HP LaserJet P2055 Printer series Palīdzība

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050 sērija printeris

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj
autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta
bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP
precēm un pakalpojumiem ir izklāstīts
ekspresservisa nodrošinājuma
paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm
precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit
rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus
servisa nodrošinājumu garantējošs faktors.
HP nav atbildīga nedz par šeit
sastopamajām tehniskajām vai
redakcionālajām kļūdām, nedz par
izlaidumiem.

Daļas numurs: CE457-90922

Edition 3, 11/2009

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Intel® Core™ ir Intel Corporation preču
zīme ASV un citās valstīs/reģionos.

Microsoft®, Windows® un Windows®XP ir
ASV reģistrētas Microsoft Corporation
tirdzniecības zīmes.

Windows Vista™ ir ASV un/vai citās valstīs/
reģionos reģistrēta Microsoft Corporation
tirdzniecības zīme.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir
ASV reģistrētas zīmes.

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par iekārtu ......................................................................................................................... 1

Iekārtu salīdzinājums ............................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2050 sērija modeļi ........................................................................................ 2

Iekārtas iezīmes ................................................................................................................................... 3
Iekārtas apskats ................................................................................................................................... 5

Skats no priekšpuses ........................................................................................................... 5
Skats no aizmugures ........................................................................................................... 6
Saskarnes porti .................................................................................................................... 6
Modeļa un sērijas numura uzlīmes atrašanās vieta ............................................................. 6

2 Vadības panelis ............................................................................................................................................... 9

Vadības paneļa izkārtojums ............................................................................................................... 10
Vadības paneļa izvēlņu izmantošana ................................................................................................. 11

Izvēlņu izmantošana .......................................................................................................... 11

Izvēlne Reports (Atskaites) ................................................................................................................ 12
Izvēlne System setup (Uzstādīšana) .................................................................................................. 13
Izvēlne Service (Apkope) ................................................................................................................... 15
Izvēlne Network config (Tīkla konfigurācija) ....................................................................................... 16

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows ............................................................................................... 19

Atbalstītās Windows operētājsistēmas ............................................................................................... 20
Windows operētājsistēmas atbalstītie printera draiveri ...................................................................... 21
HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................................ 22

UPD instalācijas režīmi ...................................................................................................... 22

Drukas iestatījumu prioritāte ............................................................................................................... 23
Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus .............................................................................. 24
Programmatūras instalēšanas veidi Windows .................................................................................... 25
Programmatūras noņemšana sistēmā Windows ................................................................................ 26
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows .................................................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Atbalstītās utilītas sistēmā Windows .................................................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Iegultā tīmekļa serveris ...................................................................................................... 28

Programmatūra citām operētājsistēmām ........................................................................................... 29

LVWW

iii

background image

4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh .................................................................................................. 31

Programmatūra Macintosh sistēmā .................................................................................................... 32

Macintosh atbalstītās operētājsistēmas ............................................................................. 32
Macintosh atbalstītie printera draiveri ................................................................................ 32
Noņemiet programmatūru no Macintosh operētājsistēmas. .............................................. 32
Macintosh drukāšanas iestatījumu prioritātes .................................................................... 32
Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus .......................................................... 33
Atbalstītās utilītprogrammas sistēmā Macintosh ............................................................... 33

Iegultā tīmekļa serveris ..................................................................................... 33

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana ............................................................................. 34

Drukāšana ......................................................................................................................... 34

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus .............. 34
Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra ....... 34
Drukājiet titullapu ............................................................................................... 34
Izmantojiet ūdenszīmes .................................................................................... 35
Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra
loksnes .............................................................................................................. 35
Drukājiet uz abām lapas pusēm ........................................................................ 36
Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi) ........................................................ 37

5 Savienojamība ............................................................................................................................................... 39

USB konfigurācija ............................................................................................................................... 40

USB kabeļa pievienošana .................................................................................................. 40

Tīkla konfigurēšana ............................................................................................................................ 41

Atbalstītie tīkla protokoli ..................................................................................................... 41
Iekārtas instalēšana tīklā ................................................................................................... 42
Tīkla iekārtas konfigurēšana .............................................................................................. 43

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ........................................................ 43
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ............................................................ 43
IP adrese ........................................................................................................... 44

Automātiska konfigurēšana .............................................................. 44
Manuāla konfigurēšana .................................................................... 44
IPv4 un IPv6 iestatījumi .................................................................... 44

Saiknes ātruma iestatīšana ............................................................................... 45

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli ................................................................................................................ 47

Papīra un drukas materiālu lietošana ................................................................................................. 48
Atbalstītais papīrs un apdrukājamā materiāla izmēri .......................................................................... 49
Pielāgoti papīra formāti ...................................................................................................................... 51
Atbalstītā papīra un apdrukājamā materiāla veidi .............................................................................. 52
Padeves un uztvērēja ietilpība ........................................................................................................... 53
Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem ............................................................................ 54
Ievietošana padevēs .......................................................................................................................... 55

iv

LVWW

background image

Papīra orientācija ievietošanai padevēs ............................................................................ 55
1. padeve ........................................................................................................................... 55
2. papīra padeve un papildu 3. papīra padeve .................................................................. 56

A6 formāta papīra ievietošana .......................................................................... 56

Manuālā padeve ................................................................................................................ 57

Padevju konfigurēšana ....................................................................................................................... 58
Papīra izdrukas opciju izmantošana ................................................................................................... 59

Drukāšana uz augšējā (standarta) izdruku uztvērēja ........................................................ 59
Drukāšana, lietojot tiešās izvades papīra ceļu (aizmugurējā izvade) ................................ 59

7 Iekārtas funkciju izmantošana ..................................................................................................................... 61

Ekonomiskais režīms ......................................................................................................................... 62
Klusais režīms .................................................................................................................................... 63

8 Drukas uzdevumi .......................................................................................................................................... 65

Drukas darba atcelšana ..................................................................................................................... 66

Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa ..................................... 66
Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras .................................... 66

Windows printera draivera iespēju izmantošana ................................................................................ 67

Printera draivera atvēršana ............................................................................................... 67
Drukāšanas īsceļu lietošana .............................................................................................. 67
Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana .............................................................................. 67
Efektu iestatīšana dokumentā ........................................................................................... 68
Iestatiet dokumenta apdares opcijas. ................................................................................ 68
Atbalsta un ierīces statusa informācijas saņemšana ......................................................... 70
Drukāšanas papildopciju iestatīšana ................................................................................. 70

9 Iekārtas pārvaldība un apkope .................................................................................................................... 73

Informācijas lapu izdrukāšana ............................................................................................................ 74
Programmatūras HP ToolboxFX izmantošana ................................................................................... 75

SkatietHP ToolboxFX ........................................................................................................ 75
Statuss ............................................................................................................................... 75

Event Log (Notikumu reģistrācijas žurnāls) ....................................................... 75

Brīdinājumi ......................................................................................................................... 76

Setup Status Alerts (Statusa brīdinājumu iestatīšana). ..................................... 76
Set up E-mail Alerts (E-pasta brīdinājumu iestatīšana) .................................... 76

Help (Palīdzība). ................................................................................................................ 76
Device Settings (Ierīces iestatījumi). ................................................................................. 77

Device Information (Iekārtas informācija) .......................................................... 77
Paper Handling (Papīra apstrāde). ................................................................... 77
Drukāšana ......................................................................................................... 78
PCL5c. .............................................................................................................. 78
PostScript .......................................................................................................... 78

LVWW

v

background image

Drukas kvalitāte ................................................................................................. 78
Paper Types (Papīra veidi) ............................................................................... 79
System Setup (Sistēmas iestatīšana). .............................................................. 79
Traucējummeklēšana. ....................................................................................... 79

