Pomoc usługi HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet

P2050

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody jest
zabronione, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi
firmy HP są gwarancje wyrażone w formie
oświadczeń dołączonych do tych
produktów i usług. Żaden zapis w
niniejszym dokumencie nie może być
interpretowany jako gwarancja dodatkowa.
Firma HP nie ponowi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek braki
techniczne lub błędy redakcyjne
w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CE457-90925

Edition 3, 11/2009

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym
firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach/regionach.

Microsoft®, Windows® oraz Windows® XP
są zarejestrowanymi w USA znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation.

Windows Vista™ jest znakiem towarowym
lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach/
regionach.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są
znakami zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych.

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o produkcie ............................................................................................................ 1

Porównanie urządzeń ........................................................................................................................... 2

Modele Drukarki serii HP LaserJet P2050 ........................................................................... 2

Funkcje urządzenia .............................................................................................................................. 3
Przegląd urządzenia ............................................................................................................................. 5

Widok z przodu .................................................................................................................... 5
Widok z tyłu ......................................................................................................................... 6
Porty interfejsu ..................................................................................................................... 6
Lokalizacja nalepki z numerem modelu i numerem seryjnym ............................................. 6

2 Panel sterowania ............................................................................................................................................. 9

Układ panelu sterowania .................................................................................................................... 10
Korzystanie z menu panelu sterowania .............................................................................................. 11

Korzystanie z menu ........................................................................................................... 11

Menu Raporty ..................................................................................................................................... 12
Menu Ustawienia systemowe ............................................................................................................. 13
Menu Obsługa .................................................................................................................................... 15
Menu Konfiguracja sieciowa ............................................................................................................... 16

3 Oprogramowanie dla systemu Windows .................................................................................................... 19

Obsługiwane systemy operacyjne Windows ...................................................................................... 20
Obsługiwane sterowniki drukarki do systemu Windows ..................................................................... 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

Tryby instalacji sterownika UPD ........................................................................................ 22

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania ........................................................................................... 23
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows ............................................................ 24
Rodzaje instalacji oprogramowania dla systemu Windows ................................................................ 25
Usuwanie oprogramowania w systemie Windows ............................................................................. 26
Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows .................................................................................. 27

Program HP ToolboxFX ..................................................................................................... 27

Obsługiwane programy narzędziowe umożliwiające pracę w sieci dla systemu Windows ................ 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 28

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych ................................................................................... 29

PLWW

iii

background image

4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh ................................................................................. 31

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh .................................................................................... 32

Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów Macintosh ......................................... 32
Obsługiwane sterowniki drukarki dla komputerów Macintosh ........................................... 32
Usunięcie oprogramowania z systemu operacyjnego Macintosh ...................................... 32
Priorytet ustawień drukowania dla komputerów Macintosh ............................................... 32
Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh ................................. 33
Obsługiwane narzędzia dla komputera Macintosh ............................................................ 33

Wbudowany serwer internetowy ....................................................................... 33

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh ................................................ 34

Drukuj ................................................................................................................................ 34

Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze
Macintosh .......................................................................................................... 34
Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie
papieru .............................................................................................................. 34
Drukowanie okładki ........................................................................................... 34
Korzystanie ze znaków wodnych ...................................................................... 35
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh ........... 35
Drukowanie na obu stronach arkusza ............................................................... 36
Korzystanie z menu Services (Usługi) .............................................................. 37

5 Złącza ............................................................................................................................................................. 39

Konfiguracja USB ............................................................................................................................... 40

Podłączanie kabla USB ..................................................................................................... 40

Konfiguracja sieciowa ......................................................................................................................... 41

Obsługiwane protokoły sieciowe ........................................................................................ 41
Instalacja urządzenia w sieci ............................................................................................. 43
Konfigurowanie urządzenia sieciowego ............................................................................. 43

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ................................................. 43
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego .......................................................... 44
Adres IP ............................................................................................................ 44

Konfiguracja automatyczna .............................................................. 44
Konfiguracja ręczna .......................................................................... 44
Ustawienia IPv4 i IPv6 ...................................................................... 45

Ustawienie szybkości łącza ............................................................................... 45

6 Papier i inne materiały drukarskie ............................................................................................................... 47

Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania .......................................................................... 48
Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 49
Nietypowe formaty papieru ................................................................................................................. 51
Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 52
Pojemność podajników i pojemników ................................................................................................. 53
Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych ............................................................. 54

iv

PLWW

background image

Ładowanie podajników ....................................................................................................................... 55

Orientacja papieru podczas ładowania podajników ........................................................... 55
Podajnik 1 .......................................................................................................................... 55
Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 ..................................................................................... 56

