HP LaserJet P2055 Printer series Yardım

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050 Series Yazıcı

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,
söz konusu ürün ve servislerle birlikte
sunulan açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir
garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
değildir.

Parça numarası: CE457-90934

Edition 3, 11/2009

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari
markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/
bölgelerde Intel Corporation'ın ticari
markasıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows®XP,
Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de
tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista™ Microsoft Corporation'ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki
ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti
tescilli ABD markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Temel ürün bilgileri ......................................................................................................................................... 1

Ürün karşılaştırma ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2050 Series modeller .................................................................................... 2

Ürün özellikleri ...................................................................................................................................... 3
Ürünü tanıma ........................................................................................................................................ 5

Önden görünüş .................................................................................................................... 5
Arkadan görünüm ................................................................................................................ 6
Arabirim bağlantı noktaları ................................................................................................... 6
Model ve seri numarası etiketinin konumu .......................................................................... 6

2 Kontrol paneli .................................................................................................................................................. 9

Kontrol paneli düzeni .......................................................................................................................... 10
Kontrol paneli menülerini kullanma .................................................................................................... 11

Menüleri kullanma .............................................................................................................. 11

Raporlar menüsü ................................................................................................................................ 12
Sistem ayarı menüsü .......................................................................................................................... 13
Servis menüsü .................................................................................................................................... 15
Ağ yapılandırms menüsü .................................................................................................................... 16

3 Windows Yazılımı .......................................................................................................................................... 19

Windows için desteklenen işletim sistemleri ....................................................................................... 20
Windows için desteklenen yazıcı sürücüleri ....................................................................................... 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

UPD yükleme modları ........................................................................................................ 22

Yazdırma ayarlarının önceliği ............................................................................................................. 23
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................................... 24
Windows için yazılım yükleme türleri .................................................................................................. 25
Windows yazılımını kaldırma .............................................................................................................. 26
Windows için desteklenen yardımcı programlar ................................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Windows için desteklenen ağ yardımcı programları ........................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 28

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ....................................................................................... 29

TRWW

iii

background image

4 Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın .......................................................................................................... 31

Macintosh için yazılım ........................................................................................................................ 32

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri .................................................................... 32
Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüleri ..................................................................... 32
Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırma .......................................................... 32
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği ..................................................................... 32
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................ 33
Macintosh için desteklenen yardımcı programlar .............................................................. 33

Katıştırılmış Web sunucusu .............................................................................. 33

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ......................................................................... 34

Yazdırma ........................................................................................................................... 34

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ............................... 34
Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma .............. 34
Kapak sayfası yazdırma .................................................................................... 34
Filigran kullanma ............................................................................................... 35
Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma ............................. 35
Sayfanın her iki tarafına yazdırma .................................................................... 36
Services (Servisler) menüsünü kullanma .......................................................... 37

5 Bağlantı .......................................................................................................................................................... 39

USB yapılandırması ........................................................................................................................... 40

USB kablosunu bağlama ................................................................................................... 40

Ağ yapılandırması .............................................................................................................................. 41

Desteklenen ağ protokolleri ............................................................................................... 41
Ürünü ağa yükleme ............................................................................................................ 43
Ağ ürününü yapılandırma .................................................................................................. 43

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme ....................................................... 43
Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin .............................................................. 43
IP adresi ............................................................................................................ 44

Otomatik yapılandırma ..................................................................... 44
Elle yapılandırma .............................................................................. 44
IPv4 ve IPv6 ayarları ........................................................................ 44

Bağlantı hızı ayarı ............................................................................................. 45

6 Kağıt ve yazdırma ortamları ......................................................................................................................... 47

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama .................................................................................... 48
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları ................................................................................ 49
Özel kağıt boyutları ............................................................................................................................ 51
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı türleri ..................................................................................... 52
Tepsi ve bölme kapasitesi .................................................................................................................. 53
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri ..................................................................................... 54
Tepsi Yükle ......................................................................................................................................... 55

Tepsiler yüklenirken kağıt yönü ......................................................................................... 55

iv

TRWW

background image

Tepsi 1 ............................................................................................................................... 55
Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3 .......................................................................................... 56

A6 boyutlu kağıt yerleştirme .............................................................................. 56

El ile besleme .................................................................................................................... 57

Tepsileri yapılandırma ........................................................................................................................ 58
Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma ..................................................................................................... 59

Üst (standart) çıkış bölmesine yazdırma ........................................................................... 59
Düz kağıt yolundan (arka çıkış) yazdırma ......................................................................... 59

7 Ürün özelliklerini kullanma .......................................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Sessiz mod ......................................................................................................................................... 63

8 Yazdırma görevleri ........................................................................................................................................ 65

Yazdırma işini iptal etme .................................................................................................................... 66

