HP LaserJet P2055 Printer series - Wysyłka

background image

Wysyłka

W przypadku wszystkich zwrotów kaset drukujących do urządzeń HP LaserJet w celu recyklingu
należy przekazać opakowanie pracownikowi firmy UPS przy następnej dostawie lub odbiorze, bądź
dostarczyć ją do autoryzowanego punktu firmy UPS. Adres lokalnego punktu firmy UPS można
uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-PICKUPS lub pod adresem

www.ups.com

. W przypadku zwrotu

z wykorzystaniem nalepki firmy USPS należy przekazać paczkę pracownikowi firmy U.S. Postal
Service bądź dostarczyć ją do punktu firmy U.S.Postal Service. Aby uzyskać więcej informacji bądź
zamówić dodatkowe nalepki lub opakowania zbiorcze, należy przejść do witryny

www.hp.com/recycle

lub zadzwonić pod numer 1-800-340-2445. Za odbiór przez pracownika firmy UPS zostanie pobrana
standardowa opłata za odbiór. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

160 Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

PLWW