kitos nuorodos ................................................................................................................... 79

Tinklo gaminio valdymas .................................................................................................................... 80

Įterptinis Web serveris ....................................................................................................... 80

Įdėtojo tinklo serverio atidarymas ...................................................................... 80
Būsena skirtukas ............................................................................................... 80
Settings (parametrų) skirtukas .......................................................................... 81
Networking (tinklo parametrų) skirtukas ............................................................ 81
Saitai ................................................................................................................. 81

„HP Web Jetadmin“ programinės įrangos naudojimas ...................................................... 81
Saugos savybių naudojimas .............................................................................................. 81

Integruoto interneto serverio sauga .................................................................. 82

Gaminio užrakinimas .......................................................................................................................... 83
Eksploatacinių medžiagų tvarkymas .................................................................................................. 84

Eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė ..................................................................... 84
Spausdinimo kasetės tvarkymas ....................................................................................... 84

Spausdinimo kasetės saugojimas ..................................................................... 84
Naudokite autentiškas HP spausdinimo kasetes .............................................. 84
HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes ............................................ 84
Spausdinimo kasečių autentifikavimas ............................................................. 84
HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė .. 84

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas .......................................................................................... 86

Eksploatacinių medžiagų keitimo nurodymai ..................................................................... 86
Dažų perskirstymas ........................................................................................................... 86
Spausdinimo kasetės keitimas .......................................................................................... 87

Atminties įdiegimas ............................................................................................................................ 89

Gaminio atminties įdiegimas .............................................................................................. 89
Patikrinkite DIMM diegimą ................................................................................................. 92
Taupykite išteklius (nuolatinius išteklius) ........................................................................... 93
Įjunkite „Windows“ atmintį .................................................................................................. 93

Gaminio valymas ................................................................................................................................ 94

Spausdinimo kasetės srities valymas ................................................................................ 94
Išvalykite popieriaus kelią .................................................................................................. 95
1 dėklo paėmimo volelio valymas ...................................................................................... 96
Išvalykite 2 dėklo paėmimo volelį ...................................................................................... 99

vi

LTWW

background image

10 Problemų sprendimas .............................................................................................................................. 103

Spręskite bendrojo pobūdžio problemas .......................................................................................... 104

Trikčių šalinimo patikrinimų sąrašas ................................................................................ 104
Faktoriai, turintys įtakos gaminio veikimui ....................................................................... 105

Atkurkite gamyklinius nustatymus .................................................................................................... 106
Derinimo pulto pranešimų interpretavimas ....................................................................................... 107

Derinimo pulto pranešimai ............................................................................................... 107

Strigtys ............................................................................................................................................. 112

Dažnai pasitaikančios strigčių priežastys ........................................................................ 112
Strigties vietos ................................................................................................................. 113
Šalinti strigtis .................................................................................................................... 113

Vidinės dalys ................................................................................................... 113

Spausdinimo kasetės sritis ir popieriaus kelias .............................. 113
Dvipusis popieriaus kelias (tik dvipusiuose modeliuose) ................ 115

Įvesties dėklai .................................................................................................. 118

1 dėklas .......................................................................................... 118
2 dėklas .......................................................................................... 119
3 dėklas .......................................................................................... 121

Išvedimo skyriai ............................................................................................... 122

Spausdinimo kokybės problemų sprendimas ................................................................................... 124

Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su popieriumi ............................................ 124
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su aplinka ................................................. 124
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su strigtimis .............................................. 124
Vaizdo defektų pavyzdžiai ............................................................................................... 124

Atspaudas per šviesus ar išblukęs .................................................................. 125
Dažų taškeliai .................................................................................................. 125
Praleistos (tuščios) vietos ............................................................................... 125
Vertikalios linijos .............................................................................................. 126
Pilkas fonas ..................................................................................................... 126
Dažų dėmės .................................................................................................... 126
Netaisyklingos dažų dėmės ............................................................................ 127
Vertikalūs pasikartojantys defektai .................................................................. 127
Neteisingos formos ženklai ............................................................................. 127
Įžambus atspaudas ......................................................................................... 127
Išlenktas arba banguotas atspaudas .............................................................. 128
Susiraukšlėjęs (suglamžytas) atspaudas ........................................................ 128
Išsklaidyti dažai ............................................................................................... 128

