Довідка HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Принтер HP LaserJet P2050 Series

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи
переклад без попереднього письмового
дозволу, окрім випадків, дозволених
згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація
може бути змінена без додаткових
повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів
та послуг НР викладено в положеннях
прямої гарантії, яка додається до цих
товарів та послуг. Жодна інформація, що
міститься у цьому документі, не може
бути витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов'язання.
Компанія HP не несе відповідальності за
технічні помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися у
цьому документі.

Номер виробу: CE457-90935

Edition 3, 11/2009

Перелік товарних знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ є торговою маркою Intel
Corporation у США та в інших країнах/
регіонах.

Microsoft®, Windows® та Windows®XP є
зареєстрованими у США товарними
знаками корпорації Microsoft Corporation.

Windows Vista™ є зареєстрованим
товарним знаком або товарним знаком
корпорації Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та/або інших
країнах/регіонах.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним

знаком The Open Group.

ENERGY STAR і знак ENERGY STAR є
зареєстрованими торговими марками у
США.

background image

Зміст

1 Основні функції виробу ............................................................................................................................... 1

Порівняння виробів ............................................................................................................................. 2

Моделі HP LaserJet P2050 Series ..................................................................................... 2

Функції принтера ................................................................................................................................. 3
Огляд виробу ...................................................................................................................................... 5

Вигляд спереду .................................................................................................................. 5
Вигляд ззаду ....................................................................................................................... 6
Порти інтерфейсу ............................................................................................................... 6
Розміщення етикетки із назвою моделі і серійним номером .......................................... 6

2 Панель керування ......................................................................................................................................... 9

Набір інструментів панелі керування .............................................................................................. 10
Використання меню панелі керування ............................................................................................ 11

Використання меню ......................................................................................................... 11

Меню Reports (Звіти) ........................................................................................................................ 12
Меню System setup (Налаштування системи) ................................................................................ 13
Меню Service (Обслуговування) ...................................................................................................... 15
Меню Network config (Параметри мережі) ...................................................................................... 16

3 Програмне забезпечення для Windows .................................................................................................. 19

Підтримувані операційні системи для Windows ............................................................................. 20
Підтримувані драйвери принтера для Windows ............................................................................. 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

Режими встановлення UPD ............................................................................................. 22

Пріоритети налаштувань друку ....................................................................................................... 23
Зміна налаштувань драйвера принтера для Windows .................................................................. 24
Варіанти встановлення програмного забезпечення для Windows ............................................... 25
Видалення програмного забезпечення для Windows .................................................................... 26
Підтримувані службові програми для Windows .............................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Підтримувані мережеві службові програми для Windows ............................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 28

Програмне забезпечення для інших операційних систем ............................................................. 29

UKWW

iii

background image

4 Використання виробу з системою Macintosh ........................................................................................ 31

Програмне забезпечення для Macintosh ........................................................................................ 32

Підтримувані операційні системи для Macintosh ........................................................... 32
Підтримувані драйвери принтера для Macintosh .......................................................... 32
Видалення програмного забезпечення з операційних систем Macintosh .................... 32
Пріоритети налаштувань друку для Macintosh .............................................................. 32
Зміна налаштувань драйвера принтера для Macintosh ................................................ 33
Підтримувані службові програми для Macintosh ........................................................... 33

Вбудований веб-сервер .................................................................................. 33

Використання функцій драйвера принтера Macintosh ................................................................... 34

Друк ................................................................................................................................... 34

Створення та використання попередніх налаштувань друку для
Macintosh .......................................................................................................... 34
Зміна розміру документів та друк на папері розміру, встановленого
користувачем ................................................................................................... 34
Друк титульної сторінки ................................................................................... 34
Використання водяних знаків ......................................................................... 35
Друк кількох сторінок на одному аркуші для Macintosh ................................ 35
Друк з обох сторін аркуша .............................................................................. 36
Використання меню Services (Послуги) ......................................................... 37

5 Можливості підключення .......................................................................................................................... 39

