HP LaserJet P2055 Printer series Help

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050-serie-printer

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming zijn verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd. Niets
in deze verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Onderdeelnummer: CE457-90923

Edition 3, 11/2009

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel
Corporation in de Verenigde Staten en
andere landen/regio's.

Microsoft®, Windows® en Windows®XP
zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.

Windows Vista™ is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen/regio's.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk

van The Open Group.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-
logo zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde merken.

background image

Inhoudsopgave

1 Basisinformatie over het apparaat ................................................................................................................ 1

Productvergelijking ............................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2050-serie-modellen ..................................................................................... 2

Functies van het product ...................................................................................................................... 3
Overzicht product ................................................................................................................................. 5

Vooraanzicht ........................................................................................................................ 5
Achteraanzicht ..................................................................................................................... 6
Interfacepoorten ................................................................................................................... 6
Locatie van het etiket met het model- en serienummer ....................................................... 6

2 Bedieningspaneel ........................................................................................................................................... 9

Lay-out bedieningspaneel .................................................................................................................. 10
De menu's van het bedieningspaneel gebruiken ............................................................................... 11

De menu's gebruiken ......................................................................................................... 11

Menu Rapporten ................................................................................................................................. 12
Menu Systeeminstellingen ................................................................................................................. 13
Menu Service ..................................................................................................................................... 15
Menu Netwerkconfig. .......................................................................................................................... 16

3 Software voor Windows ............................................................................................................................... 19

Ondersteunde Windows-besturingssystemen .................................................................................... 20
Ondersteunde printerdrivers voor Windows ....................................................................................... 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

Installatiemodi UPD ........................................................................................................... 22

Prioriteit van afdrukinstellingen .......................................................................................................... 23
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Windows .................................................................... 24
Software-installatietypen voor Windows ............................................................................................. 25
Software verwijderen voor Windows .................................................................................................. 26
Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows ................................................................................ 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Ondersteunde netwerkhulpprogramma's voor Windows .................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Geïntegreerde webserver .................................................................................................. 28

Software voor andere besturingssystemen ........................................................................................ 29

NLWW

iii

background image

4 De printer gebruiken met een Macintosh ................................................................................................... 31

Software voor Macintosh .................................................................................................................... 32

Ondersteunde besturingssystemen voor Macintosh .......................................................... 32
Ondersteunde printerdrivers voor Macintosh ..................................................................... 32
Software verwijderen uit het Macintosh-besturingssysteem .............................................. 32
Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Macintosh ............................................................... 32
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Macintosh ................................................. 33
Ondersteunde hulpprogramma's voor Macintosh .............................................................. 33

Geïntegreerde webserver ................................................................................. 33

Functies van de Macintosh-printerdriver gebruiken ........................................................................... 34

Afdrukken ........................................................................................................................... 34

Voorinstellingen voor afdrukken maken en gebruiken in Macintosh ................. 34
Het formaat van documenten wijzigen of afdrukken op een aangepast
papierformaat .................................................................................................... 34
Een omslagblad afdrukken ................................................................................ 34
Watermerken gebruiken .................................................................................... 35
Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken in Macintosh .......................... 35
Dubbelzijdig afdrukken ...................................................................................... 36
Het menu Services gebruiken ........................................................................... 37

5 Verbinding ..................................................................................................................................................... 39

USB-configuratie ................................................................................................................................ 40

De USB-kabel aansluiten ................................................................................................... 40

Netwerkconfiguratie ............................................................................................................................ 41

Ondersteunde netwerkprotocollen ..................................................................................... 41
Het product installeren op een netwerk ............................................................................. 43
Het netwerkapparaat configureren .................................................................................... 44

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ....................................................... 44
Het netwerkwachtwoord instellen of wijzigen .................................................... 44
IP-adres ............................................................................................................. 44

Automatische configuratie ................................................................ 44
Handmatige configuratie ................................................................... 45
IPv4- en IPv6-instellingen ................................................................. 45

Verbindingssnelheid instellen ............................................................................ 45

6 Papier en afdrukmateriaal ............................................................................................................................ 47

Het gebruik van papier en afdrukmateriaal ........................................................................................ 48
Ondersteunde formaten papier en afdrukmateriaal ............................................................................ 49
Aangepaste papierformaten ............................................................................................................... 51
Ondersteunde formaten voor papier en ander afdrukmateriaal ......................................................... 52
Lade- en bakcapaciteit ....................................................................................................................... 53
Richtlijnen voor speciaal papier of afdrukmateriaal ............................................................................ 54
Laden vullen ....................................................................................................................................... 55

iv

NLWW

background image

Afdrukstand van het papier voor het vullen van de laden .................................................. 55
Lade 1 ................................................................................................................................ 55
Lade 2 en optionele lade 3 ................................................................................................ 56

Plaats papier van A6-formaat ............................................................................ 56

Handinvoer ........................................................................................................................ 57

Laden configureren ............................................................................................................................ 58
Gebruik van de opties voor papieruitvoer ........................................................................................... 59

