HP LaserJet P2055 Printer series - Pripojenie USB kábla

background image

Pripojenie USB kábla

K produktu pripojte kábel USB. Druhý koniec kábla USB pripojte k počítaču.

1

Port USB typu B

2

USB konektor typu B

40

Kapitola 5 Pripojiteľnosť

SKWW