Spręskite veikimo problemas ........................................................................................................... 129
Spręskite ryšio problemas ................................................................................................................ 130

Spręskite tiesioginio ryšio problemas .............................................................................. 130
Spręskite tinklo problemas ............................................................................................... 130

Spręskite įprastas „Windows“ problemas ........................................................................................ 132
Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas ....................................................................................... 133
„Linux“ problemų sprendimas ........................................................................................................... 136

LTWW

vii

background image

Priedas A Eksploatacinės medžiagos ir priedai ......................................................................................... 137

Užsakykite dalis, priedus ir eksploatacines medžiagas .................................................................... 138

Užsakyti tiesiogiai iš HP ................................................................................................... 138
Užsakyti per paslaugų ir techninės priežiūros tiekėjus .................................................... 138
Užsakyti tiesiogiai naudojant „HP ToolboxFX“ programinę įrangą .................................. 138

Gaminių numeriai ............................................................................................................................. 139

Popieriaus tvarkymo priedai ............................................................................................ 139
Spausdinimo kasetės ....................................................................................................... 139
Atmintis ............................................................................................................................ 139
Kabeliai ir sąsajos ............................................................................................................ 139

Priedas B Priežiūra ir parama ....................................................................................................................... 141

„Hewlett-Packard“ ribota garantija .................................................................................................... 142
Spausdinimo kasetės ribota garantija .............................................................................................. 144
Galutinio vartotojo licencinė sutartis ................................................................................................. 145
Kliento atliekamo taisymo garantijos paslauga ................................................................................ 148
Pagalba klientams ............................................................................................................................ 149
HP priežiūros sutartys ...................................................................................................................... 150

Vietoje atliekamo aptarnavimo sutartys ........................................................................... 150

Kitą dieną vietoje atliekamas aptarnavimas .................................................... 150
Kas savaitę (apimtis) vietoje atliekamas aptarnavimas ................................... 150

Iš naujo supakuokite gaminį ............................................................................................ 150
Išplėstoji garantija ............................................................................................................ 151

Priedas C Specifikacijos ............................................................................................................................... 153

Fizinės specifikacijos ........................................................................................................................ 154
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos .................................................... 155
Darbo aplinka ................................................................................................................................... 156

Priedas D Normatyvinė informacija ............................................................................................................. 157

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai .................................................................................. 158
Gaminio aplinkos apsaugos programa ............................................................................................. 159

Aplinkos apsauga ............................................................................................................ 159
Ozono gamyba ................................................................................................................ 159
Sunaudojama galia .......................................................................................................... 159
Dažų sunaudojimas ......................................................................................................... 159
Popieriaus naudojimas .................................................................................................... 159
Plastmasinės dalys .......................................................................................................... 159
„HP LaserJet“ spausdinimo eksploatacinės medžiagos .................................................. 159
Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai .................................................................................. 160

Jungtinės valstijos ir Puerto Rikas .................................................................. 160

Kelių kasečių grąžinimas (daugiau nei vienos kasetės) ................. 160

viii

LTWW

background image

Pavieniai grąžinimai ........................................................................ 160
Siuntimas ........................................................................................ 160

Grąžinimas ne JAV ......................................................................................... 160

Popierius .......................................................................................................................... 161
Nenaudotos medžiagos ................................................................................................... 161
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje .......................................... 161
Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) ...................................................................... 161
Daugiau informacijos ....................................................................................................... 161

Atitikimo deklaracija .......................................................................................................................... 162

Atitikimo deklaracija ......................................................................................................... 162

Saugumo pareiškimai ....................................................................................................................... 163

Lazerio saugumas ........................................................................................................... 163
Kanados DOC taisyklės ................................................................................................... 163
VCCI pareiškimas (Japonijai) .......................................................................................... 163
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) ..................................................................... 163
EMC pareiškimas (Korėja) ............................................................................................... 163
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai ....................................................... 163
Medžiagų lentelė (Kinija) ................................................................................................. 165

Rodyklė ............................................................................................................................................................ 167

LTWW

ix

background image

x

LTWW

background image

1