Корисничко упутство за HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Štampač HP LaserJet P2050 serija

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,
prilagođavanje ili prevođenje bez
prethodnog pismenog odobrenja, osim u
okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom
dokumentu mogu se menjati bez
obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge
navode se u izričitim garancijama koje idu
uz proizvode i usluge. Ništa od onoga što je
ovde navedeno ne sme se smatrati kao
davanje dodatne garancije. HP ne
odgovara za tehničke odn. uređivačke
greške ili propuste koje sadrži ovaj
dokument.

Broj dela: CE457-90931

Edition 3, 11/2009

Žigovi

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

predstavljaju žigove kompanije Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ je zaštitni žig korporacije Intel
Corporation u SAD i drugim zemljama/
regionima.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP
registrovani su u SAD i predstavljaju žigove
kompanije Microsoft Corporation.

Windows Vista™ predstavlja registrovani
žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama/regionima.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig

kompanije The Open Group.

ENERGY STAR i ENERGY STAR su
marke registrovane u SAD.

background image

Sadržaj

1 Osnovno o uređaju ......................................................................................................................................... 1

Poređenje uređaja ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2050 serija modeli ........................................................................................ 2

Funkcije proizvoda ............................................................................................................................... 3
Vodič kroz uređaj .................................................................................................................................. 5

Prikaz s prednje strane ........................................................................................................ 5
Pogled otpozadi ................................................................................................................... 6
Portovi interfejsa .................................................................................................................. 6
Položaj nalepnice sa oznakom modela i serijskim brojem ................................................... 6

2 Kontrolna tabla ................................................................................................................................................ 9

Raspored na kontrolnoj tabli ............................................................................................................... 10
Korišćenje menija kontrolne table ...................................................................................................... 11

Korišćenje menija .............................................................................................................. 11

Meni Reports (Izveštaji) ...................................................................................................................... 12
Meni System setup (Podešavanje sistema) ....................................................................................... 13
Meni Service (Servisiranje) ................................................................................................................ 15
Meni Network config. (Konfigurisanje mreže) ..................................................................................... 16

3 Softver za Windows ...................................................................................................................................... 19

Podržane verzije operativnog sistema Windows ................................................................................ 20
Podržani upravljački programi za Windows ........................................................................................ 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ................................................................. 22

Prioriteti postavki za štampanje .......................................................................................................... 23
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows ........................ 24
Tipovi instalacije softvera za Windows ............................................................................................... 25
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 26
Podržani pomoćni programi za Windows ........................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Podržani mrežni pomoćni programi za Windows ............................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Ugrađeni Web server ......................................................................................................... 28

Softver za druge operativne sisteme .................................................................................................. 29

SRWW

iii

background image

4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima ........................................................................................ 31

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 32

Podržani operativni sistemi za Macintosh .......................................................................... 32
Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh ......................... 32
Uklanjanje softvera sa Macintosh operativnih sistema ...................................................... 32
Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh ................................... 32
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh ...... 33
Podržani pomoćni programi za Macintosh ......................................................................... 33

Ugrađeni Web server ........................................................................................ 33

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Macintosh .................................................................. 34

Štampanje .......................................................................................................................... 34

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u
operativnom sistemu Macintosh ........................................................................ 34
Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira ...... 34
Štampanje naslovne stranice ............................................................................ 34
Korišćenje vodenih žigova ................................................................................ 35
Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za
Macintosh .......................................................................................................... 35
Štampanje na obe strane papira ....................................................................... 36
Korišćenje menija Services (Usluge) ................................................................ 37

5 Povezivanje ................................................................................................................................................... 39

USB konfiguracija ............................................................................................................................... 40

Povezivanje preko USB kabla ........................................................................................... 40

Mrežna podešavanja .......................................................................................................................... 41

Podržani protokoli mreže ................................................................................................... 41
Instaliranje uređaja u mrežu .............................................................................................. 43
Podešavanje mrežnog uređaja .......................................................................................... 43

Pregled i promena mrežnih postavki ................................................................. 43
Postavljanje ili promena mrežne lozinke ........................................................... 43
IP adresa ........................................................................................................... 44

Automatsko podešavanje ................................................................. 44
Ručno podešavanje .......................................................................... 44
Postavke IPv4 i IPv6 ......................................................................... 45

Postavka Link speed (Brzina veze) ................................................................... 45

6 Papir i mediji za štampanje .......................................................................................................................... 47

Korišćenje papira i medija za štampanje ............................................................................................ 48
Podržane veličine papira i medija za štampanje ................................................................................ 49
Prilagođena veličina papira ................................................................................................................ 51
Podržane vrste papira i medija za štampanje .................................................................................... 52
Kapacitet ležišta i korpi ....................................................................................................................... 53
Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje ............................................................. 54

iv

SRWW

background image

Umetanje papira u ležišta ................................................................................................................... 55

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta ......................................................................... 55
Ležište 1 ............................................................................................................................ 55
Ležište 2 i opcionalno Ležište 3 ......................................................................................... 56

Umetnite papir formata A6 ................................................................................ 56

Ručno umetanje ................................................................................................................. 57

Podešavanje ležišta ........................................................................................................................... 58
Korišćenje opcija za izlaz papira ........................................................................................................ 59

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu ........................................................................... 59
Štampanje kroz pravolinijsku putanju papira (zadnja izlazna korpa) ................................. 59

7 Korišćenje funkcija štampača ..................................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Tihi režim ............................................................................................................................................ 63

8 Zadaci štampanja .......................................................................................................................................... 65

Otkazivanje zadatka za štampanje ..................................................................................................... 66

Zaustavljanje zadatka za štampanje pomoću kontrolne table uređaja .............................. 66
Zaustavljanje zadatka za štampanje iz softvera ................................................................ 66

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Windows ................................................................... 67

Otvaranje upravljačkog programa za štampač. ................................................................. 67
Korišćenje prečica za štampanje ....................................................................................... 67
Podešavanje opcija za papir i kvalitet ................................................................................ 67
Podešavanje efekata za dokument .................................................................................... 68
Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta ............................................. 68
Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja ............................................................. 70
Podešavanje naprednih opcija za štampanje .................................................................... 70

9 Upravljanje štampačem i održavanje .......................................................................................................... 73

Štampanje stranica sa informacijama ................................................................................................ 74
Koristite softver HP ToolboxFX .......................................................................................................... 75

Pogledajte HP ToolboxFX ................................................................................................. 75
Status (Stanje) ................................................................................................................... 75

Event log (Evidencija događaja) ........................................................................ 75

Alerts (Upozorenja) ............................................................................................................ 76

Set up Status Alerts (Postavljanje upozorenja o stanju štampača) ................... 76
Set up E-mail Alerts (Podešavanje obaveštenja preko e-pošte) ....................... 76

Help (Pomoć) ..................................................................................................................... 76
Device Settings (Postavke uređaja) ................................................................................... 77

Device Information (Informacije o uređaju). ...................................................... 77
Paper Handling (Rad sa papirom). .................................................................... 77
Printing (Štampanje) ......................................................................................... 78
PCL5c ............................................................................................................... 78

SRWW

v

background image

PostScript .......................................................................................................... 78
Kvalitet štampe .................................................................................................. 78
Paper Types (Vrste papira) ............................................................................... 79
System Setup (Sistemska podešavanja) .......................................................... 79
Troubleshooting (Rešavanje problema). ........................................................... 79

Network Settings (Mrežna podešavanja) ........................................................................... 79
Kupovina potrošnog materijala .......................................................................................... 79
Druge veze ........................................................................................................................ 79

Upravljanje mrežnim proizvodom ....................................................................................................... 80

Ugrađeni Web server ......................................................................................................... 80

Otvaranje ugrađenog Web servera ................................................................... 80
Kartica Status (Stanje) ...................................................................................... 80
Kartica „Settings“ (Postavke) ............................................................................ 81
Kartica „Networking“ (Umrežavanje) ................................................................. 81
Veze .................................................................................................................. 81

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin .............................................................................. 81
Korišćenje bezbednosnih funkcija ..................................................................................... 81

Obezbeđivanje ugrađenog Web servera ........................................................... 82

Zaključavanje proizvoda ..................................................................................................................... 83
Upravljanje potrošnim materijalom ..................................................................................................... 84

Trajanje potrošnog materijala ............................................................................................ 84
Upravljanje kertridžom za štampanje ................................................................................. 84

Čuvanje kasete s tonerom ................................................................................ 84
Koristite originalne HP kertridže za štampanje ................................................. 84
Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača ...... 84
Provera porekla kertridža za štampanje ............................................................ 84
Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija ............................ 84

Zamenjivanje potrošnog materijala i delova ....................................................................................... 86

Smernice za zamenu potrošnog materijala ....................................................................... 86
Ponovno raspoređivanje tonera ......................................................................................... 86
Menjanje kertridža za štampanje ....................................................................................... 87

Instaliranje memorije .......................................................................................................................... 89

Instaliranje memorije uređaja ............................................................................................. 89
Provera instalacije DIMM modula ...................................................................................... 92
Čuvanje resursa (trajnih resursa) ...................................................................................... 93
Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows .............................................. 93

Čišćenje uređaja ................................................................................................................................. 94

Čišćenje područja oko kertridža za štampanje .................................................................. 94
Očistite putanju papira ....................................................................................................... 95
Čišćenje valjka za uvlačenje papira u Ležištu 1 ................................................................ 96
Čišćenje valjka za uvlačenje papira u Ležištu 2 ................................................................ 99

vi

SRWW

background image

10 Rešavanje problema ................................................................................................................................. 103

Rešavanje opštih problema .............................................................................................................. 104

Kontrolna lista za rešavanje problema ............................................................................. 104
Faktori koji utiču na performanse uređaja ........................................................................ 105

Vraćanje fabričkih postavki ............................................................................................................... 106
Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli .............................................................................................. 107

Poruke kontrolne table ..................................................................................................... 107

Zaglavljeni papir ............................................................................................................................... 112

Najčešći uzroci zaglavljivanja papira ............................................................................... 112
Položaj zaglavljenog papira ............................................................................................. 113
Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................ 113

