Ajutor HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Imprimantă din seria HP LaserJet P2050

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate
prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în
declaraţiile exprese de garanţie, care
însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere a prezentului document nu poate
fi interpretată drept garanţie suplimentară.
Compania HP nu va răspunde pentru nici o
omisiune sau eroare tehnică sau editorială
din prezentul document.

Cod produs: CE457-90927

Edition 3, 11/2009

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ este marcă comercială a Intel
Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni.

Microsoft®, Windows® şi Windows® XP
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A.

Windows Vista™ este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/
sau în alte ţări/regiuni.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR
sunt mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Cuprins

1 Informaţii elementare despre produs ............................................................................................................ 1

Comparaţie între produse ..................................................................................................................... 2

Imprimantă din seria HP LaserJet P2050 - Modele ............................................................. 2

Caracteristici ale produsului ................................................................................................................. 3
Trecerea în revistă a produsului ........................................................................................................... 5

Vedere din faţă .................................................................................................................... 5
Vedere din spate .................................................................................................................. 6
Porturi pentru interfaţă ......................................................................................................... 6
Locaţia etichetei cu modelul şi numărul de serie ................................................................. 6

2 Panoul de control ............................................................................................................................................ 9

Aspectul panoului de control .............................................................................................................. 10
Utilizarea meniurilor panoului de control ............................................................................................ 11

Utilizarea meniurilor ........................................................................................................... 11

Meniul Reports (Rapoarte) ................................................................................................................. 12
Meniul System setup (Configurare sistem) ........................................................................................ 13
Meniul Service .................................................................................................................................... 15
Meniul Network config. (Configurare reţea) ........................................................................................ 16

3 Software pentru Windows ............................................................................................................................ 19

Sisteme de operare acceptate pentru Windows ................................................................................. 20
Driverele de imprimante acceptate pentru Windows .......................................................................... 21
Driver universal de tipărire HP (UPD) ................................................................................................ 22

Moduri de instalare UPD .................................................................................................... 22

Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................................ 23
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows ........................................................ 24
Tipuri de instalări software pentru Windows ....................................................................................... 25
Dezinstalarea software-ului pentru Windows ..................................................................................... 26
Utilitare acceptate pentru Windows .................................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Utilitare de reţea acceptate pentru Windows ...................................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Serverul Web încorporat .................................................................................................... 28

Software pentru alte sisteme de operare ........................................................................................... 29

ROWW

iii

background image

4 Utilizarea produsului cu Macintosh ............................................................................................................ 31

Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 32

Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh .............................................................. 32
Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh .......................................................... 32
Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh ...................................... 32
Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh ..................................................... 32
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh ...................................... 33
Utilitare acceptate pentru Macintosh ................................................................................. 33

Serverul Web încorporat ................................................................................... 33

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ....................................................... 34

Imprimarea ......................................................................................................................... 34

Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh ........................... 34
Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni
personalizate ..................................................................................................... 34
Tipărirea unei coperţi ........................................................................................ 34
Utilizarea filigranelor .......................................................................................... 35
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh ............. 35
Imprimare faţă-verso ......................................................................................... 36
Utilizarea meniului Services (Servicii) ............................................................... 37

5 Conectivitatea ............................................................................................................................................... 39

Configuraţie de tip USB ...................................................................................................................... 40

Conectaţi cablul USB ......................................................................................................... 40

Configuraţie de tip reţea ..................................................................................................................... 41

Protocoale de reţea acceptate ........................................................................................... 41
Instalarea produsului într-o reţea ....................................................................................... 43
Configurarea produsului în reţea ....................................................................................... 43

Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .................................................. 43
Setarea sau schimbarea parolei de reţea ......................................................... 44
Adresa IP .......................................................................................................... 44

Configurarea automată ..................................................................... 44
Configurarea manuală ...................................................................... 44
Setările IPv4 şi IPv6 ......................................................................... 45

Setarea vitezei legăturii ..................................................................................... 45

6 Hârtia şi suportul de imprimare ................................................................................................................... 47

Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare ........................................ 48
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare ........................................................... 49
Dimensiuni de hârtie particularizate ................................................................................................... 51
Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare .................................................................... 52
Capacitatea tăvii şi a sertarului .......................................................................................................... 53
Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale ................................................................. 54
Încărcarea tăvilor ................................................................................................................................ 55

iv

ROWW

background image

Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor ....................................................................... 55
Tava 1 ................................................................................................................................ 55
Tava 2 şi tava opţională 3 .................................................................................................. 56

Încărcarea hârtiei de dimensiune A6 ................................................................. 56

Alimentarea manuală ......................................................................................................... 57

Configurarea tăvilor ............................................................................................................................ 58
Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ................................................................................................ 59

