HP LaserJet P2055 Printer series Hjälp

background image
background image
background image

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series

Användarhandbok

background image

Copyright och licensavtal

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller
översätta den här handboken utan
föregående skriftligt medgivande, förutom i
den utsträckning som upphovsrättslagen
tillåter.

Den här informationen kan ändras utan
föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna
och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och
tjänsterna. Inget i detta dokument ska
tolkas som att det utgör en ytterligare
garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för
tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden
i dokumentet.

Artikelnummer: CE457-90932

Edition 3, 11/2009

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ är ett varumärke som tillhör
Intel Corporation i USA och andra länder/
regioner.

Microsoft®, Windows® och Windows®XP
är registrerade varumärken i USA som
tillhör Microsoft Corporation.

Windows Vista™ är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder/regioner.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-
märket är registrerade märken i USA.

background image

Innehåll

1 Produktfakta .................................................................................................................................................... 1

Produktjämförelse ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2050 Series-modeller ................................................................................... 2

Produktfunktioner ................................................................................................................................. 3
Produktgenomgång .............................................................................................................................. 5

Framsida .............................................................................................................................. 5
Sedd bakifrån ....................................................................................................................... 6
Gränssnittsportar ................................................................................................................. 6
Placering av etikett med information om modell och serienummer ..................................... 6

2 Kontrollpanel ................................................................................................................................................... 9

Kontrollpanelens layout ...................................................................................................................... 10
Använda kontrollpanelens menyer ..................................................................................................... 11

Använda menyerna ............................................................................................................ 11

Menyn Rapporter ................................................................................................................................ 12
Menyn Systeminställningar ................................................................................................................ 13
Menyn Service .................................................................................................................................... 15
Menyn Nätverkskonfig. ....................................................................................................................... 16

3 Programvara för Windows ........................................................................................................................... 19

Operativsystem som stöds för Windows ............................................................................................ 20
Skrivardrivrutiner som stöds för Windows .......................................................................................... 21
Universell HP-skrivardrivrutin ............................................................................................................. 22

Installationslägen för universell skrivardrivrutin ................................................................. 22

Prioritet för utskriftsinställningar ......................................................................................................... 23
Ändra inställningar för skrivardrivrutin för Windows ........................................................................... 24
Installationstyper av programvara för Windows ................................................................................. 25
Ta bort programvara för Windows ...................................................................................................... 26
Verktyg som kan användas för Windows ........................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Nätverksverktyg som kan användas för Windows .............................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Inbäddad webbserver ........................................................................................................ 28

Programvara för andra operativsystem .............................................................................................. 29

SVWW

iii

background image

4 Använda produkten med Macintosh ........................................................................................................... 31

Programvara för Macintosh ................................................................................................................ 32

Operativsystem som stöds för Macintosh .......................................................................... 32
Skrivardrivrutiner som stöds för Macintosh ........................................................................ 32
Ta bort programvara från Macintosh-operativsystem ........................................................ 32
Prioritet för utskriftsinställningar för Macintosh .................................................................. 32
Ändra inställningar för skrivardrivrutin för Macintosh ......................................................... 33
Verktyg som kan användas för Macintosh ......................................................................... 33

Inbäddad webbserver ........................................................................................ 33

Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen ............................................................................. 34

Skriv ut ............................................................................................................................... 34

Skapa och använda förinställningar i Macintosh ............................................... 34
Ändra storlek på dokument eller skriva ut på en anpassad pappersstorlek ...... 34
Skriva ut ett försättsblad .................................................................................... 34
Använda vattenstämplar ................................................................................... 35
Skriva ut flera sidor på ett ark i Macintosh ........................................................ 35
Skriva ut på båda sidor av papperet ................................................................. 36
Använda menyn Tjänster .................................................................................. 37

5 Konnektivitet ................................................................................................................................................. 39

USB-konfiguration .............................................................................................................................. 40

Anslut USB-kabeln ............................................................................................................. 40

Nätverkskonfiguration ......................................................................................................................... 41

Nätverksprotokoll som stöds .............................................................................................. 41
Installera produkten i ett nätverk ........................................................................................ 42
Konfigurera nätverksprodukten .......................................................................................... 43

visa och ändra nätverksinställningar ................................................................. 43
Ange eller ändra nätverkslösenordet ................................................................ 43
IP-adress ........................................................................................................... 44

Automatisk konfiguration .................................................................. 44
Manuell konfiguration ....................................................................... 44
IPv4- och IPv6-inställningar .............................................................. 44

Inställningar för länkhastighet ........................................................................... 45

6 Papper och utskriftsmaterial ....................................................................................................................... 47

Användning av papper och material ................................................................................................... 48
Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas ............................................ 49
Papper i specialstorlekar .................................................................................................................... 51
Pappers- och utskriftsmaterialstorlekar som stöds ............................................................................. 52
Kapacitet för fack och enheter ............................................................................................................ 53
Riktlinjer för specialpapper och specialmaterial ................................................................................. 54
Fylla på fack ....................................................................................................................................... 55