Unutrašnji delovi .............................................................................................. 114

Područje kertridža za štampanje i putanja papira ........................... 114
Putanja papira pri dvostranom štampanju (samo modeli sa
dvostranim štampanjem) ................................................................ 116

Ulazna ležišta .................................................................................................. 118

Ležište 1 ......................................................................................... 118
Ležište 2 ......................................................................................... 119
Ležište 3 ......................................................................................... 121

Izlazne korpe ................................................................................................... 123

Rešavanje problema sa kvalitetom štampe ...................................................................................... 124

Problemi sa kvalitetom štampe koji potiču od papira ....................................................... 124
Problemi sa kvalitetom štampe koje izaziva okruženje .................................................... 124
Problemi sa kvalitetom štampe usled zaglavljivanja ........................................................ 124
Primeri defekata na slikama ............................................................................................ 124

Svetao ili izbledeli otisak prilikom štampanja .................................................. 125
Mrlje od tonera ................................................................................................ 125
Isprekidano štampanje .................................................................................... 125
Vertikalne linije ................................................................................................ 126
Siva pozadina .................................................................................................. 126
Zamrljano štampanje ....................................................................................... 126
Ispušteni toner ................................................................................................. 126
Vertikalne smetnje koje se ponavljaju ............................................................. 127
Izobličeni znakovi ............................................................................................ 127
Iskošen tekst ................................................................................................... 127
Iskrivljeni ili talasasti tekst ............................................................................... 128
Gužvanje ili nabori ........................................................................................... 128
Toner oko znakova .......................................................................................... 128

Rešavanje problema sa performansama ......................................................................................... 129
Rešavanje problema sa povezivanjem ............................................................................................. 130

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem ............................................................ 130
Rešavanje problema sa mrežom ..................................................................................... 130

Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu Windows ............................................... 132
Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu Macintosh ............................................... 133

SRWW

vii

background image

Rešavanje problema u sistemu Linux .............................................................................................. 136

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema ......................................................................................... 137

Naručite delove, dodatnu opremu i pribor ........................................................................................ 138

Naručite direktno od kompanije HP ................................................................................. 138
Naručite preko dobavljača usluga ili podrške .................................................................. 138
Direktno naručivanje preko softvera HP ToolboxFX ........................................................ 138

Brojevi delova ................................................................................................................................... 139

Dodatna oprema za rad sa papirom ................................................................................ 139
Kasete s tonerom ............................................................................................................. 139
Memorija .......................................................................................................................... 139
Kablovi i interfejs .............................................................................................................. 139

Dodatak B Servisiranje i podrška ................................................................................................................. 141

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard .............................................................. 142
Izjava o ograničenoj garanciji za kasetu s tonerom .......................................................................... 143
Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 144
Garancija za popravke od strane korisnika ...................................................................................... 147
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 148
HP sporazumi o održavanju ............................................................................................................. 149

Sporazumi o servisiranju na licu mesta ........................................................................... 149

Servisiranje na licu mesta sledećeg radnog dana ........................................... 149
Nedeljno (količinsko) servisiranje na licu mesta .............................................. 149

Ponovno pakovanje proizvoda ......................................................................................... 149
Produžena garancija ........................................................................................................ 150

Dodatak C Specifikacije ................................................................................................................................ 151

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 152
Potrošnja energije, električne specifikacije i ispuštanje zvukova ..................................................... 153
Radno okruženje .............................................................................................................................. 154

Dodatak D Informacije o propisima .............................................................................................................. 155

FCC propisi ...................................................................................................................................... 156
Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima ................................................................... 157

Zaštita životne sredine ..................................................................................................... 157
Proizvodnja ozona ........................................................................................................... 157
Potrošnja struje ................................................................................................................ 157
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 157
Upotreba papira ............................................................................................................... 157
Plastika ............................................................................................................................ 157
HP LaserJet potrošni materijal ......................................................................................... 157
Uputstva o vraćanju i recikliranju ..................................................................................... 158

Sjedinjene Američke Države i Portoriko .......................................................... 158

viii

SRWW

background image

Grupno vraćanje (više od jednog kertridža) .................................... 158
Pojedinačno vraćanje ..................................................................... 158
Isporuka .......................................................................................... 158

Vraćanje kertridža van SAD ............................................................................ 159

Papir ................................................................................................................................ 159
Ograničenja materijala ..................................................................................................... 159
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u
Evropskoj uniji .................................................................................................................. 159
Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet - MSDS) ....... 159
Za više informacija ........................................................................................................... 159

Deklaracija o usklađenosti ................................................................................................................ 160

Deklaracija o usklađenosti ............................................................................................... 160

Izjave o bezbednosti ......................................................................................................................... 161

Bezbednost lasera ........................................................................................................... 161
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 161
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 161
Izjava o kablu za napajanje (Japan) ................................................................................ 161
Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Koreja) ........................................................ 161
Izjava o laserima za Finsku ............................................................................................. 161
Tabela supstanci (Kina) ................................................................................................... 163

Indeks ............................................................................................................................................................... 165

SRWW

ix

background image

x

SRWW

background image

1