Pomoč HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Barvni tiskalnik HP LaserJet P2050

Series

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje
ali prevajanje dokumenta brez
predhodnega pisnega dovoljenja, razen v
primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih
pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij
na tem mestu ni mogoče razlagati kot
dodatne garancije. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali izpuste v
tem dokumentu.

Številka dela: CE457-90930

Edition 3, 11/2009

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ je blagovna znamka Intel
Corporation v ZDA in drugih državah/
regijah.

Microsoft®, Windows® in Windows®XP so
v ZDA registrirane blagovne znamke
družbe Microsoft Corporation.

Windows Vista™ je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah/regijah.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR
sta znamki, registrirani v ZDA.

background image

Kazalo

1 Osnovni podatki o napravi ............................................................................................................................. 1

Primerjava naprav ................................................................................................................................ 2

Modeli HP LaserJet P2050 Series ....................................................................................... 2

Značilnosti naprave .............................................................................................................................. 3
Pregled naprave ................................................................................................................................... 5

Pogled od spredaj ................................................................................................................ 5
Pogled od zadaj ................................................................................................................... 6
Vrata vmesnika .................................................................................................................... 6
Mesto nalepke s številko modela in serijsko številko ........................................................... 6

2 Nadzorna plošča ............................................................................................................................................. 9

Razporeditev nadzorne plošče ........................................................................................................... 10
Uporabite menije na nadzorni plošči .................................................................................................. 11

Uporabite menije ................................................................................................................ 11

Meni Poročila ...................................................................................................................................... 12
Meni Nastavitev sistema .................................................................................................................... 13
Meni Storitve ...................................................................................................................................... 15
Meni Omrežna konfiguracija ............................................................................................................... 16

3 Programska oprema za OS Windows ......................................................................................................... 19

Podprti operacijski sistemi za program Windows ............................................................................... 20
Podprti gonilniki tiskalnika za OS Windows ........................................................................................ 21
HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika (UPD) ...................................................................................... 22

Načini namestitve gonilnika UPD ....................................................................................... 22

Prednost pri nastavitvah tiskanja ........................................................................................................ 23
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Windows ............................................................. 24
Vrste namestitve programske opreme za OS Windows ..................................................................... 25
Odstranitev programske opreme za Windows ................................................................................... 26
Podprti pripomočki za program Windows ........................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Podprti omrežni pripomočki za Windows ........................................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 28

Programska oprema za druge operacijske sisteme ........................................................................... 29

SLWW

iii

background image

4 Uporaba naprave z računalnikom Macintosh ............................................................................................. 31

Programska oprema za OS Macintosh .............................................................................................. 32

Podprti operacijski sistemi za računalnik Macintosh .......................................................... 32
Podprti gonilniki tiskalnika za OS Macintosh ..................................................................... 32
Odstranjevanje programske opreme na operacijskih sistemih Macintosh ......................... 32
Prednost pri nastavitvah tiskanja za OS Macintosh ........................................................... 32
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Macintosh ........................................... 33
Podprti pripomočki za računalnike Macintosh ................................................................... 33

Vgrajeni spletni strežnik .................................................................................... 33

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za računalnike Macintosh ....................................................... 34

Tiskanje ............................................................................................................................. 34

Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v OS Macintosh ................. 34
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja ..... 34
Tiskanje platnic ................................................................................................. 34
Uporaba vodnih žigov ....................................................................................... 35
Tiskanje več strani na en list papirja v OS Macintosh ....................................... 35
Obojestransko tiskanje ...................................................................................... 36
Uporaba menija Services (Storitve) .................................................................. 37

5 Povezljivost ................................................................................................................................................... 39

Konfiguracija USB .............................................................................................................................. 40

Priključitev kabla USB ........................................................................................................ 40

Omrežna konfiguracija ....................................................................................................................... 41

Podprti omrežni protokoli ................................................................................................... 41
Namestitev naprave v omrežje .......................................................................................... 42
Konfiguriranje omrežne naprave ........................................................................................ 43

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ...................................................... 43
Nastavitev ali spreminjanje omrežnega gesla ................................................... 43
IP-naslov ........................................................................................................... 44

Samodejna konfiguracija .................................................................. 44
Ročna konfiguracija .......................................................................... 44
Nastavitve IPv4 in IPv6 ..................................................................... 44

Nastavitev hitrosti povezave ............................................................................. 44

6 Papir in tiskalni mediji .................................................................................................................................. 47

Razumevanje uporabe papirja in tiskalnih medijev ............................................................................ 48
Podprte velikosti papirja in tiskalnih medijev ...................................................................................... 49
Velikosti papirja po meri ..................................................................................................................... 51
Podprte vrste papirja in tiskalnih medijev ........................................................................................... 52
Zmogljivost pladnja ............................................................................................................................. 53
Priporočila za poseben papir ali tiskalne medije ................................................................................ 54
Nalaganje na pladnje .......................................................................................................................... 55

Usmerjenost papirja pri nalaganju v pladnje ...................................................................... 55

iv

SLWW

background image

Pladenj 1 ............................................................................................................................ 55
Pladenj 2 in dodatni pladenj 3 ............................................................................................ 56