Imprimarea în tava de ieşire superioară (standard) ........................................................... 59
Imprimaţi utilizând calea de evacuare a hârtiei fără îndoire (tava de ieşire din spate) ...... 59

7 Utilizarea caracteristicilor produsului ......................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Mod silenţios ...................................................................................................................................... 63

8 Activităţi de imprimare ................................................................................................................................. 65

Revocarea unei lucrări de imprimare ................................................................................................. 66

Oprirea operaţiei de imprimare curente din panoul de control al produsului ..................... 66
Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software ............................................ 66

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ......................................................... 67

Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................... 67
Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire ................................................................................. 67
Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate ......................................................................... 67
Setarea efectelor documentului ......................................................................................... 68
Opţiunile de setare a finisajului documentului ................................................................... 68
Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor ..................................... 70
Setarea opţiunilor avansate de imprimare ......................................................................... 70

9 Administrarea şi întreţinerea produsului .................................................................................................... 73

Imprimarea paginilor informative ........................................................................................................ 74
Utilizaţi software-ul HP ToolboxFX ..................................................................................................... 75

Vizualizaţi HP ToolboxFX .................................................................................................. 75
Stare .................................................................................................................................. 75

Event log (Jurnal de evenimente) ..................................................................... 75

Alerte ................................................................................................................................. 76

Configurarea alertelor de stare ......................................................................... 76
Configurarea alertelor prin e-mail ...................................................................... 76

Help (Asistenţă) ................................................................................................................. 76
Device Settings (Setările echipamentului) ......................................................................... 77

Device Information (Informaţiile despre dispozitiv) ........................................... 77
Manevrarea hârtiei ............................................................................................ 77
Printing (Tipărire) .............................................................................................. 78
PCL5c ............................................................................................................... 78
PostScript .......................................................................................................... 78

ROWW

v

background image

Calitatea la imprimare ....................................................................................... 78
Paper Types (Tipuri de hârtie) .......................................................................... 79
System Setup (Configurarea sistemului) ........................................................... 79
Depanare .......................................................................................................... 79

Network Settings (Setări de reţea) ..................................................................................... 79
Shop for Supplies (Achiziţionare consumabile) ................................................................. 79
Alte legături ........................................................................................................................ 79

Gestionarea unui produs în reţea ....................................................................................................... 80

EWS (Server Web încorporat) ........................................................................................... 80

Deschiderea EWS (Server Web íncorporat) ..................................................... 80
Fila Status (Stare) ............................................................................................. 80
Fila Settings (Setări) .......................................................................................... 81
Fila Networking (Lucru ín reţea) ........................................................................ 81
Links (Legături) ................................................................................................. 81

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ........................................................................ 81
Utilizarea funcţiilor de securitate ........................................................................................ 81

Securizarea serverului Web încorporat ............................................................. 82

Securizarea produsului ....................................................................................................................... 83
Administrarea consumabilelor ............................................................................................................ 84

Durată consumabile ........................................................................................................... 84
Administrarea cartuşului de tipărire ................................................................................... 84

Depozitarea cartuşelor de tipărire ..................................................................... 84
Utilizarea cartuşelor de tipărire HP originale ..................................................... 84
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP ...................................... 84
Autentificarea cartuşelor de tipărire .................................................................. 84
Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................... 84

Înlocuirea consumabilelor şi pieselor ................................................................................................. 86

Indicaţii de înlocuire a consumabilelor ............................................................................... 86
Redistribuirea tonerului ...................................................................................................... 86
Înlocuirea cartuşului de tipărire .......................................................................................... 87

Instalarea memoriei ............................................................................................................................ 89

Instalarea memoriei produsului .......................................................................................... 89
Verificarea instalării modulului DIMM ................................................................................ 92
Economisirea resurselor (resurse permanente) ................................................................ 93
Activarea memoriei pentru Windows ................................................................................. 93

Curăţarea produsului .......................................................................................................................... 94

Curăţarea zonei cartuşului de imprimare ........................................................................... 94
Curăţarea traseului de tipărire ........................................................................................... 95
Curăţarea rolei de preluare pentru tava 1 .......................................................................... 96
Curăţarea rolei de preluare pentru tava 2 .......................................................................... 99

10 Rezolvarea problemelor ........................................................................................................................... 103

Rezolvarea problemelor generale .................................................................................................... 104

vi

ROWW

background image

Lista de verificare pentru depanare ................................................................................. 104
Factorii care afectează performanţa produsului .............................................................. 105

Restabilirea setărilor din fabrică ....................................................................................................... 106
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control .............................................................................. 107

Mesajele afişate pe panoul de control ............................................................................. 107

Blocaje .............................................................................................................................................. 111

Cauzele obişnuite ale blocajelor ...................................................................................... 111
Locaţii ale blocajelor ........................................................................................................ 112
Eliminarea blocajelor ....................................................................................................... 112

