HP LaserJet P2055 Printer series - Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru

background image

Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru

Pozycja

Opis

Numer katalogowy

Opcjonalny podajnik papieru na 500
arkuszy

Opcjonalny podajnik zwiększający
łączną pojemność.

CE464A