Załaduj papier formatu A6 ................................................................................. 56

Podawanie ręczne ............................................................................................................. 57

Konfigurowanie podajników ................................................................................................................ 58
Używanie opcji odbioru papieru ......................................................................................................... 59

Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego ..................... 59
Drukowanie za pomocą prostej ścieżki papieru (tylny pojemnik wyjściowy) ..................... 59

7 Korzystanie z funkcji urządzenia ................................................................................................................. 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Tryb cichy ........................................................................................................................................... 63

8 Zadania drukowania ..................................................................................................................................... 65

Anulowanie zlecenia drukowania ....................................................................................................... 66

Zatrzymywanie bieżącego zlecenia druku z poziomu panelu sterowania ......................... 66
Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu oprogramowania ............................... 66

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows .............................. 67

Otwieranie sterownika drukarki .......................................................................................... 67
Używanie skrótów drukowania .......................................................................................... 67
Ustawianie opcji papieru i jakości ...................................................................................... 67
Ustawianie efektów dla dokumentów ................................................................................. 68
Ustawianie opcji wykończenia dokumentu ........................................................................ 68
Uzyskiwanie pomocy technicznej i informacji o stanie urządzenia .................................... 70
Ustawianie zaawansowanych opcji druku ......................................................................... 70

9 Obsługa i konserwacja urządzenia ............................................................................................................. 71

Drukowanie stron informacji ............................................................................................................... 72
Korzystanie z programu Program HP ToolboxFX .............................................................................. 73

Wyświetlanie programu Program HP ToolboxFX .............................................................. 73
Stan ................................................................................................................................... 73

Dziennik zdarzeń ............................................................................................... 73

Alarmy ................................................................................................................................ 74

Ustawianie alarmów o stanie ............................................................................ 74
Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną .................................. 74

Pomoc ................................................................................................................................ 74
Ustawienia urządzenia ....................................................................................................... 75

Informacje o urządzeniu .................................................................................... 75
Obsługa papieru ................................................................................................ 75
Drukowanie ....................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76

PLWW

v

background image

PostScript .......................................................................................................... 76
Jakość wydruku ................................................................................................. 76
Typy papieru ..................................................................................................... 77
Ustawienia systemowe ...................................................................................... 77
Rozwiązywanie problemów ............................................................................... 77

Ustawienia sieciowe .......................................................................................................... 77
Dostawca materiałów ......................................................................................................... 77
Inne łącza .......................................................................................................................... 77

Zarządzanie urządzeniem sieciowym ................................................................................................ 78

Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 78

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego ........................................... 78
Karta Stan ......................................................................................................... 78
Karta Settings (Ustawienia) ............................................................................... 79
Karta Networking (Sieć) .................................................................................... 79
Łącza ................................................................................................................. 79

Użytkowanie oprogramowania HP Web Jetadmin ............................................................. 79
Korzystanie z funkcji zabezpieczeń ................................................................................... 79

Zabezpieczenie wbudowanego serwera internetowego ................................... 80

Blokowanie urządzenia ...................................................................................................................... 81
Obsługa materiałów eksploatacyjnych ............................................................................................... 82

Okres eksploatacji materiałów ........................................................................................... 82
Obsługa kaset drukujących ................................................................................................ 82

Przechowywanie kaset drukujących ................................................................. 82
Korzystaj z oryginalnych kaset drukujących firmy HP ....................................... 82
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ........ 82
Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej ................................................... 82
Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP ......................................... 83

Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych ................................................................................. 84

Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych .......................................... 84
Rozprowadzanie tonera ..................................................................................................... 84
Wymiana kasety drukującej ............................................................................................... 85

Instalacja pamięci ............................................................................................................................... 87

Instalacja pamięci urządzenia ............................................................................................ 87
Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM .................................................. 90
Zachowanie zasobów (zasoby stałe) ................................................................................. 91
Uaktywnianie pamięci w systemie Windows ...................................................................... 91

Czyszczenie urządzenia ..................................................................................................................... 92

Czyszczenie obszaru kasety drukującej ............................................................................ 92
Czyszczenie ścieżki papieru .............................................................................................. 93
Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 1) ....................................................................... 94
Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 2) ....................................................................... 97

vi

PLWW

background image

10 Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................................... 101

Rozwiązywanie ogólnych problemów ............................................................................................... 102

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ...................................................................... 102
Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia .......................................................... 103

Przywracanie ustawień domyślnych ................................................................................................. 105
Interpretowanie komunikatów panelu sterowania ............................................................................ 106

Komunikaty panelu sterowania ........................................................................................ 106

Zacięcia ............................................................................................................................................ 111