Pappersorientering i facken ............................................................................................... 55

iv

SVWW

background image

Fack 1 ................................................................................................................................ 55
Fack 2 och extra Fack 3 .................................................................................................... 56

Fylla på papper i A6-format ............................................................................... 56

Manuell matning ................................................................................................................ 57

Konfigurera fack ................................................................................................................................. 58
Använda alternativ för pappersutmatning ........................................................................................... 59

Skriva ut till det övre utmatningsfacket (standard) ............................................................. 59
Skriva ut genom den raka pappersbanan (bakre utmatning) ............................................. 59

7 Använda produktens funktioner .................................................................................................................. 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Tyst läge ............................................................................................................................................. 63

8 Utskriftsuppgifter .......................................................................................................................................... 65

Avbryta en utskrift ............................................................................................................................... 66

Stoppa den pågående utskriften via kontrollpanelen ......................................................... 66
Stoppa pågående utskrift med det program du använder ................................................. 66

Använda funktioner i Windows-skrivardrivrutinen .............................................................................. 67

Öppna skrivardrivrutinen .................................................................................................... 67
Använda utskriftsgenvägar ................................................................................................ 67
Ange alternativ för papper och kvalitet .............................................................................. 67
Ange dokumenteffekter ...................................................................................................... 68
Ange alternativ för efterbehandling av dokument .............................................................. 68
Få support och information om produktstatus ................................................................... 70
Ange avancerade utskriftsalternativ ................................................................................... 70

9 Hantera och underhålla produkten ............................................................................................................. 71

Skriva ut informationssidorna ............................................................................................................. 72
Använda HP ToolboxFX-programvaran ............................................................................................. 73

Visa HP ToolboxFX ........................................................................................................... 73
Status ................................................................................................................................. 73

Händelselogg .................................................................................................... 73

Varningar ........................................................................................................................... 74

Ställa in statusvarningar .................................................................................... 74
Ställ in e-postvarningar ..................................................................................... 74

Hjälp ................................................................................................................................... 74
Enhetsinställning ................................................................................................................ 75

Enhetsinformation ............................................................................................. 75
Pappershantering .............................................................................................. 75
Utskrift ............................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Utskriftskvalitet .................................................................................................. 76

SVWW

v

background image

Papperstyper ..................................................................................................... 76
Systeminställn. .................................................................................................. 77
Felsökning ......................................................................................................... 77

Nätverksinställningar ......................................................................................................... 77
Köpa förbrukningsmaterial ................................................................................................. 77
Andra länkar ...................................................................................................................... 77

Hantera en nätverksprodukt ............................................................................................................... 78

Inbäddad webbserver ........................................................................................................ 78

Öppna den inbäddade webbservern ................................................................. 78
Status-fliken ...................................................................................................... 78
Fliken Inställningar ............................................................................................ 79
Fliken Nätverk ................................................................................................... 79
Länkar ............................................................................................................... 79

Använda programvaran HP Web Jetadmin ....................................................................... 79
Använda säkerhetsfunktioner ............................................................................................ 79

Säkra den inbäddade webbservern .................................................................. 79

Låsa produkten ................................................................................................................................... 81
Hantera förbrukningsmaterial ............................................................................................................. 82

Förbrukningsmaterialets livslängd ..................................................................................... 82
Hantera tonerkassetten ..................................................................................................... 82

Förvara tonerkassetter ...................................................................................... 82
Använd äkta HP-tonerkassetter ........................................................................ 82
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare .............................. 82
Verifiering av tonerkassett ................................................................................. 82
HP:s speciallinje och webbplats för bedrägerier ............................................... 82

Byta ut förbrukningsmaterial och delar ............................................................................................... 84

Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial ..................................................................... 84
Omfördela toner ................................................................................................................. 84
Byta tonerkassetten. .......................................................................................................... 85

Installera minne .................................................................................................................................. 87

Installera produktminne ..................................................................................................... 87
Kontrollera DIMM-installation ............................................................................................. 90
Spara resurser (permanenta resurser) .............................................................................. 90
Aktivera minne i Windows .................................................................................................. 91

Rengöra produkten ............................................................................................................................. 92

Gör rent området runt tonerkassetten ................................................................................ 92
Rengöra pappersbanan ..................................................................................................... 93
Rengöra inmatningsvalsen för Fack 1 ............................................................................... 94
Rengöra inmatningsvalsen för Fack 2 ............................................................................... 97

10 Lösa problem ............................................................................................................................................ 101

Lösa allmänna problem .................................................................................................................... 102

Checklista för felsökning .................................................................................................. 102

vi

SVWW

background image

Faktorer som påverkar produktens prestanda ................................................................. 103

Återställ fabriksinställningar .............................................................................................................. 104
Tolka meddelanden på kontrollpanelen ........................................................................................... 105

Meddelanden på kontrollpanelen ..................................................................................... 105

Trassel .............................................................................................................................................. 109

Vanliga orsaker till papperstrassel ................................................................................... 109
Platser där papperstrassel kan förekomma ..................................................................... 110
Rensa trassel ................................................................................................................... 110

