HP LaserJet P2055 Printer series - Konfiguracija pladnjev

background image

Konfiguracija pladnjev

1.

Pritisnite

OK (V redu)

.

2.

Pritiskajte puščico za navzdol , da izberete Nastavitev sistema, in pritisnite

OK (V redu)

.

3.

Pritiskajte puščico za navzdol , da izberete Nastavitev papirja, in pritisnite

OK (V redu)

.

4.

Pritiskajte puščico za navzdol , da izberete želeni pladenj, in pritisnite

OK (V redu)

.

5.

Pritiskajte puščico za navzdol , da izberete Vrsta papirja ali Velikost papirja, in pritisnite

OK

(V redu)

.

6.

Pritiskajte puščico za navzdol , da izberete velikost ali vrsto.

7.

Pritisnite

OK (V redu)

, da shranite nastavitve.

58

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW