HP LaserJet P2055 Printer series - Statuss

background image

Statuss

Mapē Status (Statuss) atrodas saites uz šādām galvenajām lapām:

Device Status (Iekārtas statuss). Šī lapa norāda iekārtas statusu, piemēram, papīra iestrēgumu
vai tukšu padevi. Pēc problēmas novēršanas noklikšķiniet uz Refresh status (Atsvaidzināt
statusu), lai atjauninātu iekārtas statusu.

Supplies status (Izejmateriālu statuss). Skatiet detalizētu informāciju, piemēram, drukas
kasetnē atlikušā tonera līmeni procentos un ar pašreizējo drukas kasetni izdrukāto lapu skaitu.
Šajā lapā arī atrodas izejmateriālu pasūtināšanas un informāciju par otrreizēju pārstrādi saites.

Device Configuration (Ierīces konfigurācija). Apskatiet detalizētu informāciju par pašreizējo
iekārtas konfigurāciju, piemēram, instalētās atmiņas apjomu un to, vai ir uzstādīta papildu papīra
padeve.

Network Summary (Tīkla kopsavilkums). Skatiet detalizētu informāciju par pašreizējo tīkla
konfigurāciju, piemēram, IP adresi un tīkla stāvokli.

Print info pages (Drukāt informācijas lapas) Izdrukājiet konfigurācijas lapu un citas informācijas
lapas, piemēram, izejmateriālu statusa lapu.

Event log (Notikumu reģistrācijas žurnāls). Apskatiet izstrādājuma kļūdu vēsturi. Pirmo
norāda visjaunāko kļūdu.