Zone interne .................................................................................................... 112

Zona cartuşelor de imprimare şi calea de evacuare a hârtiei ......... 112
Calea de hârtie pentru imprimare duplex (doar la modelele
duplex) ............................................................................................ 114

Tăvile de alimentare ........................................................................................ 117

Tava 1 ............................................................................................. 117
Tava 2 ............................................................................................. 118
Tava 3 ............................................................................................. 120

Tăvi de ieşire ................................................................................................... 121

Rezolvarea problemelor legate de calitatea tipăririi ......................................................................... 123

Probleme de calitate a imprimării asociate cu hârtia ....................................................... 123
Probleme de calitate a imprimării asociate cu mediul ...................................................... 123
Problemele de calitate asociate cu blocările .................................................................... 123
Exemple de defecte de imagine ...................................................................................... 123

Imprimare slabă sau palidă ............................................................................. 124
Pete de toner ................................................................................................... 124
Lacune de imagine .......................................................................................... 124
Linii verticale ................................................................................................... 125
Fundal gri ........................................................................................................ 125
Pătare cu toner ................................................................................................ 125
Toner nefixat ................................................................................................... 125
Defecte verticale repetate ............................................................................... 126
Caractere deformate ....................................................................................... 126
Oblicitatea paginii ............................................................................................ 126
Ondulări sau văluriri ........................................................................................ 127
Şifonări sau íncreţiri ........................................................................................ 127
Contururi cu toner ímprăştiat ........................................................................... 127

Rezolvarea problemelor de performanţă .......................................................................................... 128
Rezolvarea problemelor de conectivitate ......................................................................................... 129

Rezolvarea problemelor de conectare directă ................................................................. 129
Rezolvarea problemelor de reţea .................................................................................... 129

Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows ............................................................................. 131
Rezolvarea problemelor comune pentru Macintosh ......................................................................... 132
Rezolvarea problemelor din Linux .................................................................................................... 135

ROWW

vii

background image

Anexa A Consumabile şi accesorii .............................................................................................................. 137

Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor ........................................................... 138

Comandă directă de la HP ............................................................................................... 138
Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă ..................................................... 138
Comandaţi direct prin intermediul software-ului HP ToolboxFX ...................................... 138

Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 139

Accesorii pentru manevrarea hârtiei ................................................................................ 139
Cartuşe de imprimare ...................................................................................................... 139
Memorie ........................................................................................................................... 139
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 139

Anexa B Service şi asistenţă ........................................................................................................................ 141

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 142
Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de imprimare ............................................................. 144
Acord de licenţă pentru utilizatorul final ............................................................................................ 145
Service în garanţie pentru reparaţiile efectuate de clienţi ................................................................ 148
Asistenţă pentru clienţi ..................................................................................................................... 149
Acorduri de întreţinere HP ................................................................................................................ 150

Acorduri de service la sediul clientului ............................................................................. 150

Service la sediul clientului în următoarea zi .................................................... 150
Service săptămânal (de volum) la sediul clientului ......................................... 150

Reambalarea produsului .................................................................................................. 150
Garanţie extinsă ............................................................................................................... 151

Anexa C Specificaţii ....................................................................................................................................... 153

Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 154
Consumul de energie, specificaţii privind alimentarea şi emisiile acustice ...................................... 155
Mediu de operare ............................................................................................................................. 156

Anexa D Informaţii despre reglementări ...................................................................................................... 157

Reglementări FCC ............................................................................................................................ 158
Programul de protecţie a mediului .................................................................................................... 159

Protecţia mediului ............................................................................................................ 159
Generarea de ozon .......................................................................................................... 159
Consumul de energie ....................................................................................................... 159
Consumul de toner .......................................................................................................... 159
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 159
Materiale plastice ............................................................................................................. 159
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ........................................................................ 159
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .......................................................................... 160

Statele Unite şi Porto Rico .............................................................................. 160

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) .................................... 160
Returnări separate .......................................................................... 160

viii

ROWW

background image

Expediere ....................................................................................... 160

Returnări din afara SUA .................................................................................. 161

Hârtia ............................................................................................................................... 161
Restricţii pentru materiale ................................................................................................ 161
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din
Uniunea Europeană ......................................................................................................... 161
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 161
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 161

Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 162

Declaraţie de conformitate ............................................................................................... 162

Declaraţii privind siguranţa ............................................................................................................... 163

Siguranţă laser ................................................................................................................. 163
Reglementări DOC Canada ............................................................................................. 163
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 163
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 163
Specificaţie EMC (Coreea) .............................................................................................. 163
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 163
Tabel de substanţe (China) ............................................................................................. 165

Index ................................................................................................................................................................. 167

ROWW

ix

background image

x

ROWW

background image

1