HP LaserJet P2055 Printer series Hjelp

background image
background image
background image

Skriver i HP LaserJet P2050-serien

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av tillatelser gitt under lover om
opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan
endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -
tjenester er angitt i uttrykte
garantierklæringer som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal oppfattes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CE457-90924

Edition 3, 11/2009

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel
Corporation i USA og andre land/regioner.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er
registrerte varemerker i USA for Microsoft
Corporation.

Windows Vista™ er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre land/
regioner.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket
er registrerte merker i USA.

background image

Innhold

1 Grunnleggende produktinformasjon ............................................................................................................ 1

Produktsammenligning ......................................................................................................................... 2

Modeller i HP LaserJet P2050-serien .................................................................................. 2

Produktfunksjoner ................................................................................................................................ 3
Produktoversikt ..................................................................................................................................... 5

Forside ................................................................................................................................. 5
Sett bakfra ........................................................................................................................... 6
Grensesnittutganger ............................................................................................................ 6
Plassering av modellnummer- og serienummermerke ........................................................ 6

2 Kontrollpanel ................................................................................................................................................... 9

Kontrollpaneloppsett ........................................................................................................................... 10
Bruke kontrollpanelmenyene .............................................................................................................. 11

Bruke menyene .................................................................................................................. 11

Rapporter-menyen ............................................................................................................................. 12
Systemoppsett-menyen ...................................................................................................................... 13
Service-menyen ................................................................................................................................. 15
Nettverkskonfig.-menyen .................................................................................................................... 16

3 Programvare for Windows ........................................................................................................................... 19

Windows-operativsystemer som støttes ............................................................................................. 20
Skriverdrivere som støttes for Windows ............................................................................................. 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

UPD-installasjonsmodi ....................................................................................................... 22

Prioritet for utskriftsinnstillinger .......................................................................................................... 23
Endre skriverdriverinnstillinger for Windows ...................................................................................... 24
Typer programvareinstallasjon for Windows ...................................................................................... 25
Fjerne programvare for Windows ....................................................................................................... 26
Verktøy som støttes for Windows ....................................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Nettverksverktøy som støttes for Windows ........................................................................................ 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Innebygd Web-server ........................................................................................................ 28

Programvare for andre operativsystemer ........................................................................................... 29

NOWW

iii

background image

4 Bruke produktet med Macintosh ................................................................................................................. 31

Programvare for Macintosh ................................................................................................................ 32

Støttede operativsystemer for Macintosh .......................................................................... 32
Støttede skriverdrivere for Macintosh ................................................................................ 32
Fjerne programvare fra Macintosh-operativsystemer ........................................................ 32
Prioritet for utskriftsinnstillinger for Macintosh ................................................................... 32
Endre skriverdriverinnstillinger for Macintosh .................................................................... 33
Verktøy som støttes for Macintosh .................................................................................... 33

Innebygd webserver .......................................................................................... 33

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Macintosh ............................................................................. 34

Skriv ut ............................................................................................................................... 34

Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Macintosh ........................ 34
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert
papirstørrelse .................................................................................................... 34
Skrive ut en tittelside ......................................................................................... 34
Bruk vannmerker ............................................................................................... 35
Skrive ut flere sider på ett ark for Macintosh ..................................................... 35
Skrive ut på begge sider av papiret ................................................................... 36
Bruke menyen Tjenester ................................................................................... 37

5 Tilkobling ....................................................................................................................................................... 39

USB-konfigurasjon ............................................................................................................................. 40

Koble til USB-kabelen ........................................................................................................ 40

Nettverkskonfigurasjon ....................................................................................................................... 41

Støttede nettverksprotokoller ............................................................................................. 41
Installere produktet i et nettverk ......................................................................................... 43
Konfigurere nettverksproduktet .......................................................................................... 43

Vise eller endre nettverksinnstillinger ................................................................ 43
Angi eller endre nettverkspassord ..................................................................... 43
IP-adresse ......................................................................................................... 44

Automatisk konfigurering .................................................................. 44
Manuell konfigurering ....................................................................... 44
IPv4- og IPv6-innstillinger ................................................................. 44

Innstilling for koblingshastighet ......................................................................... 45

6 Papir og utskriftsmateriale ........................................................................................................................... 47

Forstå bruk av papir og utskriftsmateriale .......................................................................................... 48
Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale ......................................................................... 49
Egendefinerte papirstørrelser ............................................................................................................. 51
Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes ................................................................... 52
Skuffkapasitet ..................................................................................................................................... 53
Retningslinjer for spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale ........................................................... 54
Legge papir i skuffer ........................................................................................................................... 55

iv

NOWW

background image

Papirretning for fylling av skuffer ....................................................................................... 55
Skuff 1 ................................................................................................................................ 55
Skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr) ......................................................................................... 56

Legge i papir i A6-format ................................................................................... 56

