HP LaserJet P2055 Printer series - Otwieranie wbudowanego serwera internetowego

background image

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego

Aby otworzyć stronę wbudowanego serwera internetowego, należy wpisać adres IP lub nazwę hosta
urządzenia w polu adresu obsługiwanej przeglądarki internetowej.

WSKAZÓWKA:

Po otwarciu adresu URL należy utworzyć zakładkę, co ułatwi znalezienie strony w

przyszłości.

Strona wbudowanego serwera internetowego składa się z trzech kart, na których są wyświetlane
ustawienia oraz informacje dotyczące urządzenia: karty Stan, Ustawienia i Sieć.