Конфігурація USB ............................................................................................................................. 40

Підключення USB-кабелю ............................................................................................... 40

Конфігурація мережі ......................................................................................................................... 41

Підтримувані мережеві протоколи .................................................................................. 41
Встановлення пристрою в мережі .................................................................................. 43
Конфігурація виробу в мережі ......................................................................................... 43

Перегляд або зміна мережевих параметрів .................................................. 43
Встановлення або зміна мережевого пароля ............................................... 44
IP-адреса .......................................................................................................... 44

Автоматична конфігурація ............................................................. 44
Налаштування вручну .................................................................... 44
Параметри IPv4 та IPv6 .................................................................. 45

Налаштування швидкості з'єднання .............................................................. 45

6 Папір та носії друку ..................................................................................................................................... 47

Використання паперу та носіїв ........................................................................................................ 48
Підтримувані розміри паперу та інших носіїв друку ....................................................................... 49
Нестандартні розміри паперу .......................................................................................................... 51
Підтримувані типи паперу та інших носіїв друку ............................................................................ 52
Ємність лотків та відсіків .................................................................................................................. 53
Вказівки з використання спеціального паперу та носіів ................................................................ 54

iv

UKWW

background image

Завантаження лотків ........................................................................................................................ 55

Орієнтація паперу під час завантаження лотків ............................................................ 55
Лоток 1 .............................................................................................................................. 55
Лоток 2 і додатковий лоток 3 ........................................................................................... 56

Завантаження паперу розміру А6 .................................................................. 56

Ручна подача .................................................................................................................... 57

Налаштування лотків ....................................................................................................................... 58
Використання параметрів виходу паперу ....................................................................................... 59

Друк із використанням верхнього (стандартного) вихідного відсіку ............................. 59
Друк на прямий тракт проходження паперу (задній вихідний відсік) ........................... 59

7 Використання функцій виробу ................................................................................................................. 61

EconoMode (Економний режим) ...................................................................................................... 62
Безшумний режим ............................................................................................................................ 63

8 Завдання друку ........................................................................................................................................... 65

Скасування завдання друку ............................................................................................................. 66

Зупинка поточного завдання друку з панелі керування пристрою ............................... 66
Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного забезпечення .......... 66

Використовуйте функції драйвера принтера у Windows ............................................................... 67

Відкриття драйвера принтера ......................................................................................... 67
Використання ярликів швидкого виклику друку ............................................................. 67
Налаштування параметрів паперу і якості друку ........................................................... 67
Налаштування ефектів документа ................................................................................. 68
Налаштування параметрів кінцевої обробки документів .............................................. 68
Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу ....................................... 70
Налаштування розширених можливостей друку ........................................................... 70

9 Керування і техобслуговування виробу ................................................................................................. 73

Друк інформаційних сторінок ........................................................................................................... 74
Використання програмного забезпечення HP ToolboxFX ............................................................. 75

Запуск HP ToolboxFX ....................................................................................................... 75
Стан ................................................................................................................................... 75

Журнал подій ................................................................................................... 75

Сигнали ............................................................................................................................. 76

Налаштування сигналів стану ........................................................................ 76
Налаштування попереджень ел. пошти ........................................................ 76

Довідка .............................................................................................................................. 76
Параметри пристрою ....................................................................................................... 77

Інформація про пристрій ................................................................................. 77
Використання паперу ...................................................................................... 77
Друк .................................................................................................................. 78
PCL5c ............................................................................................................... 78

UKWW

v

background image

PostScript .......................................................................................................... 78
Якість друку ...................................................................................................... 78
Типи паперу ..................................................................................................... 79
Налаштування системи ................................................................................... 79
Усунення несправностей ................................................................................ 79

Мережеві параметри ........................................................................................................ 79
Придбати витратні матеріали ......................................................................................... 79
Інші посилання ................................................................................................................. 79

Керування мережевим виробом ...................................................................................................... 80

Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 80

Відкривання вбудованого веб-сервера .......................................................... 80
Вкладка Status (Стан) ...................................................................................... 80
Вкладка Settings (Параметри) ........................................................................ 81
Вкладка Networking (Робота в мережі) .......................................................... 81
Посилання ........................................................................................................ 81

Використання програмного забезпечення HP Web Jetadmin ....................................... 81
Використання функцій безпеки ....................................................................................... 81

Захист вбудованого веб-сервера ................................................................... 82

Блокування виробу ........................................................................................................................... 83
Керування витратними матеріалами .............................................................................................. 84

Ресурс використання витратних матеріалів .................................................................. 84
Керування картриджем .................................................................................................... 84

Зберігання картриджів ..................................................................................... 84
Використання оригінальних картриджів HP ................................................... 84
Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ..................... 84
Перевірка справжності картриджів ................................................................. 84
гаряча лінія НР та веб-сторінка для повідомлення про підробки ................ 85

Заміна витратних матеріалів та деталей ........................................................................................ 86

Вказівки щодо заміни витратних матеріалів .................................................................. 86
Розподіл тонера ............................................................................................................... 86
Заміна друкуючих картриджів ......................................................................................... 87

Встановлення пам'яті ....................................................................................................................... 89

Встановлення пам'яті виробу .......................................................................................... 89
Перевірка якості встановлення модуля DIMM ............................................................... 92
Збереження ресурсів (постійних ресурсів) ..................................................................... 93
Вмикання пам'яті для Windows ....................................................................................... 93

Очищення виробу ............................................................................................................................. 94

Очищення області картриджа ......................................................................................... 94
Очищення тракту паперу ................................................................................................. 95
Очищення валика підбору лотка 1 .................................................................................. 96
Очищення валика підбору лотка 2 .................................................................................. 99

vi

UKWW

background image

10 Вирішення проблем ................................................................................................................................ 103

Вирішення основних проблем ....................................................................................................... 104

Контрольний список з усунення несправностей .......................................................... 104
Фактори, що впливають на продуктивність пристрою ................................................. 105

Відновлення заводських параметрів ............................................................................................. 106
Розуміння повідомлень на панелі керування ............................................................................... 107

Повідомлення панелі керування ................................................................................... 107

Застрягання ..................................................................................................................................... 112

Основні причини застрягання ....................................................................................... 112
Місця застрягання .......................................................................................................... 113
Усунення застрягань ...................................................................................................... 113

Внутрішні області ........................................................................................... 114

Область картриджа і шлях проходження паперу ....................... 114
Шлях подачі для дуплексного друку (тільки в моделях з
підтримкою дуплексного друку) ................................................... 116

Вхідні лотки .................................................................................................... 118

Лоток 1 ........................................................................................... 118
Лоток 2 ........................................................................................... 119
Лоток 3 ........................................................................................... 121

Вихідні відсіки ................................................................................................ 123

Вирішення проблем щодо якості друку ......................................................................................... 124

Проблеми із якістю друку, пов'язані з папером ........................................................... 124
Проблеми із якістю друку, пов'язані із середовищем використання виробу ............. 124
Проблеми із якістю друку, пов'язані із виникненням застрягань ................................ 124
Приклади дефектів зображення ................................................................................... 125

Cвітлий чи блідий друк .................................................................................. 125
Цятки тонера .................................................................................................. 125
Непродруковування зображення .................................................................. 125
Вертикальні смуги ......................................................................................... 126
Сірий фон ....................................................................................................... 126
Розмазування тонера .................................................................................... 126
Незакріплений тонер ..................................................................................... 126
Вертикальні повторювані дефекти ............................................................... 127
Викривлені символи ...................................................................................... 127
Перекошування сторінки ............................................................................... 127
Скручування чи хвилястість .......................................................................... 128
Складки чи зминання .................................................................................... 128
Фонове розсіювання тонера ......................................................................... 128

Вирішення проблем, пов'язаних з друком .................................................................................... 129
Вирішення проблем зв'язку ............................................................................................................ 130

Вирішення проблем прямого під'єднання .................................................................... 130
Вирішення проблем мережі ........................................................................................... 130

Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Windows ................................. 132
Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Macintosh ................................ 133

UKWW

vii

background image

Усунення проблем у Linux .............................................................................................................. 136

Додаток A Витратні матеріали та комплектуючі .................................................................................... 137

Замовлення частин, аксесуарів та витратних матеріалів ........................................................... 138

Замовлення безпосередньо у HP ................................................................................. 138
Замовлення через провайдерів послуг або підтримки ............................................... 138
Замовлення безпосередньо через програмне забезпечення HP ToolboxFX ............ 138

Номери частин ................................................................................................................................ 139

Компоненти для використання паперу ......................................................................... 139
Картриджі ........................................................................................................................ 139
Пам'ять ............................................................................................................................ 139
Кабелі та інтерфейси ..................................................................................................... 140

Додаток B Обслуговування і технічна підтримка .................................................................................. 141

Положення обмеженої гарантії Hewlett-Packard .......................................................................... 142
Положення обмеженої гарантії на картридж ................................................................................ 144
Ліцензійна угода з кінцевим користувачем ................................................................................... 145
Гарантійне обслуговування і самостійна заміна деталей ........................................................... 148
Підтримка користувачів .................................................................................................................. 149
Угоди про технічне обслуговування HP ........................................................................................ 150

Угоди про обслуговування на території замовника ..................................................... 150

Обслуговування на території замовника наступного дня ........................... 150
Обслуговування на території замовника протягом тижня (масштабне
обслуговування) ............................................................................................ 150

Повторне пакування виробу .......................................................................................... 150
Подовжена гарантія ....................................................................................................... 151

Додаток C Специфікації .............................................................................................................................. 153

Фізичні характеристики .................................................................................................................. 154
Споживання електроенергії, електротехнічні характеристики та акустична емісія ................... 155
Робоче середовище ....................................................................................................................... 156

Додаток D Регламентуюча документація ................................................................................................ 157

Нормативні положення Федеральної Комісії Зв'язку (FCC) ........................................................ 158
Програма керування впливом пристрою на навколишнє середовище ...................................... 159

Захист довкілля .............................................................................................................. 159
Створення озону ............................................................................................................ 159
Енергоспоживання ......................................................................................................... 159
Споживання тонеру ........................................................................................................ 159
Використання паперу ..................................................................................................... 159
Пластмаси ...................................................................................................................... 159
витратні матеріали для HP LaserJet ............................................................................. 159
Інструкції з повернення і переробки ............................................................................. 160

viii

UKWW

background image

Сполучені Штати та Пуерто-Ріко .................................................................. 160

Повернення кількох елементів (більше, ніж одного картриджа) 160
Повернення одного картриджа .................................................... 160
Відправка ....................................................................................... 160

Повернення ресурсів за межами США ........................................................ 161

Папір ............................................................................................................................... 161
Обмеження матеріалів .................................................................................................. 161
Утилізація зношеного обладнання користувачами у приватних господарствах
країн/регіонів ЄС ............................................................................................................ 161
Специфікації з техніки безпеки матеріалів (MSDS) ..................................................... 161
Отримання докладнішої інформації ............................................................................. 161

Заява про відповідність .................................................................................................................. 163

Заява про відповідність ................................................................................................. 163

Заява про безпеку .......................................................................................................................... 164

Безпека лазерів .............................................................................................................. 164
Нормативні положення декларації про відповідність, Канада .................................... 164
Заява про відповідність стандартам добровільного контрольного комітету з
інтерференції (Японія) ................................................................................................... 164
Заява про кабель живлення (Японія) ........................................................................... 164
Припис EMC щодо використання пристроїв (Корея) ................................................... 164
Заява про лазери, Фінляндія ......................................................................................... 164
Таблиця речовин (Китай) .............................................................................................. 166

Покажчик ......................................................................................................................................................... 167

UKWW

ix

background image

x

UKWW

background image

1