Network Settings (Tīkla iestatījumi) ................................................................................... 79
Shop for Supplies (Izejmateriālu iegāde) ........................................................................... 79
Other links (Citas saites). ................................................................................................... 79

Pārvaldiet tīkla iekārtu ........................................................................................................................ 80

Iegultais Web serveris ....................................................................................................... 80

Iebūvētā tīkla servera atvēršana ....................................................................... 80
Statuss cilne ...................................................................................................... 80
Zīmne Settings (Iestatījumi) .............................................................................. 81
Zīmne Networking (Tīklošana) .......................................................................... 81
Saites ................................................................................................................ 81

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ............................................................. 81
Drošības funkciju izmantošana .......................................................................................... 81

Aizsargājiet iegulto Web serveri ........................................................................ 81

Bloķēt iekārtu ...................................................................................................................................... 83
Materiālu pārvaldība ........................................................................................................................... 84

Materiālu kalpošanas laiks ................................................................................................. 84
Drukas kasetnes pārvaldība .............................................................................................. 84

Drukas kasetņu uzglabāšana ............................................................................ 84
Izmantojiet oriģinālās HP drukas kasetnes ....................................................... 84
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ....... 84
Drukas kasetnes autentifikācija ......................................................................... 84
HP viltojumu uzticības tālrunis un tīmekļa vietne .............................................. 84

Materiālu un detaļu nomaiņa .............................................................................................................. 86

Norādījumi par materiālu nomaiņu ..................................................................................... 86
Tonera izlīdzināšana .......................................................................................................... 86
Drukas kasetņu nomaiņa ................................................................................................... 87

Atmiņas instalēšana ........................................................................................................................... 89

Iekārtas atmiņas instalēšana ............................................................................................. 89
DIMM uzstādīšanas pārbaude ........................................................................................... 92
Resursu taupīšana (pastāvīgie resursi) ............................................................................. 93
Atmiņas iespējošana Windows vidē .................................................................................. 93

Iekārtas tīrīšana .................................................................................................................................. 94

Drukas kasetnes vietas tīrīšana ......................................................................................... 94
Papīra ceļa tīrīšana ............................................................................................................ 95
Iztīriet 1. papīra devēja rulli ................................................................................................ 96
Iztīriet 2. papīra padeves devēja rulli ................................................................................. 99

10 Problēmu risināšana ................................................................................................................................. 103

Vispārēju problēmu risinājums ......................................................................................................... 104

vi

LVWW

background image

Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts ...................................................................... 104
Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju .......................................................................... 105

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ................................................................................................... 106
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana ......................................................................................... 107

Vadības paneļa ziņojumi .................................................................................................. 107

Materiāla iestrēgšana ....................................................................................................................... 111

Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli ............................................................................... 111
Iestrēguma vietas ............................................................................................................ 111
Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu .................................................................... 112

Iekšējās zonas ................................................................................................ 112

Drukas kasetnes zona un papīra ceļš ............................................ 112
Divpusējais papīra ceļš (tikai divpusējās drukas modeļiem) .......... 114

Papīra padeves ............................................................................................... 117

1. padeve ........................................................................................ 117
2. padeve ........................................................................................ 118
3. padeve ........................................................................................ 120

Izdruku uztvērēji .............................................................................................. 121

Drukas kvalitātes problēmu risināšana ............................................................................................. 123

Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar papīru ...................................................... 123
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar vidi ........................................................... 123
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar iestrēgušu papīru .................................... 123
Attēlu defektu piemēri ...................................................................................................... 123

Gaiša vai izbālējusi druka ............................................................................... 124
Tonera plankumi ............................................................................................. 124
Nepilnības ....................................................................................................... 124
Vertikālas līnijas .............................................................................................. 124
Pelēks fons ...................................................................................................... 125
Izsmērēts toneris ............................................................................................. 125
Toneris nobirst ................................................................................................ 125
Vertikāli defekti, kas atkārtojas ........................................................................ 125
Nepareizas formas rakstzīmes ........................................................................ 126
Šķība izdruka .................................................................................................. 126
Lapa sarullējas vai ir viļņaina .......................................................................... 126
Krunkojumi vai burzījumi ................................................................................. 127
Izplūdušas rakstzīmju kontūras ....................................................................... 127

