HP LaserJet P2055 Printer series - Ponowne pakowanie urządzenia

background image

Ponowne pakowanie urządzenia

Jeśli dział obsługi klienta HP stwierdzi, że zakupione przez użytkownika urządzenie powinno zostać
zwrócone do HP w celu naprawy, należy wykonać poniższe czynności, aby ponownie zapakować
produkt przed wysyłką.

OSTROŻNIE:

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu w wyniku nieprawidłowego

zapakowania odpowiada klient.

1.

Wyjmij i zachowaj wszystkie moduły DIMM zakupione osobno i zainstalowane w urządzeniu. Nie
wyjmuj modułu DIMM należącego do wyposażenia urządzenia.

OSTROŻNIE:

Elektryczność statyczna może uszkodzić moduły DIMM. Podczas obchodzenia

się z modułami DIMM należy założyć na rękę opaskę antystatyczną lub często dotykać
powierzchni antystatycznego opakowania modułu, a następnie odsłoniętego fragmentu metalu
na urządzeniu. Wyjmowanie modułów DIMM zostało opisane w części

Instalacja pamięci

na stronie 87

.

2.

Wyjmij i zatrzymaj kasetę drukującą.

OSTROŻNIE:

Przed wysyłką urządzenia koniecznie należy wyjąć kasetę drukującą. Kaseta,

która nie została wyjęta z urządzenia, podczas transportu może utracić szczelność, w związku z
czym mechanizm urządzenia i inne części mogą zostać pokryte tonerem.

Aby uniknąć uszkodzenia kasety drukującej, nie należy dotykać jej rolki oraz należy
przechowywać ją w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.

3.

Odłącz i zachowaj przewód zasilający, kabel interfejsu i dodatkowe akcesoria.

150 Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

4.

Jeżeli to możliwe, dołącz do przesyłki próbki wydruku i około 50–100 arkuszy papieru lub innych
materiałów drukarskich, które nie zostały prawidłowo wydrukowane.

5.

W Stanach Zjednoczonych zadzwoń do Działu obsługi klienta HP, aby zamówić nowe
opakowanie. W innych regionach, o ile to możliwe, użyj oryginalnego opakowania. Firma
Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie drukarki na okoliczność wysyłki.