HP LaserJet P2055 Printer series - Dostawca materiałów

background image

Dostawca materiałów

Ten przycisk, znajdujący się w górnej części każdej strony, kieruje do witryny internetowej, w której
można zamówić materiały eksploatacyjne. Korzystanie z tej funkcji wymaga dostępu do Internetu.