Veiktspējas problēmu risināšana ...................................................................................................... 128
Savienojamības problēmu risinājums ............................................................................................... 129

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ......................................................................... 129
Tīkla problēmu risināšana ................................................................................................ 129

Izplatītāko Windows problēmu risinājums ....................................................................................... 131
Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums .................................................................................. 132
Linux problēmu risināšana ............................................................................................................... 135

LVWW

vii

background image

Pielikums A Materiāli un piederumi ............................................................................................................. 137

Daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtināšana .............................................................................. 138

Pasūtināšana tieši no HP ................................................................................................. 138
Pasūtināšana pie atbalsta un pakalpojumu sniedzējiem ................................................. 138
Pasūtināšana tieši no HP ToolboxFX programmatūras ................................................... 138

Detaļu numuri ................................................................................................................................... 139

Papīra apstrādes piederumi ............................................................................................. 139
Drukas kasetnes .............................................................................................................. 139
Atmiņa .............................................................................................................................. 139
Kabeļi un saskarnes ........................................................................................................ 139

Pielikums B Apkalpošana un atbalsts ......................................................................................................... 141

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju ..................................................................... 142
Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju ....................................................................... 144
Galalietotāja licences līgums ............................................................................................................ 145
Klientu veikta remonta garantija ....................................................................................................... 148
Klientu atbalsts ................................................................................................................................. 149
HP apkopes līgumi ........................................................................................................................... 150

Izsaukuma apkalpošanas līgumi ...................................................................................... 150

Apkalpošana nākamajā dienā pēc izsaukuma ................................................ 150
Iknedēļas (lielapjoma) izsaukuma apkalpošana .............................................. 150

Atkārtoti iepakojiet iekārtu ................................................................................................ 150
Paplašinātā garantija ....................................................................................................... 151

Pielikums C Specifikācijas ............................................................................................................................ 153

Fizisko lielumu specifikācija ............................................................................................................. 154
Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un skaņas izdalīšanās ......................................... 155
Darba vide ........................................................................................................................................ 156

Pielikums D Reglamentējoša informācija .................................................................................................... 157

FCC noteikumi .................................................................................................................................. 158
Iekārtas vides aizsardzības programma ........................................................................................... 159

Vides aizsardzība ............................................................................................................ 159
Ozona izdalīšanās ........................................................................................................... 159
Enerģijas patēriņš ............................................................................................................ 159
Tonera patēriņš ................................................................................................................ 159
Papīra izmantošana ......................................................................................................... 159
Plastmasa ........................................................................................................................ 159
HP LaserJet printera izejmateriāli .................................................................................... 159
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ........................................................... 160

ASV un Puertoriko ........................................................................................... 160

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) ....................... 160
Vienas kasetnes atgriešana ........................................................... 160

viii

LVWW

background image

Transportēšana .............................................................................. 160

Nodošana ārpus ASV ...................................................................................... 160

Papīrs .............................................................................................................................. 161
Materiālu ierobežojumi ..................................................................................................... 161
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 161
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) .............................................................................. 161
Papildu informācija .......................................................................................................... 161

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................................. 162

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................. 162

Drošības paziņojumi ......................................................................................................................... 163

Lāzera drošība ................................................................................................................. 163
Kanādas DOC noteikumi ................................................................................................. 163
VCCI paziņojums (Japāna) .............................................................................................. 163
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ........................................................................... 163
EMC paziņojums (Koreja) ................................................................................................ 163
Lāzera paziņojums Somijai .............................................................................................. 163
Vielu tabula (Ķīna) ........................................................................................................... 165

Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 167

LVWW

ix

background image

x

LVWW

background image

1