HP LaserJet P2055 Printer series - Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych

background image

Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów

specjalnych

Niniejszy produkt umożliwia drukowanie na materiałach specjalnych. Poniższe wskazówki zapewniają
uzyskanie zadowalających wyników. W przypadku stosowania papieru lub materiałów specjalnych
należy wybrać rodzaj i format w sterowniku drukarki w celu uzyskania najlepszych wyników.

OSTROŻNIE:

W drukarkach HP LaserJet stosowane są utrwalacze wiążące cząsteczki suchego

toneru na papierze w postaci niezwykle precyzyjnych punktów. Papier do drukarek laserowych HP
wytrzymuje wysoką temperaturę stosowaną w tym procesie. Stosowanie papieru do drukarek
atramentowych, nieprzeznaczonego do wykorzystania w tej technologii, może spowodować
uszkodzenie drukarki.

Rodzaj materiału

Należy

Nie należy

Koperty

Należy przechowywać na płaskiej
powierzchni.

Należy używać kopert z
łączeniami doprowadzonymi aż do
rogów.

Należy używać pasków
samoprzylepnych przeznaczonych
do drukarek laserowych.

Nie należy używać kopert
pomarszczonych, ponacinanych,
sklejonych lub w inny sposób
uszkodzonych.

Nie należy korzystać z kopert
mających zapięcia, zatrzaski,
wstawki lub powlekane wyklejki.

Nie należy używać materiałów
samoprzylepnych ani innych
tworzyw sztucznych.

Nalepki

Należy używać tylko takich
arkuszy, na których pomiędzy
nalepkami nie ma odsłoniętego
dolnego arkusza.

Należy używać nalepek ułożonych
na płaskiej powierzchni.

Należy używać tylko pełnych
arkuszy nalepek.

Nie należy używać nalepek ze
zmarszczkami, pęcherzykami
powietrza lub uszkodzonych.

Nie należy drukować na
niepełnych arkuszach nalepek.

Folie

Należy używać wyłącznie folii
przeznaczonych do drukarek
laserowych.

Po wyjęciu z drukarki folie należy
układać na płaskiej powierzchni.

Nie należy używać materiałów
przezroczystych
nieprzeznaczonych do drukarek
laserowych.

Papier firmowy lub formularze z
nadrukiem

Należy używać wyłącznie papieru
firmowego lub formularzy
przeznaczonych do drukarek
laserowych.

Nie należy używać papieru
firmowego z wypukłym lub
metalicznym nadrukiem.

Ciężki papier

Należy używać wyłącznie
ciężkiego papieru przeznaczonego
do drukarek laserowych i o
gramaturze zgodnej ze
specyfikacjami drukarki.

Nie należy używać papieru o
gramaturze większej niż zalecana,
chyba że jest to papier HP
przeznaczony do niniejszej
drukarki.

Papier błyszczący lub powlekany

Należy używać wyłącznie papieru
błyszczącego lub powlekanego
przeznaczonego do drukarek
laserowych.

Nie należy używać papieru
błyszczącego lub powlekanego
przeznaczonego do drukarek
atramentowych.

54

Rozdział 6 Papier i inne materiały drukarskie

PLWW