Manuell mating .................................................................................................................. 57

Konfigurere skuffer ............................................................................................................................. 58
Bruke alternativer for utmating av papir ............................................................................................. 59

Skrive ut til øvre utskuff (standard) .................................................................................... 59
Skrive ut til den rette papirbanen (bakre utskuff) ............................................................... 59

7 Bruke produktets funksjoner ....................................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Stille modus ........................................................................................................................................ 63

8 Utskriftsoppgaver ......................................................................................................................................... 65

Avbryte en utskriftsjobb ...................................................................................................................... 66

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra kontrollpanelet ............................................................. 66
Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programvaren .............................................................. 66

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Windows .............................................................................. 67

Åpne skriverdriveren .......................................................................................................... 67
Bruke utskriftssnarveier ..................................................................................................... 67
Angi alternativer for papir og kvalitet ................................................................................. 67
Angi dokumenteffekter ....................................................................................................... 68
Angi alternativer for dokumentetterbehandling .................................................................. 68
Få informasjon om kundestøtte og produktstatus .............................................................. 70
Angi avanserte utskriftsalternativer .................................................................................... 70

9 Administrere og vedlikeholde produktet .................................................................................................... 71

Skrive ut informasjonssidene ............................................................................................................. 72
Bruke programvaren for HP ToolboxFX ............................................................................................. 73

Vise HP ToolboxFX ........................................................................................................... 73
Status ................................................................................................................................. 73

Hendelseslogg .................................................................................................. 73

Varsler ............................................................................................................................... 74

Konfigurere statusvarsler .................................................................................. 74
Konfigurere e-postvarsler .................................................................................. 74

Hjelp ................................................................................................................................... 74
Enhetsinnstillinger .............................................................................................................. 75

Enhetsinformasjon ............................................................................................ 75
Papirhåndtering ................................................................................................. 75
Utskrift ............................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76

NOWW

v

background image

Utskriftskvalitet .................................................................................................. 76
Papirtyper .......................................................................................................... 76
Systemoppsett .................................................................................................. 77
Feilsøking .......................................................................................................... 77

Nettverksinnstillinger .......................................................................................................... 77
Kjøp rekvisita ..................................................................................................................... 77
Andre koblinger .................................................................................................................. 77

Administrere et nettverksprodukt ........................................................................................................ 78

Innebygd webserver .......................................................................................................... 78

Åpne den innebygde Web-serveren .................................................................. 78
Kategorien Status .............................................................................................. 78
Innstillingskategorien ......................................................................................... 79
Networking (nettverk), kategori ......................................................................... 79
Koblinger ........................................................................................................... 79

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .............................................................................. 79
Bruke sikkerhetsfunksjoner ................................................................................................ 79

Sikre den innebygde webserveren .................................................................... 79

Låse produktet .................................................................................................................................... 81
Administrere rekvisita ......................................................................................................................... 82

Levetid for rekvisita ............................................................................................................ 82
Administrere skriverkassetten ............................................................................................ 82

Lagring av skriverkassetter ............................................................................... 82
Bruk ekte HP-skriverkassetter ........................................................................... 82
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP ................ 82
Godkjenning av skriverkassetten ...................................................................... 82
HPs direktelinje og Webområde for forfalskning ............................................... 82

Bytte rekvisita og deler ....................................................................................................................... 84

Retningslinjer for utskifting av rekvisita .............................................................................. 84
Omfordele toner ................................................................................................................. 84
Bytte skriverkassett ............................................................................................................ 85

Installere minne .................................................................................................................................. 87

Installere produktminne ..................................................................................................... 87
Kontrollere installasjonen av DIMM-modulen .................................................................... 90
Lagre ressurser (permanente ressurser) ........................................................................... 91
Aktivere minne for Windows .............................................................................................. 91

Rengjøre produktet ............................................................................................................................. 92

Rengjøre skriverkassettområdet ........................................................................................ 92
Tømme papirbanen ........................................................................................................... 93
Rengjøre hentevalsen for skuff 1 ....................................................................................... 94
Rengjøre hentevalsen for skuff 2 ....................................................................................... 97

10 Problemløsing ........................................................................................................................................... 101

Løse generelle problemer ................................................................................................................ 102

vi

NOWW

background image

Sjekkliste for feilsøking .................................................................................................... 102
Faktorer som påvirker produktytelsen ............................................................................. 103

Gjenopprette fabrikkinnstillinger ....................................................................................................... 104
Tolke kontrollpanelmeldinger ........................................................................................................... 105

Kontrollpanelmeldinger .................................................................................................... 105

Fastkjørt papir .................................................................................................................................. 109

Vanlige årsaker til fastkjøring ........................................................................................... 109
Steder for fastkjørt papir .................................................................................................. 109
Fjerne fastkjørt papir ........................................................................................................ 110

Områder inne i produktet ................................................................................ 110