Afdrukken naar de bovenste (standaard) uitvoerbak ......................................................... 59
Afdrukken naar de rechte papierbaan (achterste uitvoerbak) ............................................ 59

7 Functies van het product gebruiken ........................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Stille modus ........................................................................................................................................ 63

8 Afdruktaken ................................................................................................................................................... 65

Afdruktaak annuleren ......................................................................................................................... 66

De huidige afdruktaak afbreken via het bedieningspaneel ................................................ 66
Een afdruktaak afbreken vanuit het programma ................................................................ 66

Functies van de Windows-printerdriver gebruiken ............................................................................. 67

De printerdriver openen ..................................................................................................... 67
Afdruksnelkoppelingen gebruiken ...................................................................................... 67
Papier- en kwaliteitsopties instellen ................................................................................... 67
Documenteffecten instellen ............................................................................................... 68
Afwerkingsopties voor een document instellen .................................................................. 68
Ondersteuning en informatie over de productstatus verkrijgen ......................................... 70
Geavanceerde afdrukopties instellen ................................................................................ 70

9 Het apparaat beheren en onderhouden ...................................................................................................... 71

Informatiepagina's afdrukken ............................................................................................................. 72
De HP ToolboxFX-software gebruiken ............................................................................................... 73

HP ToolboxFX weergeven ................................................................................................. 73
Status ................................................................................................................................. 73

Logbestand ....................................................................................................... 73

Waarschuwingen ............................................................................................................... 74

Statuswaarschuwingen instellen ....................................................................... 74
E-mailwaarschuwingen instellen ....................................................................... 74

Help ................................................................................................................................... 74
Apparaatinstellingen .......................................................................................................... 75

Apparaatgegevens ............................................................................................ 75
Papierverwerking .............................................................................................. 75
Afdrukken .......................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76

NLWW

v

background image

Afdrukkwaliteit ................................................................................................... 76
Papiersoorten .................................................................................................... 77
Systeeminstellingen .......................................................................................... 77
Problemen oplossen ......................................................................................... 77

Netwerkinstellingen ............................................................................................................ 77
Benodigdheden aanschaffen ............................................................................................. 77
Overige koppelingen .......................................................................................................... 77

Een netwerkproduct beheren ............................................................................................................. 79

Geïntegreerde webserver .................................................................................................. 79

De geïntegreerde webserver openen ................................................................ 79
Tabblad Status .................................................................................................. 80
Instellingen, tabblad .......................................................................................... 80
Netwerk, tabblad ............................................................................................... 80
Koppelingen ...................................................................................................... 80

HP Web Jetadmin-software gebruiken .............................................................................. 80
Beveiligingsfuncties gebruiken .......................................................................................... 81

De geïntegreerde webserver beveiligen ........................................................... 81

Het apparaat vergrendelen ................................................................................................................. 82
Benodigdheden beheren .................................................................................................................... 83

Levensduur van benodigdheden ....................................................................................... 83
De printcartridge beheren .................................................................................................. 83

Opslag van printcartridges ................................................................................ 83
Originele HP-printcartridges gebruiken ............................................................. 83
Beleid van HP ten aanzien van printcartridges die niet van HP zijn ................. 83
Echtheidscontrole van printcartridges ............................................................... 83
HP fraudehotline en -website ............................................................................ 84

Benodigdheden en onderdelen vervangen ........................................................................................ 85

Richtlijnen voor vervanging ................................................................................................ 85
Toner opnieuw verdelen .................................................................................................... 85
De printcartridge vervangen .............................................................................................. 86

Geheugen installeren ......................................................................................................................... 88

Apparaatgeheugen installeren ........................................................................................... 88
De installatie van DIMM-modules controleren ................................................................... 91
Zuinig omspringen met (permanente) bronnen ................................................................. 92
Geheugen inschakelen voor Windows .............................................................................. 92

Het product reinigen ........................................................................................................................... 93

Het gebied rondom de printcartridge reinigen ................................................................... 93
De papierbaan reinigen ..................................................................................................... 94
De oppakrol van lade 1 reinigen ........................................................................................ 95
De oppakrol van lade 2 reinigen ........................................................................................ 98

10 Problemen oplossen ................................................................................................................................. 101

Algemene problemen oplossen ........................................................................................................ 102

vi

NLWW

background image

Controlelijst probleemoplossing ....................................................................................... 102
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ................................................. 103

Fabrieksinstellingen herstellen ......................................................................................................... 104
Berichten van het bedieningspaneel interpreteren ........................................................................... 105

Berichten op het bedieningspaneel ................................................................................. 105

Storingen .......................................................................................................................................... 110

Veelvoorkomende oorzaken van papierstoringen ........................................................... 110
Storingslocaties ............................................................................................................... 111
Storingen verhelpen ......................................................................................................... 111

Interne gedeelten ............................................................................................ 111

Het gebied rondom de printcartridge en de papierbaan ................. 111
Papierbaan duplexer (alleen duplexmodellen) ............................... 113

