HP LaserJet P2055 Printer series - Rezolvarea problemelor de reţea

background image

Rezolvarea problemelor de reţea

Verificaţi următoarele elemente pentru a verifica dacă produsul comunică cu reţeaua. Înainte de a
începe, imprimaţi o pagină de configurare. Consultaţi

Imprimarea paginilor informative, la pagina 74

.

1.

Există probleme fizice de conexiune între staţia de lucru sau serverul de fişiere şi produs?

Verificaţi cablurile de reţea, conexiunile şi configuraţia routerului. Verificaţi dacă lungimile
cablurilor de reţea corespund specificaţiilor.

2.

Cablurile de reţea sunt conectate corespunzător?

Asiguraţi-vă că produsul este conectat la reţea prin portul şi cablul corespunzător. Verificaţi
fiecare conexiune a cablurilor pentru a vă asigura că este sigură şi în locul corespunzător. Dacă
problema persistă, încercaţi un alt cablu sau un alt port de pe hub sau de pe transceiver. Ledul
chihlimbar de activitate şi ledul verde de stare a conexiunii, alăturate conexiunii portului de pe
spatele produsului, trebuie să fie aprinse.

3.

Viteza de conectare şi setările duplex sunt corecte?

Hewlett-Packard vă recomandă să lăsaţi aceste setări în modul automat (setarea prestabilită).
Consultaţi

Setarea vitezei legăturii, la pagina 45

.

4.

Puteţi efectua "ping" către produs?

Utilizaţi corect promptul de comandă pentru a efectua ping către produs de la calculatorul dvs.
De exemplu:

ping 192.168.45.39

Asiguraţi-vă că operaţia de ping afişează timpul dus-întors al pachetului de date.

Dacă puteţi efectua ping către produs, verificaţi dacă este corectă configuraţia adresei IP a
produsului. Dacă este corectă, ştergeţi-o şi apoi adăugaţi produsul din nou.

Dacă nu reuşiţi să efectuaţi ping către produs, verificaţi dacă huburile de reţea sunt pornite şi
apoi verificaţi dacă setările de reţea, produsul şi calculatorul sunt configurate pentru aceeaşi
reţea.

5.

Aţi adăugat aplicaţii software în reţea?

Asiguraţi-vă că sunt compatibile şi că sunt instalate corect, cu driverele de imprimantă corecte.

6.

Alţi utilizatori pot imprima?

ROWW

Rezolvarea problemelor de conectivitate 129

background image

Poate fi vorba de o problemă specifică staţiei de operare. Verificaţi driverele de reţea ale staţiei
de lucru şi redirecţionaţi (captare în Novell NetWare).

7.

Dacă alţi utilizatori pot imprima, utilizează acelaşi sistem de operare în reţea?

Verificaţi setările sistemului de operare în reţea.

8.

Protocolul dvs. este activat?

Verificaţi starea protocolului dvs. în pagina Configuration (Configurare). De asemenea, puteţi
utiliza serverul de Web încorporat pentru a verifica starea altor protocoale. Consultaţi

EWS

(Server Web încorporat), la pagina 80

.

9.

Produsul apare în HP Web Jetadmin sau în altă aplicaţie de administrare?

Verificaţi setările reţelei în pagina Network configuration (Configurare reţea).

Confirmaţi setările de reţea ale produsului utilizând panoul de comandă al produsului
(pentru produsele cu panou de comandă).

130 Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW