HP LaserJet P2055 Printer series - Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3

background image

Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3

Dzięki prowadnicom materiały są prawidłowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty. Podajnik 2
jest wyposażony w tylną i boczną prowadnicę materiałów. Podczas wkładania materiałów prowadnice
należy ustawić zgodnie z szerokością i długością używanych materiałów.

UWAGA:

Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy zawsze wyjąć cały stos i

wyrównać go wraz z dodanymi materiałami. Zmniejsza to ilość zacięć materiału, ponieważ zapobiega
podawaniu do drukarki wielu arkuszy materiałów jednocześnie.