Invoerladen ..................................................................................................... 116

Lade 1 ............................................................................................. 116
Lade 2 ............................................................................................. 117
Lade 3 ............................................................................................. 119

Uitvoerbakken ................................................................................................. 120

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen ..................................................................................... 122

Door het papier veroorzaakte problemen met de afdrukkwaliteit .................................... 122
Omgevingsgebonden problemen met de afdrukkwaliteit ................................................. 122
Problemen met afdrukkwaliteit veroorzaakt door papierstoringen ................................... 122
Voorbeelden van afdrukproblemen .................................................................................. 122

Lichte of vervaagde afdrukken ........................................................................ 123
Tonerspatten ................................................................................................... 123
Weggevallen gedeelten ................................................................................... 123
Verticale strepen ............................................................................................. 124
Grijze achtergrond ........................................................................................... 124
Tonervegen ..................................................................................................... 124
Losse toner ..................................................................................................... 124
Steeds terugkerende verticale defecten .......................................................... 125
Vervormde lettertekens ................................................................................... 125
Scheef afgedrukte pagina ............................................................................... 125
Gekrulde of golvende tekens .......................................................................... 126
Kreukels of vouwen ......................................................................................... 126
Toner uitgesmeerd rond letters ....................................................................... 126

Prestatieproblemen oplossen ........................................................................................................... 127
Verbindingsproblemen oplossen ...................................................................................................... 128

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen ..................................................... 128
Netwerkproblemen oplossen ........................................................................................... 128

Algemene Windows-problemen oplossen ....................................................................................... 130
Algemene problemen met een Macintosh oplossen ........................................................................ 131
Problemen met Linux oplossen ........................................................................................................ 134

NLWW

vii

background image

Bijlage A Benodigdheden en accessoires ................................................................................................... 135

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ................................................................... 136

Rechtstreeks bij HP bestellen .......................................................................................... 136
Bestellen via serviceleverancier of ondersteuningsdienst ............................................... 136
U kunt rechtstreeks bestellen via de HP ToolboxFX-software. ........................................ 136

Onderdeelnummers .......................................................................................................................... 137

Accessoires voor papierverwerking ................................................................................. 137
Printcartridges .................................................................................................................. 137
Geheugen ........................................................................................................................ 137
Kabels en interfaces ........................................................................................................ 137

Bijlage B Service en ondersteuning ............................................................................................................. 139

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ........................................................................... 140
Beperkte garantie op printcartridge .................................................................................................. 142
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ...................................................................................... 143
Garantieservice voor reparaties door de klant ................................................................................. 146
Klantondersteuning .......................................................................................................................... 147
Onderhoudsovereenkomsten van HP .............................................................................................. 148

On-site serviceovereenkomsten ...................................................................................... 148

On-site service op de volgende dag ................................................................ 148
Wekelijkse on-site service (volumeservice) .................................................... 148

Het product opnieuw verpakken ...................................................................................... 148
Verlenging van de garantie .............................................................................................. 149

Bijlage C Specificaties ................................................................................................................................... 151

Fysieke specificaties ........................................................................................................................ 152
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ............................................... 153
Omgevingsvereisten ......................................................................................................................... 154

Bijlage D Overheidsinformatie ...................................................................................................................... 155

FCC-voorschriften ............................................................................................................................ 156
Milieuvriendelijke producten ............................................................................................................. 157

Milieubescherming ........................................................................................................... 157
Ozonproductie ................................................................................................................. 157
Lager energieverbruik ...................................................................................................... 157
Tonerverbruik ................................................................................................................... 157
Papierverbruik .................................................................................................................. 157
Plastic onderdelen ........................................................................................................... 157
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet ......................................................................... 157
Instructies voor retourneren en recyclen ......................................................................... 158

Verenigde Staten en Puerto Rico .................................................................... 158

Inleveren van meerdere items (meer dan één cartridge) ............... 158
Enkele retourzendingen .................................................................. 158

viii

NLWW

background image

Verzenden ...................................................................................... 158

Inzameling buiten de V.S. ............................................................................... 158

Papier .............................................................................................................................. 159
Materiaalbeperkingen ...................................................................................................... 159
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de
Europese Unie ................................................................................................................. 159
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) .......................................................... 159
Meer informatie ................................................................................................................ 159

Conformiteitsverklaring ..................................................................................................................... 160

Conformiteitsverklaring .................................................................................................... 160

Veiligheidsverklaringen .................................................................................................................... 161

Laserverklaring ................................................................................................................ 161
Canadese DOC-voorschriften .......................................................................................... 161
VCCI-verklaring (Japan) .................................................................................................. 161
Netsnoerverklaring (Japan) ............................................................................................. 161
EMC-verklaring (Korea) ................................................................................................... 161
Laserverklaring voor Finland ........................................................................................... 161
Tabel met chemicaliën (China) ........................................................................................ 163

Index ................................................................................................................................................................. 165

NLWW

ix

background image

x

NLWW

background image

1