Nalaganje papirja velikosti A6 ........................................................................... 56

Ročno podajanje ................................................................................................................ 57

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................................ 58
Uporaba možnosti izhoda papirja ....................................................................................................... 59

Tiskanje na zgornji (standardni) izhodni pladenj ................................................................ 59
Tiskanje na neposredno pot papirja (zadnji izhod) ............................................................ 59

7 Uporaba funkcij izdelka ................................................................................................................................ 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Quiet mode (Tihi način) ...................................................................................................................... 63

8 Opravila tiskanja ........................................................................................................................................... 65

Preklic tiskarskega posla .................................................................................................................... 66

Zaustavitev trenutnega opravila tiskanja z nadzorne plošče ............................................. 66
Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila iz programske opreme ................................... 66

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows ...................................................................... 67

Odpiranje gonilnika tiskalnika ............................................................................................ 67
Uporaba tiskalnih bližnjic ................................................................................................... 67
Nastavitev možnosti papirja in kakovosti ........................................................................... 67
Nastavljanje učinkov dokumentov ..................................................................................... 68
Nastavljanje možnosti za zaključno obdelavo dokumenta ................................................. 68
Pridobivanje informacij o podpori in stanju naprave .......................................................... 70
Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja .......................................................................... 70

9 Upravljanje in vzdrževanje naprave ............................................................................................................ 71

Tiskanje strani z informacijami ........................................................................................................... 72
Uporaba programske opreme HP ToolboxFX .................................................................................... 73

Ogled programa HP ToolboxFX ........................................................................................ 73
Stanje ................................................................................................................................. 73

Event log (Dnevnik dogodkov) .......................................................................... 73

Opozorila ........................................................................................................................... 74

Set up Status Alerts (Nastavitev opozoril o stanju) ........................................... 74
Nastavitev e-poštnih opozoril ............................................................................ 74

Pomoč ................................................................................................................................ 74
Device Settings (Nastavitve naprave) ................................................................................ 75

Device Information (Informacije o napravi) ....................................................... 75
Paper Handling (Ravnanje s papirjem) ............................................................. 75
Tiskanje ............................................................................................................. 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Kakovost tiskanja .............................................................................................. 76

SLWW

v

background image

Paper Types (Vrste papirja) .............................................................................. 77
System Setup (Sistemske nastavitve) ............................................................... 77
Odpravljanje težav ............................................................................................ 77

Network Settings (Omrežne nastavitve) ............................................................................ 77
Shop for Supplies (Nakup potrošnega materiala) .............................................................. 77
Druge povezave ................................................................................................................. 77

Upravljanje omrežne naprave ............................................................................................................ 78

Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 78

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika ........................................................ 78
Zavihek Status (Stanje) ..................................................................................... 78
Kartica Settings (Nastavitve) ............................................................................. 79
Kartica Networking (Omrežja) ........................................................................... 79
Povezave .......................................................................................................... 79

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin .............................................................. 79
Uporaba varnostnih funkcij ................................................................................................ 79

Zaščita vgrajenega spletnega strežnika ............................................................ 80

Zaklep naprave ................................................................................................................................... 81
Upravljanje s potrošnim materialom ................................................................................................... 82

Trajanje potrošnega materiala ........................................................................................... 82
Upravljanje tiskalne kartuše ............................................................................................... 82

Shranjevanje tiskalnih kartuš ............................................................................ 82
Uporabljajte originalne tiskalne kartuše HP ..................................................... 82
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ............................. 82
Preverjanje pristnosti tiskalne kartuše ............................................................... 82
HP-jeva linija za prevare in spletna stran .......................................................... 82

Menjava potrošnega materiala in delov .............................................................................................. 84

Navodila za zamenjavo potrošnega materiala ................................................................... 84
Ponovna porazdelitev tonerja ............................................................................................ 84
Menjava tiskalne kartuše ................................................................................................... 85

Namestitev pomnilnika ....................................................................................................................... 87

Namestitev pomnilnika v napravo ...................................................................................... 87
Preverite namestitev modulov DIMM ................................................................................. 90
Shranjevanje virov (trajni viri) ............................................................................................ 90
Omogočite pomnilnik za program Windows ...................................................................... 91

Čiščenje naprave ................................................................................................................................ 92

Čiščenje območja tiskalne kartuše .................................................................................... 92
Čiščenje poti papirja .......................................................................................................... 93
Čiščenje zajemalnega valja pladnja 1 ................................................................................ 94
Čiščenje zajemalnega valja pladnja 2 ................................................................................ 97

10 Odpravljanje težav .................................................................................................................................... 101

Odpravljanje splošnih težav ............................................................................................................. 102

Kontrolni seznam za odpravljanje težav .......................................................................... 102

vi

SLWW

background image

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ................................................................... 103

Obnovitev tovarniških nastavitev ...................................................................................................... 104
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ................................................................................................. 105

Sporočila nadzorne plošče .............................................................................................. 105

Zastoji ............................................................................................................................................... 109

