HP LaserJet P2055 Printer series - Korzystanie ze znaków wodnych

background image

Korzystanie ze znaków wodnych

Znak wodny (np. „Poufne”) jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.

1.

W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).

2.

Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).

3.

W pobliżu opcji Mode (Tryb) wybierz rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak
wodny), aby wydrukować półprzezroczystą informację. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby
wydrukować nieprzezroczystą informację.

4.

Obok opcji Pages (Strony) wybierz, czy drukować znak wodny na wszystkich stronach, czy tylko
na pierwszej.

5.

Obok opcji Text (Tekst) wybierz jedną ze standardowych informacji lub wybierz opcję Custom
(Niestandardowy) i wpisz w polu nowy tekst.

6.

Określ pozostałe ustawienia.