Kontrol panelinden geçerli yazdırma işini durdurma .......................................................... 66
Geçerli baskı işini yazılım programından durdurma .......................................................... 66

Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ........................................................................... 67

Yazıcı sürücüsünü açma ................................................................................................... 67
Yazdırma kısayollarını kullanma ........................................................................................ 67
Kağıt ve kalite seçeneklerini ayarlama .............................................................................. 67
Belge etkilerini ayarlama .................................................................................................... 68
Belge son işlemci seçeneklerini ayarlama ......................................................................... 68
Destek ve ürün durumu bilgileri alma ................................................................................ 70
Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama ....................................................................... 70

9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma .......................................................................................................... 71

Bilgi sayfalarını yazdırma ................................................................................................................... 72
HP ToolboxFX yazılımını kullanma .................................................................................................... 73

HP ToolboxFX Uygulamasını Görüntüleme ....................................................................... 73
Durum ................................................................................................................................ 73

Olay günlüğü ..................................................................................................... 73

Uyarılar .............................................................................................................................. 74

Durum Uyarılarını Ayarlama .............................................................................. 74
E-posta Uyarılarını Ayarlama ............................................................................ 74

Yardım ............................................................................................................................... 74
Aygıt Ayarları ..................................................................................................................... 75

Aygıt Bilgileri ..................................................................................................... 75
Kağıt İşleme ...................................................................................................... 75
Yazdırma ........................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Baskı kalitesi ..................................................................................................... 76

TRWW

v

background image

Kağıt Türleri ....................................................................................................... 76
Sistem Kurulumu ............................................................................................... 77
Sorun Giderme .................................................................................................. 77

Ağ Ayarları ......................................................................................................................... 77
Sarf Malzemesi Alışverişi ................................................................................................... 77
Diğer Bağlantılar ................................................................................................................ 77

Ağ ürününü yönetme .......................................................................................................................... 78

Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 78

Katıştırılmış Web sunucusunu açma ................................................................. 78
Durum sekmesi ................................................................................................. 78
Settings (Ayarlar) sekmesi ................................................................................ 79
Networking (Ağ) sekmesi .................................................................................. 79
Bağlantılar ......................................................................................................... 79

HP Web Jetadmin yazılımı kullanma ................................................................................. 79
Güvenlik özelliklerini kullanma ........................................................................................... 79

Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama ........................................ 80

Ürünü kilitleme .................................................................................................................................... 81
Sarf malzemelerini yönetme ............................................................................................................... 82

Sarf malzemeleri ömrü ....................................................................................................... 82
Baskı kartuşunu yönetme .................................................................................................. 82

Baskı kartuşunu saklama .................................................................................. 82
Orijinal HP baskı kartuşları kullanın .................................................................. 82
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri ................................ 82
Baskı kartuşu kimlik doğrulaması ...................................................................... 82
HP sahtecilik ihbar hattı ve Web sitesi .............................................................. 82

Sarf malzemesi ve parça değiştirme .................................................................................................. 84

Sarf malzemeleri değiştirme yönergeleri ........................................................................... 84
Toneri eşit şekilde dağıtma ................................................................................................ 84
Baskı kartuşunu değiştirme ............................................................................................... 85

Bellek takma ....................................................................................................................................... 87

Ürün belleği yükleme ......................................................................................................... 87
DIMM kurulumunu kontrol etme ......................................................................................... 90
Kaynakları kaydetme (kalıcı kaynaklar) ............................................................................. 90
Windows'da belleği etkinleştirme ....................................................................................... 91

Ürünü temizleme ................................................................................................................................ 92

Baskı kartuşu alanını temizleme ........................................................................................ 92
Kağıt yolunu temizleme ..................................................................................................... 93
Tepsi 1 kağıt alma silindirini temizleme ............................................................................. 94
Tepsi 2 kağıt alma silindirini temizleme ............................................................................. 97

10 Sorunları giderme ..................................................................................................................................... 101

Genel sorunları çözme ..................................................................................................................... 102

Sorun giderme denetim listesi ......................................................................................... 102

vi

TRWW

background image

Ürünün performansını etkileyen faktörler ......................................................................... 103

Fabrika ayarlarını geri yükleme ........................................................................................................ 104
Kontrol paneli iletilerini yorumlama ................................................................................................... 105

Kontrol paneli iletileri ........................................................................................................ 105

Sıkışmalar ........................................................................................................................................ 109

Sık rastlanan sıkışma nedenleri ....................................................................................... 109
Sıkışma konumları ........................................................................................................... 110
Sıkışmaları giderme ......................................................................................................... 110

İç alanlar .......................................................................................................... 110

Baskı kartuşu alanı ve kağıt yolu .................................................... 110
Dupleks kağıt yolu (yalnızca dupleks özellikli modeller) ................. 112

