HP LaserJet P2055 Printer series - Tryb cichy

background image

Tryb cichy

Ten produkt jest wyposażony w tryb cichy, który ogranicza głośność drukowania. Gdy tryb cichy jest
włączony, drukowanie odbywa się z mniejszą szybkością.

Aby włączyć tryb cichy, należy wykonać poniższe czynności.

1.

Na panelu sterowania naciśnij przycisk

OK

.

2.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wybrać pozycję Ustawienia systemowe, a następnie
naciśnij przycisk

OK

.

3.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wybrać pozycję Tryb cichy, a następnie naciśnij przycisk

OK

.

4.

Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wybrać pozycję Włączona, a następnie naciśnij przycisk

OK

.

PLWW

Tryb cichy

63

background image

64

Rozdział 7 Korzystanie z funkcji urządzenia

PLWW

background image

8