Skriverkassettområde og papirbane ............................................... 110
Papirbane for tosidigenheten (bare modeller med tosidigenhet) .... 112

Innskuffer ........................................................................................................ 115

Skuff 1 ............................................................................................ 115
Skuff 2 ............................................................................................ 116
Skuff 3 ............................................................................................ 118

Utskuffer .......................................................................................................... 119

Løse problemer med utskriftskvaliteten ............................................................................................ 121

Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til papir ............................................... 121
Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til miljøet ............................................ 121
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir .............................. 121
Eksempler på bildedefekter ............................................................................................. 121

Lys eller blek utskrift ........................................................................................ 122
Tonerflekker .................................................................................................... 122
Bitutfall ............................................................................................................ 122
Loddrette streker ............................................................................................. 123
Grå bakgrunn .................................................................................................. 123
Tonersøl .......................................................................................................... 123
Løs toner ......................................................................................................... 123
Loddrette gjentatte merker .............................................................................. 124
Misformede tegn ............................................................................................. 124
Sideskjevhet .................................................................................................... 124
Bøy eller bølgedannelse ................................................................................. 125
Skrukker eller bretter ....................................................................................... 125
Kontur av tonerspredning ................................................................................ 125

Løse ytelsesproblemer ..................................................................................................................... 126
Løse tilkoblingsproblemer ................................................................................................................ 127

Løse problemer med direkte tilkobling ............................................................................. 127
Løse nettverksproblemer ................................................................................................. 127

Løse vanlige Windows-problemer ................................................................................................... 129
Løse vanlige Macintosh-problemer .................................................................................................. 130
Løse Linux-problemer ...................................................................................................................... 133

NOWW

vii

background image

Tillegg A Rekvisita og tilbehør ..................................................................................................................... 135

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ............................................................................................. 136

Bestille direkte fra HP ...................................................................................................... 136
Bestille via service- eller kundestøtterepresentanter ....................................................... 136
Bestille direkte gjennomHP ToolboxFX-programvaren .................................................... 136

Delenumre ........................................................................................................................................ 137

Tilbehør for papirhåndtering ............................................................................................ 137
Skriverkassetter ............................................................................................................... 137
Minne ............................................................................................................................... 137
Kabler og grensesnitt ....................................................................................................... 137

Tillegg B Service og støtte ............................................................................................................................ 139

Hewlett-Packards begrensede garanti ............................................................................................. 140
Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett ....................................................................... 142
Lisensavtale for sluttbruker .............................................................................................................. 143
Customer Self Repair-garantitjeneste .............................................................................................. 146
Kundestøtte ...................................................................................................................................... 147
HPs vedlikeholdsavtaler ................................................................................................................... 148

Avtaler om service på stedet ........................................................................................... 148

Service på stedet neste dag ............................................................................ 148
Ukentlig service på stedet (volumavhengig) ................................................... 148

Pakke ned produktet ........................................................................................................ 148
Utvidet garanti .................................................................................................................. 149

Tillegg C Spesifikasjoner .............................................................................................................................. 151

Fysiske spesifikasjoner .................................................................................................................... 152
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp ..................................................................... 153
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 154

Tillegg D Spesielle bestemmelser ................................................................................................................ 155

FCC-bestemmelser .......................................................................................................................... 156
Miljømessig produktforvaltningsprogram .......................................................................................... 157

Miljøvern .......................................................................................................................... 157
Ozonutslipp ...................................................................................................................... 157
Strømforbruk .................................................................................................................... 157
Tonerforbruk .................................................................................................................... 157
Papirforbruk ..................................................................................................................... 157
Plast ................................................................................................................................. 157
HP LaserJet-utskriftsrekvisita .......................................................................................... 157
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................... 158

USA og Puerto Rico ........................................................................................ 158

Retur av mer enn én skriverkassett ................................................ 158
Returnere en ................................................................................... 158

viii

NOWW

background image

Forsendelse .................................................................................... 158

Returer utenfor USA ........................................................................................ 158

Papir ................................................................................................................................ 158
Materialbegrensninger ..................................................................................................... 159
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU ................................. 159
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) ............................... 159
Mer informasjon ............................................................................................................... 159

Samsvarserklæring .......................................................................................................................... 160

Samsvarserklæring .......................................................................................................... 160

Sikkerhetserklæringer ...................................................................................................................... 161

Lasersikkerhet ................................................................................................................. 161
Kanadiske DOC-bestemmelser ....................................................................................... 161
VCCI-erklæring (Japan) ................................................................................................... 161
Erklæring om strømledning (Japan) ................................................................................ 161
EMC-erklæring (Korea) .................................................................................................... 161
Lasererklæring for Finland ............................................................................................... 161
Stofftabell (Kina) .............................................................................................................. 163

Stikkordregister .............................................................................................................................................. 165

NOWW

ix

background image

x

NOWW

background image

1