Giriş tepsileri ................................................................................................... 115

Tepsi 1 ............................................................................................ 115
Tepsi 2 ............................................................................................ 116
Tepsi 3 ............................................................................................ 118

Çıkış bölmeleri ................................................................................................ 119

Baskı kalitesi sorunlarını giderme .................................................................................................... 121

Kağıtla ilişkili baskı kalitesi sorunları ................................................................................ 121
Ortamla ilişkili baskı kalitesi sorunları .............................................................................. 121
Sıkışmalarla ilgili baskı kalitesi sorunları ......................................................................... 121
Bozuk görüntü örnekleri ................................................................................................... 121

Açık veya soluk yazdırma ............................................................................... 122
Toner lekeleri .................................................................................................. 122
Eksiklikler ........................................................................................................ 122
Dikey çizgiler ................................................................................................... 122
Gri arka plan .................................................................................................... 123
Toner bulaşması ............................................................................................. 123
Yapışmamış toner ........................................................................................... 123
Yinelenen dikey bozukluklar ............................................................................ 123
Bozuk karakterler ............................................................................................ 124
Eğri sayfa ........................................................................................................ 124
Kıvrılma veya dalgalanma ............................................................................... 124
Kırışma veya katlanmalar ................................................................................ 125
Toner dağılması .............................................................................................. 125

Performans sorunlarını çözme ......................................................................................................... 126
Bağlantı sorunlarını çözme ............................................................................................................... 127

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ........................................................................... 127
Ağ sorunlarını çözme ....................................................................................................... 127

Yaygın Windows sorunlarını çözme ................................................................................................ 129
Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme .................................................................................. 130
Linux sorunlarını giderme ................................................................................................................. 133

TRWW

vii

background image

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ......................................................................................................... 135

Sipariş parçaları, aksesuarlar ve sarf malzemeleri ........................................................................... 136

Doğrudan HP'den sipariş verme ...................................................................................... 136
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş ......................................................... 136
HP ToolboxFX yazılımından doğrudan sipariş edin. ........................................................ 136

Parça numaraları .............................................................................................................................. 137

Kağıt kullanma aksesuarları ............................................................................................ 137
Yazıcı kartuşları ............................................................................................................... 137
Bellek ............................................................................................................................... 137
Kablolar ve arabirimler ..................................................................................................... 137

Ek B Servis ve destek .................................................................................................................................... 139

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ............................................................................................ 140
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ................................................................................................. 141
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ..................................................................................................... 142
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi ................................................................................... 144
Müşteri desteği ................................................................................................................................. 145
HP bakım anlaşmaları ...................................................................................................................... 146

Yerinde servis sözleşmeleri ............................................................................................. 146

Ertesi gün yerinde servis ................................................................................. 146
Haftalık (toplu) yerinde servis .......................................................................... 146

Ürünü yeniden paketleme ................................................................................................ 146
Genişletilmiş garanti ........................................................................................................ 147

Ek C Özellikler ................................................................................................................................................ 149

Fiziksel özellikler .............................................................................................................................. 150
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar .............................................................. 151
Çalışma ortamı ................................................................................................................................. 152

Ek D Düzenleme bilgileri ............................................................................................................................... 153

FCC mevzuatı .................................................................................................................................. 154
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı .............................................................................. 155

Çevreyi koruma ................................................................................................................ 155
Ozon üretimi .................................................................................................................... 155
Enerji tüketimi .................................................................................................................. 155
Toner tüketimi .................................................................................................................. 155
Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 155
Plastik Parçalar ................................................................................................................ 155
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri ................................................................................ 155
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ................................................................................... 156

ABD ve Porto Riko .......................................................................................... 156

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) .................................................. 156
Tek iadeler ...................................................................................... 156

viii

TRWW

background image

Sevkiyat .......................................................................................... 156

ABD dışındaki iadeler ...................................................................................... 156

Kağıt ................................................................................................................................ 157
Malzeme kısıtlamaları ...................................................................................................... 157
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması ...................................................................................................................... 157
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ........................................................................ 157
Aşağıdakiler dahil ............................................................................................................ 157

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................................... 158

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................... 158

Güvenlik beyanları ............................................................................................................................ 159

Lazer güvenliği ................................................................................................................. 159
Kanada DOC düzenlemeleri ............................................................................................ 159
VCCI beyanı (Japonya) ................................................................................................... 159
Güç kablosu beyanı (Japonya) ........................................................................................ 159
EMC bildirimi (Kore) ......................................................................................................... 159
Finlandiya için lazer beyanı ............................................................................................. 159
Malzeme Tablosu (Çin) .................................................................................................... 161

Dizin ................................................................................................................................................................. 163

TRWW

ix

background image

x

TRWW

background image

1