HP LaserJet P2055 Printer series - Konfiguracja sieciowa

background image

Konfiguracja sieciowa

Może być konieczne skonfigurowanie niektórych parametrów sieciowych z poziomu urządzenia.
Można skonfigurować te parametry poprzez panel sterowania urządzenia, wbudowany serwer
internetowy lub, w przypadku większości sieci, poprzez oprogramowanie HP Web Jetadmin.