Najpogostejši vzroki zastojev ........................................................................................... 109
Mesta zastojev ................................................................................................................. 110
Odpravljanje zastojev ...................................................................................................... 110

Notranja območja ............................................................................................ 110

Območje tiskalne kartuše in pot papirja .......................................... 110
Pot papirja za obojestransko tiskanje (samo modeli za
obojestransko tiskanje) ................................................................... 112

Vhodni pladnji .................................................................................................. 115

Pladenj 1 ......................................................................................... 115
Pladenj 2 ......................................................................................... 116
Pladenj 3 ......................................................................................... 118

Izhodni pladnji ................................................................................................. 119

Reševanje težav s kakovostjo tiskanja ............................................................................................. 121

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane s papirjem ........................................................ 121
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem ......................................................... 121
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z zagozdenjem ................................................ 121
Primeri popačenja slike .................................................................................................... 121

Svetlo ali bledo tiskanje ................................................................................... 122
Drobci barvila .................................................................................................. 122
Manjkajoči deli izpisa ...................................................................................... 122
Navpične črte .................................................................................................. 123
Sivo ozadje ...................................................................................................... 123
Madeži barvila ................................................................................................. 123
Delci barvila ..................................................................................................... 123
Ponavljajoče se navpične napake ................................................................... 124
Nepravilno oblikovani znaki ............................................................................. 124
Poševno/nesimetrično tiskanje ........................................................................ 124
Zvit ali valovit tiskalni medij ............................................................................. 125
Gube ali pregibi ............................................................................................... 125
Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov .................................................... 125

Odpravljanje težav z delovanjem ..................................................................................................... 126
Odpravljanje težav s povezovanjem ................................................................................................. 127

Odpravljanje težav z neposredno povezavo .................................................................... 127
Odpravljanje težav z omrežjem ....................................................................................... 127

Reševanje pogostih težav v OS Windows ....................................................................................... 129
Reševanje pogostih težav v OS Macintosh ...................................................................................... 130
Reševanje težav v OS Linux ............................................................................................................ 133

SLWW

vii

background image

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema ........................................................................................ 135

Naročanje delov, pripomočkov in potrebščin .................................................................................... 136

Naročanje neposredno pri HP-ju ..................................................................................... 136
Naročanje pri ponudnikih storitev in podpore .................................................................. 136
Neposredno naročanje prek programske opreme HP ToolboxFX ................................... 136

Številke delov ................................................................................................................................... 137

Dodatna oprema za ravnanje s papirjem ......................................................................... 137
Tiskalne kartuše ............................................................................................................... 137
Pomnilnik ......................................................................................................................... 137
Kabli in vmesniki .............................................................................................................. 137

Dodatek B Storitve in podpora ..................................................................................................................... 139

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .......................................................................... 140
Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš ........................................................................................ 141
Licenčna pogodba za končnega uporabnika .................................................................................... 142
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ............................................................................ 144
Podpora za stranke .......................................................................................................................... 145
HP-jeve pogodbe o vzdrževanju ...................................................................................................... 146

Pogodbe o servisiranju na mestu .................................................................................... 146

Servis na mestu naslednji dan ........................................................................ 146
Tedenski servis na mestu (za večje število izdelkov) ...................................... 146

Ponovno pakiranje naprave ............................................................................................. 146
Razširjena garancija ........................................................................................................ 147

Dodatek C Specifikacije ................................................................................................................................ 149

Fizične specifikacije .......................................................................................................................... 150
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa .................................................................. 151
Delovno okolje .................................................................................................................................. 152

Dodatek D Informacije o predpisih ............................................................................................................... 153

Predpisi FCC .................................................................................................................................... 154
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ..................................................................................... 155

Zaščita okolja ................................................................................................................... 155
Proizvajanje ozona .......................................................................................................... 155
Poraba energije ............................................................................................................... 155
Poraba tonerja ................................................................................................................. 155
Poraba papirja ................................................................................................................. 155
Plastika ............................................................................................................................ 155
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet ....................................................................... 155
Navodila za vračilo in recikliranje ..................................................................................... 156

Združene države in Portoriko .......................................................................... 156

Vračilo več kartuš ........................................................................... 156
Posamezna vračila ......................................................................... 156

viii

SLWW

background image

Pošiljanje ........................................................................................ 156

Program za vračilo drugod po svetu ............................................................... 156

Papir ................................................................................................................................ 157
Omejitve materiala ........................................................................................................... 157
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................... 157
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) .................................................................. 157
Za dodatne informacije .................................................................................................... 157

Izjava o ustreznosti ........................................................................................................................... 158

Izjava o ustreznosti .......................................................................................................... 158

Izjave o varnosti ............................................................................................................................... 159

Varnost laserja ................................................................................................................. 159
Kanadski predpisi DOC ................................................................................................... 159
Izjava VCCI (Japonska) ................................................................................................... 159
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ............................................................................ 159
Izjava EMC (Koreja) ......................................................................................................... 159
Izjava o laserju za Finsko ................................................................................................ 159
Podatki o snoveh (Kitajska) ............................................................................................. 161

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 163

SLWW

ix

background image

x

SLWW

background image

1