Interna områden .............................................................................................. 110

Tonerkassettområde och pappersbana .......................................... 110
Duplexpappersbana (endast modeller för dubbelsidig utskrift) ...... 112

Inmatningsfack ................................................................................................ 115

Fack 1 ............................................................................................. 115
Fack 2 ............................................................................................. 116
Fack 3 ............................................................................................. 118

Utmatningsfack ............................................................................................... 119

Lösa problem med utskriftskvalitet ................................................................................................... 121

Problem med utskriftskvalitet som har att göra med papperet ........................................ 121
Problem med utskriftskvalitet som har att göra med omgivningen .................................. 121
Bristande utskriftskvalitet som har att göra med papperstrassel ..................................... 121
Bilddefekt, exempel ......................................................................................................... 121

Ljus eller blek utskrift ....................................................................................... 122
Tonerfläckar .................................................................................................... 122
Delar av tecken saknas ................................................................................... 122
Vertikala streck ................................................................................................ 122
Grå bakgrund .................................................................................................. 123
Tonern smetar ................................................................................................. 123
Lös toner ......................................................................................................... 123
Återkommande vertikala defekter ................................................................... 123
Felaktiga tecken .............................................................................................. 124
Skev sida ......................................................................................................... 124
Buktning eller vågor ........................................................................................ 124
Skrynklor eller veck ......................................................................................... 125
Tonerspridning runt kanterna .......................................................................... 125

Lösa prestandaproblem .................................................................................................................... 126
Avhjälpa anslutningsproblem ........................................................................................................... 127

Lösa problem med direktanslutning ................................................................................. 127
Lösa nätverksproblem ..................................................................................................... 127

Lösa vanliga Windows-problem ...................................................................................................... 129
Lösa vanliga Macintosh-problem ...................................................................................................... 130
Lösa Linux-problem .......................................................................................................................... 133

SVWW

vii

background image

Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör .............................................................................................. 135

Beställ delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ............................................................................... 136

Beställa direkt från HP ..................................................................................................... 136
Beställa via service- eller supportleverantörer ................................................................. 136
Beställ direkt via HP ToolboxFX ...................................................................................... 136

Artikelnummer .................................................................................................................................. 137

Tillbehör för pappershantering ......................................................................................... 137
Tonerkassetter ................................................................................................................. 137
Minne ............................................................................................................................... 137
Kablar och gränssnitt ....................................................................................................... 137

Bilaga B Service och support ....................................................................................................................... 139

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti ................................................................................. 140
Begränsad garanti för tonerkassett .................................................................................................. 142
Licensavtal för slutanvändare ........................................................................................................... 143
Garantiservice för kundens egen reparation .................................................................................... 145
Kundsupport ..................................................................................................................................... 146
HP Underhållsavtal ........................................................................................................................... 147

Avtal för service på det egna företaget ............................................................................ 147

Nästa-dags-service hos kunden ...................................................................... 147
Veckovis (volym)service hos kunden .............................................................. 147

Packa om produkten ........................................................................................................ 147
Utökad garanti ................................................................................................................. 148

Bilaga C Specifikationer ................................................................................................................................ 149

Fysiska specifikationer ..................................................................................................................... 150
Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission ................................................. 151
Driftsförhållanden ............................................................................................................................. 152

Bilaga D Föreskrifter ...................................................................................................................................... 153

FCC-bestämmelser .......................................................................................................................... 154
Föregångare när det gäller miljövänliga produkter ........................................................................... 155

Skydda miljön .................................................................................................................. 155
Ozon ................................................................................................................................ 155
Strömförbrukning ............................................................................................................. 155
Tonerförbrukning ............................................................................................................. 155
Pappersanvändning ......................................................................................................... 155
Plast ................................................................................................................................. 155
HP LaserJet-förbrukningsartiklar ..................................................................................... 155
Instruktioner för retur och återvinning .............................................................................. 156

USA och Puerto Rico ...................................................................................... 156

Flera returer (mer än en kassett) .................................................... 156
Retur av enstaka kassett ................................................................ 156

viii

SVWW

background image

Leverans ......................................................................................... 156

Returer utanför USA ........................................................................................ 156

Papper ............................................................................................................................. 156
Materialrestriktioner ......................................................................................................... 157
Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU. ......................... 157
Material Safety Data Sheet (MSDS) ................................................................................ 157
Mer information ................................................................................................................ 157

Överensstämmelseintyg ................................................................................................................... 158

Överensstämmelseintyg .................................................................................................. 158

Säkerhetsinformation ....................................................................................................................... 159

Lasersäkerhet .................................................................................................................. 159
Kanadensiska DOC-regler ............................................................................................... 159
VCCI-deklaration (Japan) ................................................................................................ 159
Nätsladdar (Japan) .......................................................................................................... 159
EMI-deklaration (Korea) ................................................................................................... 159
Laserdeklaration för Finland ............................................................................................ 159
Ämnestabell (Kina) .......................................................................................................... 161

Index ................................................................................................................................................................. 163

SVWW

ix

background image

x

SVWW

background image

1