HP LaserJet P2055 Printer series - Łącza

background image

Łącza

Łącza znajdują się w górnej części strony Stan, po prawej stronie. Korzystanie z nich wymaga
dostępu do sieci Internet. W przypadku korzystania z połączenia modemowego i nienawiązania
połączenia z Internetem w momencie pierwszego otwarcia wbudowanego serwera internetowego,
należy ustanowić połączenie, aby przejść do tych witryn sieci Web. Podłączenie do Internetu może
wymagać zamknięcia i ponownego otwarcia serwera.

Zamów materiały eksploatacyjne. To łącze pozwala przejść do witryny sieci Web i zamówić
oryginalne materiały eksploatacyjne HP w firmie HP lub u wybranego dystrybutora.

Pomoc techniczna. Kliknij to łącze, aby przejść do witryny pomocy technicznej do urządzenia.
Można tutaj uzyskać pomoc w zakresie problemów ogólnych.