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru ................................................................... 111
Miejsca zacięć papieru .................................................................................................... 112
Usuwanie zacięć .............................................................................................................. 112

Obszary wewnętrzne ....................................................................................... 113

Obszar kasety drukującej i ścieżka papieru ................................... 113
Ścieżka papieru przy druku dwustronnym (tylko modele z funkcją
drukowania dwustronnego) ............................................................ 115

Podajniki .......................................................................................................... 117

Podajnik 1 ....................................................................................... 117
Podajnik 2 ....................................................................................... 118
Podajnik 3 ....................................................................................... 120

Pojemniki wyjściowe ....................................................................................... 122

Rozwiązywanie problemów z jakością druku ................................................................................... 123

Problemy z jakością druku związane z papierem ............................................................ 123
Problemy z jakością druku związane ze środowiskiem ................................................... 123
Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru .............................................. 123
Przykłady defektów obrazu .............................................................................................. 124

Jasny lub wyblakły druk .................................................................................. 124
Plamki toneru .................................................................................................. 124
Ubytki .............................................................................................................. 124
Pionowe linie ................................................................................................... 125
Szare tło .......................................................................................................... 125
Rozmazanie toneru ......................................................................................... 125
Sypki toner ...................................................................................................... 125
Powtarzające się pionowe defekty .................................................................. 126
Zniekształcone znaki ....................................................................................... 126
Przekrzywiony druk ......................................................................................... 126
Zawijanie lub pofalowanie ............................................................................... 127
Zmarszczki lub zagięcia .................................................................................. 127
Obwódka toneru wokół znaków ...................................................................... 127

Rozwiązywanie problemów z wydajnością ....................................................................................... 128
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami .................................................................. 129

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim .......................... 129
Rozwiązywanie problemów z siecią ................................................................................ 129

Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Windows ......................................................... 131
Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh .................................................... 132

PLWW

vii

background image

Rozwiązywanie problemów w systemie Linux .................................................................................. 135

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria ..................................................................................... 137

Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne .................................................. 138

Zamawianie bezpośrednio w HP ..................................................................................... 138
Zamawianie za pośrednictwem usługodawców lub działu pomocy technicznej .............. 138
Zamawianie za pośrednictwem programu Program HP ToolboxFX ................................ 138

Numery katalogowe .......................................................................................................................... 139

Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru .................................................................. 139
Kasety drukujące ............................................................................................................. 139
Pamięć ............................................................................................................................. 139
Kable i interfejsy .............................................................................................................. 139

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna ................................................................................................... 141

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ...................................................... 142
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą ......................................................... 144
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) .................................................................. 145
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta ............................................................. 148
Obsługa klienta ................................................................................................................................. 149
Umowy serwisowe firmy HP ............................................................................................................. 150

Umowy serwisowe na miejscu ......................................................................................... 150

Serwis na miejscu następnego dnia ................................................................ 150
Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu .................................................... 150

Ponowne pakowanie urządzenia ..................................................................................... 150
Rozszerzona gwarancja .................................................................................................. 151

Załącznik C Charakterystyka techniczna ..................................................................................................... 153

Parametry fizyczne ........................................................................................................................... 154
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ............................................................. 155
Środowisko pracy ............................................................................................................................. 156

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów ............................................................................................. 157

Przepisy FCC ................................................................................................................................... 158
Program ochrony środowiska ........................................................................................................... 159

Ochrona środowiska naturalnego .................................................................................... 159
Wytwarzanie ozonu ......................................................................................................... 159
Zużycie mocy ................................................................................................................... 159
Zużycie toneru ................................................................................................................. 159
Zużycie papieru ............................................................................................................... 159
Tworzywa sztuczne ......................................................................................................... 159
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet .......................................................... 159
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów .......................................................... 160

Stany Zjednoczone i Portoryko ....................................................................... 160

viii

PLWW

background image

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ................................... 160
Zwrot pojedynczej kasety ............................................................... 160
Wysyłka .......................................................................................... 160

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ................................................ 161

Papier .............................................................................................................................. 161
Ograniczenia dotyczące materiałów ................................................................................ 161
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ........... 161
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................... 161
Więcej informacji .............................................................................................................. 161

Deklaracja zgodności ....................................................................................................................... 163

Deklaracja zgodności ....................................................................................................... 163

Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ......................................................................... 164

Bezpieczeństwo lasera .................................................................................................... 164
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ........................................................................ 164
Oświadczenie VCCI (Japonia) ......................................................................................... 164
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) .................................................................. 164
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea) ........................ 164
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ........................................ 164
Tabela materiałów (Chiny) ............................................................................................... 166

Indeks ............................................................................................................................................................... 167

PLWW

ix

background image

x

PLWW

background image

1